Is er een wachtlijst bij Zuster Jansen?

Nee er is geen wachtlijst bij Zuster Jansen. De zorg kan met spoed worden opgestart. In sommige gevallen al de zelfde dag, anders de volgende dag. Echter het hangt wel van de zorgzwaarte en andere indicatoren af of we de zorg kunnen aannemen.