Levert Zuster Jansen ook particuliere thuiszorg op basis van Zorg In Natura (ZIN)?

Nee, Zuster Jansen levert geen zorg op basis van Zorg In Natura.