Uit hoeveel zorgverleners bestaat een zorgteam?

Een zorgteam bestaat uit maximaal 4 à 5 zorgverleners.