Wat is de reden dat Zuster Jansen een zorgdossier gebruikt?

In het zorgdossier legt de zorgverlener alle verslaglegging vast rondom de zorg. Verder kunt u de voortgang van de zorgverlening terugvinden, tevens staan de afspraken met de huisarts, fysiotherapie en het ziekenhuis in. Ook kan de huisarts het zorgdossier gebruiken om te kijken of u genoeg eet en drinkt en of er bijvoorbeeld pijnklachten zijn.