Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn er om uw dagelijkse leven gemakkelijker te maken. Zo blijft u langer zelfstandig en hoeven een handicap, ziekte of ouderdom niet te betekenen dat u voortaan niets meer kunt. Er zijn allerlei soorten hulpmiddelen, die op een andere manier moeten worden geregeld. Zo vraagt u sommige middelen aan via de Zorgverzekeringswet, maar moet u voor andere middelen juist weer bij uw gemeente zijn. Per 1 januari 2013 is een nieuwe verdeling gemaakt, waarbij verschillende hulpmiddelen op een andere plek zijn ondergebracht dan voorheen.

Vergoeding vanuit Zvw en Wmo

De meeste hulpmiddelen worden geregeld en vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel middelen die eerder hoorden bij de AWBZ, zijn naar één van deze twee wetten overgeheveld. Daarnaast is de aanspraak op eenvoudige loophulpmiddelen komen te vervallen. Dit geldt voor een rollator, looprek, kruk of wandelstok.

Hulpmiddelen die onder de Zvw vallen, zijn meestal tijdelijk nodig. U kunt er dan vaak ook maar beperkt gebruik van maken. Hulpmiddelen vanuit de Wmo zijn doorgaans veel langer beschikbaar. Natuurlijk zijn er tegenwoordig ook veel middelen die u buiten deze wetten om, gewoon zelf kunt aanschaffen of lenen. Hieronder ziet u welke hulpmiddelen vanuit welke wet worden geregeld. Dit overzicht is gebaseerd op informatie die ten tijde van de nieuwe verdeling naar buiten is gebracht door de Atlas van Zorg en Hulp.

Of een bepaald hulpmiddel vergoed wordt, hangt af van verschillende factoren. Uw persoonlijke situatie en omgeving spelen bijvoorbeeld mee. De uitvoerende instantie (zorgverzekeraar bij ZVW en gemeente bij Wmo) bepaalt of en in welke mate een hulpmiddel wordt vergoed. Dat betekent dat u mogelijk zelf verantwoordelijk bent voor (een deel van) de kosten voor dit hulpmiddel. Uw eigen financiële situatie en eventuele aanvullende verzekeringen hebben hier ook weer invloed op.

Op de website www.hulpmiddelenwijzer.nl kunt u van ieder specifiek hulpmiddel precies zien waar het voor dient, hoe het vergoed wordt en wat de kosten ongeveer zijn. In de Leefwijzer van Zuster Jansen leggen we ook meer uit over de hulpmiddelen per categorie. Wij behandelen daarbij:

 • Eten en drinken
 • Communicatie
 • Huishouden
 • Bewegen
 • Ontspanning
 • Persoonlijke verzorging
 • Werken/Studeren
 • Wonen (veiligheid in huis)
 • Hulpmiddelen medisch/zorg

WMO (Hulpmiddelen ter behoud van zelfredzaamheid)

 • Aangepast autokinderzitje
 • Aangepaste autostoel
 • Aangepaste fiets
 • Anti-decubituskussen
 • Autoaanpassing
 • Autokostenvergoeding
 • Badlift
 • Badzitje
 • Bruikleenauto
 • Collectief vervoer
 • Douchebrancard
 • Douchestoel
 • driewielfiets
 • Elektrische rolstoelen
 • Gesloten buitenwagen
 • Handbewogen rolstoelen
 • Kinderroelstoel
 • Kruiphulpmiddel
 • Kruipwagen
 • looprek
 • Losse toiletverhoger
 • Patiententillift
 • Personenalarmering
 • Rolstoellift
 • Scootmobiel
 • Sportrolstoel
 • Sta/zit rolstoel
 • Tandem
 • Taxikostenvergoeding (rolstoel)
 • Tilvest
 • Toiletbeugels
 • Toiletstoel
 • Transferhulpmiddelen
 • Traplift
 • Verhoogd toilet
 • Wandbeugels
 • Woningaanpassing
 • Woningsanering

ZVW (Hulpmiddelen ter compensatie van één specifieke beperking)

 • Aangepaste computer
 • Aangepaste schoenen
 • Aangepaste stoel
 • Aangepaste tafel
 • Alarmeringsapparatuur
 • Anti-decubituszitkussen
 • Apparatuur thuisdialyse
 • Beeldscherm loep
 • Beenprothese
 • Blindengeleidehond
 • Blindentaststok
 • Diverse orthesen
 • Draagbare infuuspomp
 • Eetapparatuur
 • Elastische kousen
 • Electrostimulator
 • Gebitsprothesen
 • Glucosemeter
 • Handprothese
 • Hoofdbedekking
 • Hoortoestellen
 • Hulphond
 • Incontinentiemateriaal
 • Injectiespuit
 • Loopwagen
 • Meetapparaat bloedstolling
 • Oogprothese
 • Orthesen
 • Pruiken
 • Robotarm
 • Robothand
 • Speciale brillen
 • Spraakapparatuur
 • Steunzolen
 • Stomamiddelen
 • Telefoon
 • Teststrips
 • Trippelstoel
 • Verbandmiddelen
 • Voetprothese
 • Zuurstofapparaat