Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

  • Kleine vaste zorgteams
  • Met professionele zorgverleners
  • Uitstekende referenties
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw eigen vertrouwde omgeving
  • Lid van branchevereniging
  • HKZ gecertificeerd

10 voornemens voor de zorg van het nieuwe kabinet

vrijdag 17 mei 2024, Tijd 15:37 uur

U heeft het natuurlijk meegekregen: de PVV, VVD, NSC en BBB gaan als coalitie het land regeren. Een van hun speerpunten is de zorg. Maar hoe willen ze dat doen? Wij plozen het regeerakkoord voor u uit, en zetten de 10 voornemens van de partijen op een rij.

1. Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden

Het is al heel lang een bekend probleem: er zijn te weinig mensen die in de zorg willen werken, terwijl de bevolking vergrijst en er ook in andere zorgsectoren schreeuwende personeelstekorten zijn. Dat brengt de toegankelijkheid van zorg in gevaar.

Daarom geeft het nieuwe kabinet ‘grote prioriteit’ aan het oplossen van het personeelsprobleem. Bijvoorbeeld door meer autonomie voor werknemers, betere loopbaankansen én betere arbeidsvoorwaarden. Daarnaast moet er minder regeldruk komen, en minder administratieve lasten.

2. Betere preventie

Het nieuwe kabinet legt meer nadruk op preventie, bijvoorbeeld door meer sporten en beweging. Zo hopen ze natuurlijk op termijn de vraag naar zorg terug te dringen.

3. Betere jeugdzorg

De al ingezette hervormingsagenda voor jeugdzorg blijft behouden. Dat was ook geadviseerd door de Rekenkamer en Raad van State. Dit houdt onder andere in dat gesloten jeugdzorg afgebouwd wordt, er minder uithuisplaatsingen moeten zijn en de rechten van kinderen en ouders verbeterd worden. Ook komt er een nieuw vaccinatiebeleid om kinderen beter te beschermen.

4. Betere palliatieve en terminale zorg

De coalitie wil de samenwerking tussen zorg- en hulpverleners borgen bij palliatieve en terminale zorg. Natuurlijk met als doel dat ieder mens de juiste zorg krijgt in de laatste levensfase.

5. Versterking eerstelijnszorg

Huisartsen, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers gaan – als het aan de nieuwe regering ligt – beter samenwerken in de eerste lijn. Daarbij ondersteund door een ‘veilig, decentraal vormgegeven elektronisch patiëntendossier’ en ‘glasheldere voorwaarden’ voor zorgverzekeringen. De NZa moet toezien op die voorwaarden.

6. Meer geld voor ouderenzorg

Voor ons natuurlijk muziek in de oren: ouderenzorg krijgt – als het aan het nieuwe kabinet ligt – meer geld. Hiervoor willen ze vanaf 2027 structureel 600 miljoen euro per jaar investeren. Waarvoor het geld precies ingezet wordt, is nog onduidelijk.

7. Meer passende zorg

Volgens het regeerakkoord is het tijd om de zorg eens goed door te lichten op behandelingen die niet effectief zijn. Bovendien moeten zorgaanbieders die het stelsel misbruiken, beter gecontroleerd worden.

8. Veel minder zzp’ers in de zorg

Dit plan is al in gang gezet, en het nieuwe kabinet zal dat voortzetten. Zo zullen medewerkers in loondienst voorkeur krijgen bij roosterindelingen. Daarnaast is schijnzelfstandigheid straks nagenoeg niet meer mogelijk. Dat gebeurt via de Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR).

9. Het eigen risico wordt meer dan gehalveerd

Het is een mooi voornemen: in plaats van 385 euro eigen risico, naar slechts 165 euro. Daarbovenop moet het eigen risico per behandeling een maximum van 50 euro krijgen. Hiermee wil de coalitie ervoor zorgen dat minder mensen zorg mijden. Bovendien hopen ze dat zorg zo toegankelijker wordt voor langdurig en chronisch zieken.

Deze maatregel kost wel veel geld: 4,3 miljard in 2027, en daarna 5 miljard per jaar.

10. Spoedzorg uit marktwerking

Door spoedzorg uit de marktwerking te halen, wil het nieuwe kabinet geld besparen. Vanaf 2027 is dat 250 miljoen per jaar, oplopend naar 590 miljoen vanaf 2029. Daarmee willen ze óók bereiken dat acute zorg in de buurt voor iedereen mogelijk is. Daarbij is het de bedoeling dat streekziekenhuizen behouden blijven.

Verder wordt er in het akkoord niets gezegd over marktwerking.

Wat denkt u?

Wat denkt u over de voornemens van dit nieuwe kabinet? Zal het een stap vooruit zijn in de zorg? Zijn de maatregelen realistische en betaalbaar? Natuurlijk wordt dat op dit moment uitgezocht, en de tijd zal het leren.

Nieuwsarchief