Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

  • Kleine vaste zorgteams
  • Met professionele zorgverleners
  • Uitstekende referenties
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw eigen vertrouwde omgeving
  • Lid van branchevereniging
  • HKZ gecertificeerd
  • Lid van Waarschuwingsregisterzorg

Gegevensuitwisseling bij spoedzorg moet beter volgens Patiëntenfederatie Nederland

dinsdag 02 april 2019, Tijd 7:28 uur

Patiëntenfederatie Nederland heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een aantal belangrijke aandachtspunten voor de acute zorg (spoedzorg). Op woensdag 3 april praat de Tweede Kamer over acute zorg en de brief van Patiëntenfederatie Nederland toont aan dat er noodzakelijke verbeterpunten zijn.

Gegevensuitwisseling moet bij spoedsituaties bevorderd worden

In spoedsituaties kan het voor een patiënt van levensbelang zijn dat zorgverleners inzage hebben in actuele gezondheidsgegevens. Echter, in de praktijk blijkt dat de gegevensuitwisseling vaak belemmerd wordt door een aantal zaken.

Ten eerste is er de vrijblijvendheid van de zorgverleners om samenwerking te implementeren. Technisch gezien is het mogelijk, want er zijn systemen, netwerken en infrastructuren beschikbaar. “Het is echter niet uit te leggen aan patiënten dat daadwerkelijke totstandkoming van uitwisseling van gegevens in spoedsituaties tussen huisartsen(posten), ambulance en SEH afhankelijk is van de wil om samen te werken en het te gaan implementeren”, zo meldt de brief.

Ten tweede verhinderen “onzichtbare grenzen” de overdracht van vitale gegevens van patiënten; “Vitale gegevens zijn niet altijd beschikbaar als gebruik gemaakt wordt van regionale netwerken of infrastructuren. Patiënten zijn zich vaak niet bewust van regiogrenzen en ongelukken gebeuren ook daarbuiten. Alleen zorgverleners in de regio waar een patiënt woont kunnen beschikken over de gezondheidsgegevens.”

Tot slot is er vaak sprake van onbekendheid over toestemming vooraf. Patiënten moeten bij de huisarts toestemming geven om zorgverleners inzage te geven in vitale gegevens bij spoedsituaties. Echter, veel patiënten zijn hiervan niet op de hoogte, waardoor hun gegevens niet opgevraagd kunnen worden op de SEH, HAP of ambulance.

Coördinatie en overdracht in de acute zorg

In de spoedzorg hebben patiënten met veel verschillende zorgverleners te maken; tijdens de acute zorg op de spoedeisende hulp (SEH), bij de huisartsenpraktijk (HAP) en ambulancepersoneel. Maar ook tijdens het voortraject en de vervolgzorg (nazorg). “Belangrijk is dat patiënten snel bij de juiste schakel in de spoedzorgketen terechtkomen. Zodat patiënten de ‘juiste zorg op de juiste plek’ en op het juiste moment krijgen”, zo meldt Diana Veldman van Patiëntenfederatie Nederland.

Vervolgzorg na acute zorg

Echter, ook de “achterkant” (nazorg) van acute zorg is van uiterst belang. Veldman geeft aan dat dit voornamelijk belangrijk is voor kwetsbare ouderen. Vragen die gesteld moeten worden om de juiste vervolgzorg te bieden luiden als volgt; “Kan iemand naar huis? Is er eerstelijnsverblijf of opname in het ziekenhuis nodig? Is er thuiszorg nodig? En zo ja, welke thuiszorgorganisatie kent deze patiënt al of levert al regulier zorg?” Duidelijke communicatie tussen de verschillende zorgverleners (schakels) en een goede overdracht van gegevens is in de hele zorgketen van cruciaal belang voor de patiënt. Volgens Patiëntenfederatie Nederland moeten alle hulpverleners in de keten op de hoogte zijn van de medische situatie van de patiënt.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Nieuwsarchief

error: