Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

  • Kleine vaste zorgteams
  • Met professionele zorgverleners
  • Uitstekende referenties
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw eigen vertrouwde omgeving
  • Lid van branchevereniging
  • HKZ gecertificeerd
  • Lid van Waarschuwingsregisterzorg

Miljoenennota: kabinet wil zorgsector aantrekkelijker maken voor personeel

donderdag 17 september 2020, Tijd 14:21 uur

Er is sprake van een personeelstekort in de zorgsector. De zorg is niet aantrekkelijk genoeg en daar wil het kabinet-Rutte verandering in brengen door extra geld te investeren. Er zijn onder andere plannen voor het actieprogramma “Werken in de Zorg”, er wordt geïnnoveerd door middel van E-Health en het kabinet houdt zich vast aan het Hoofdlijnenakkoord.

Uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat er 130 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt om het personeelstekort aan te pakken. Dit budget gaat naar projecten en maatregelen die ervoor zorgen dat de werkdruk en bureaucratie verlaagd wordt.

Actieprogramma “Werken in de Zorg”

Het kabinet heeft besloten om het actieprogramma “Werken in de Zorg” structureel te maken. Volgend jaar wordt het budget daarom verhoogd met 20 miljoen euro. Vanaf 2023 wil het kabinet er ieder jaar 130 miljoen euro voor vrijmaken. Ook dit jaar kregen zorgmedewerkers extra geld om ze te behouden en belonen. Dit jaar krijgen ze netto 1000 euro en volgend jaar netto 500 euro. In totaal zal dat het kabinet 2,2 miljard euro gaan kosten.

Werken in de zorg

700 miljoen voor ontwikkeling corona vaccin

Ook de huidige pandemie, COVID-19, heeft invloed op de miljoenennota. Het kabinet stelt veel geld beschikbaar om het virus te bestrijden. Er is al 650 miljoen euro uitgetrokken om meer testcapaciteit te realiseren en volgend jaar komt daar nog eens 350 miljoen euro bij. Tevens wordt er 305 miljoen euro gereserveerd voor uitbreiding van de ic-capaciteit en maar liefst 700 miljoen euro voor de ontwikkeling van een vaccin. In totaal zou de bestrijding van het coronavirus, dit jaar én volgend jaar, ons land 6,7 miljard euro kosten.

Bovendien is één van de doelstellingen van het kabinet om in 2030 minimaal de helft van de zorg in de eigen leefomgeving (in plaats van zorginstellingen) te laten plaatsvinden. Dit bevordert de gezondheid en vergroot de kwaliteit van leven volgens de begroting 2021.

300 miljoen extra voor jeugdzorg

Daarnaast ontvangen gemeenten in 2022 maar liefst 300 miljoen euro extra om te besteden aan jeugdzorg. Het kabinet wil de organisatie van jeugdzorg verbeteren en komt daarvoor met een wetsvoorstel dat zich met name richt op jongeren en kinderen met meervoudige en complexe problematiek. Om dit te bewerkstelligen worden er acht bovenregionale expertisecentra geopend. Hiervoor is er vanaf 2021 structureel 26 miljoen euro beschikbaar.

Meerwaarde technologie

De afgelopen tijd, tijdens de crisis, heeft technologie haar meerwaarde voor de zorg laten zien. Patiënten kunnen langer thuis blijven wonen door aanpassingen in hun huis, er kan zorg op afstand worden geboden en patiënten kunnen beter en nauwkeuriger gemonitord worden. De kwaliteit van de zorg wordt hier dus mee bevorderd. Daarom wil het kabinet investeren in E-Health.

De zorg zal waarschijnlijk meer regionaal georganiseerd worden, zo staat beschreven in de contourennota, maar daar geeft het kabinet weinig extra informatie over. Echter, in de begroting staat wel dat het VWS de “toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid wil borgen.” Het kabinet komt dit najaar met een discussienotitie hierover.

De Hoofdlijnakkoorden blijven de rode draad voor het kabinet, omdat ze “een belangrijke bijdrage leveren aan het beheersen van de zorguitgaven. Het is zaak dit voor de tweede helft van de looptijd van de hoofdlijnenakkoorden met volle kracht voort te zetten.”

Auteur: redactie Zuster Jansen

Nieuwsarchief