Concurrentie tussen zorginstellingen moet worden aangepakt

dinsdag 11 december 2018, Tijd 12:57 uur

De afgelopen vier jaar heeft het Zorgpact de samenwerking tussen zorg, onderwijs en lokaal bestuur moeten stimuleren. Echter, volgens Doekle Terpstra (aanjager van het Zorgpact), hebben zorgorganisaties nog te veel de neiging om met elkaar te concurreren op de arbeidsmarkt.

Op het gebied van de arbeidsmarkt zou je iedere concurrentie moeten wegnemen. Een oplossing voor de een zou ook een oplossing moeten zijn voor de ander. Je ziet dat er tussen de zorgbranches nog hiërarchisch wordt gedacht, van academische ziekenhuizen tot ouderenzorg.” Volgens Terpstra is dit geen waardeoordeel. Het is een constatering, een feit, waaraan nog hard gewerkt moet worden.

Zorgpact ten einde

Na vier jaar komt het Zorgpact ten einde, maar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt met een nieuw actieprogramma; Werken in de Zorg. “De ruggengraat van het Zorgpact is altijd geweest: doen. We hebben geprobeerd om weg te blijven van beleid en in te zetten op het enthousiasmeren van mensen, maar wel de vrijblijvendheid voorbij te gaan. Het enthousiasme moest een vervolg in de praktijk krijgen”. Het Zorgpact heeft geresulteerd in meer dan honderd samenwerkingsverbanden, dus het nieuwe actieprogramma gaat zich wederom richten op de samenwerkingsverbanden die, op regionaal niveau, gesmeed worden tussen onderwijs, zorg en lokaal bestuur.

Terpstra is door het ministerie benaderd om voorzitter te worden van de commissie voor het nieuwe actieprogramma Werken in de Zorg; “Ik ben bijzonder verguld dat de minister mij heeft gevraagd om de commissie aan te voeren. Dat is een eervolle erkenning van het succes van het Zorgpact.”

Zorgaanbiedersmarkt

Terpstra zei een jaar geleden dat het geld voor de zorgarbeidsmarkt naar regio’s moet gaan en niet naar zorginstellingen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor zou de samenwerking tussen onderwijs, zorg en lokaal bestuur zijn. Het ministerie van VWS heeft momenteel een bedrag van 350 miljoen euro om over de regio’s te verdelen om de arbeidsmarkt te stimuleren; “Regio’s kunnen plannen indienen. De commissie heeft de opdracht gekregen om de plannen te beoordelen. Wij zullen de uitdagingen per regio beschrijven en geven daarop een advies, maar ik ga de minister niet vertellen hoe hij dat geld moet verdelen. Dat moet hij zelf beslissen.”, zo meldt Terpstra.

Werken in de Zorg zal ernaar streven om personeelstekorten tegen te gaan en dus een “nul op de meter” te krijgen. Zo stelt Terpstra; “De commissie wil samen met de sector op zoek naar de sleutels, de juiste knoppen om aan te draaien om nul op de meter te bereiken.”

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

 

Nu in het nieuws archief