24-uurs verpleging

Verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis is niet altijd een gewenste optie, zelfs niet als u thuis niet langer zelfstandig meer kunt functioneren. Wilt u thuis (bij uw partner) blijven wonen, en daar de tijdelijke of permanente zorg ontvangen die u nodig heeft? Kies dan voor particuliere thuiszorg van de beste kwaliteit. Zuster Jansen levert onder andere 24-uurs zorg en 24-uurs verpleging, zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Verzorging en/of verpleging aan huis

Er zijn verschillende omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat u verzorging of verpleging nodig heeft. Misschien heeft u te maken gekregen met een ziekte, een handicap of ouderdomskwalen die uw dagelijkse leven behoorlijk in de weg staan. Door te kiezen voor 24-uurs zorg of 24-uurs verpleging, kan opname in een instelling worden uitgesteld of voorkomen. U krijgt hierbij precies de hulp die u thuis nodig heeft, en u kunt altijd rekenen op persoonlijke aandacht, begrip en respect voor uw situatie en privacy. Niet alleen voor u, maar ook voor uw naasten is het belangrijk om te weten dat u altijd in goede handen bent.

24-uurs verpleging bij Alzheimer

Steeds vaker wordt Zuster Jansen ingeschakeld voor 24-uurs verpleging bij de ziekte van Alzheimer. Voor mensen die lijden aan deze vorm van dementie, is het namelijk heel belangrijk dat zij zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen verblijven. Is bij u de diagnose Alzheimer gesteld, of geldt dit voor iemand die u lief is? Wees dan verzekerd van passende hulp, door contact op te nemen met Zuster Jansen. Persoonlijke wensen en behoeften staan altijd centraal bij de invulling van onze zorg. Waar dat mogelijk en gewenst is, besteden we bovendien veel aandacht aan het ondernemen van uiteenlopende activiteiten.

Informatie aanvragen

 

Kleine zorgteams voor persoonlijke zorg

Zorgteams van Zuster Jansen bestaan uit maximaal vijf deskundige zorgverleners die affiniteit hebben met uw situatie. Dit betekent dat u steeds dezelfde mensen bij u thuis ontvangt, waardoor u al snel een band met ze opbouwt. Uw zorgteam biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week, alle verzorging en verpleging thuis die u nodig heeft. Uw eventuele indicatie of zorgvraag bepaalt of dit verzorgenden zijn, of gediplomeerde ziekenverzorgenden en verpleegkundigen.

Ontlast uw mantelzorger

Is er op dit moment iemand binnen uw familie of kennissenkring die voor u zorgt, maar wilt u deze persoon graag wat ruimte geven? Dan kan de 24-uurs verpleging van Zuster Jansen een uitstekende oplossing zijn. Wij nemen de gehele zorgtaak dan over, zodat uw mantelzorger weer grip krijgt op zijn/haar eigen leven. U hoeft zich dan alleen nog maar te concentreren op elkaars gezelschap, waarbij zorgtaken geen rol meer spelen. Dat kunt u geheel aan ons overlaten. Wilt u de zorg van Zuster Jansen combineren met mantelzorg? Kies dan bijvoorbeeld voor 12-uurs zorg of nachtzorg.

 

Praktische informatie

Voor 24-uurs verpleging en verzorging heeft u niet per se indicatie nodig van het CIZ.  Particuliere thuiszorg kan te allen tijde met eigen middelen worden gefinancierd. Als u wél een indicatie heeft, kunt u met een persoonsgebonden budget vanuit de Wlz  de particuliere thuiszorg door Zuster Jansen inschakelen. Met het budget kunt u een gedeelte van de zorgkosten bekostigen. Zorgverleners van Zuster Jansen zijn in heel Nederland werkzaam en kunnen, waar u ook woont, op zeer korte termijn al voor u klaarstaan.

Thuisverpleging

Heeft u met spoed thuisverpleging of 24-uurs zorg nodig? Doe dan een beroep op Zuster Jansen. Als u te maken krijgt met ziekte, een handicap of een ingrijpende operatie, wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat u in goede handen bent. Zeker wanneer mantelzorg geen (gewenste) optie is, is het verstandig om particuliere thuisverpleging te overwegen. Thuisverpleging is onderdeel van de particuliere zorg die Zuster Jansen biedt. Dit houdt in dat u zelf verantwoordelijk bent voor de kosten, maar des te meer houdt het in dat u zelf controle heeft over de hulp die u ontvangt. U bepaalt met welke zorgaanbieder u in zee gaat en welke vorm van zorg vervolgens wordt ingezet. Bij Zuster Jansen kunt u altijd terecht voor zorg op maat, waarbij uw persoonlijke wensen en behoeften altijd centraal staan.

Informatie aanvragen

 

Thuisverpleging bij de ziekte van Alzheimer

Zuster Jansen wordt veel ingeschakeld door (families van) cliënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer. Bij deze vorm van dementie is het zeer belangrijk dat iemand zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Daarnaast verandert de zorgbehoefte naarmate de ziekte vordert, en zijn er professionele zorgverleners nodig die hier optimaal op kunnen inspelen. Zuster Jansen stemt de zorgverlening continu af op de huidige situatie en de ontwikkelingen die plaatsvinden. In gesprekken met u, uw partner en/of uw behandelend arts zullen we steeds weer bepalen wat de meest geschikte en gewenste aanpak is.

Zo lang mogelijk thuis wonen

Met welke omstandigheden u ook te maken krijgt, Zuster Jansen helpt u graag om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. U hoeft daarvoor niet per se 24-uurs verpleging in te schakelen: we kunnen ook samenwerken met een eventuele mantelzorger, of een aanvulling bieden op reguliere thuiszorg. U schakelt ons namelijk ook in voor 12-uurs zorg of nachtzorg.

Met de hulp van Zuster Jansen kan verblijf in een zorginstelling worden uitgesteld of voorkomen. Een mantelzorger kan bovendien worden ontlast, omdat hij/zij geen zware zorgtaak meer hoeft uit te voeren. U bent altijd in goede, professionele handen en dat geeft ook uw naasten een gevoel van rust.

De voordelen van thuisverpleging door Zuster Jansen

Bij Zuster Jansen kunt u terecht voor betrouwbare (privé) thuiszorg en thuisverpleging, in zeer uiteenlopende situaties. Zo helpen we veel cliënten bij herstel na een operatie, of bieden we verzorging bij de ziekte van Parkinson en andere aandoeningen. Dit kan natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. Als het nodig is, zijn we er zelfs met spoed: binnen een paar uur is het mogelijk om de juiste zorg te ontvangen. U krijgt altijd te maken met kleine, vaste teams, omdat we het belangrijk vinden dat u niet steeds ‘vreemde’ gezichten ziet. De band tussen zorgverlener en zorgvrager moet tenslotte altijd gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Dit kan alleen mogelijk worden gemaakt als u continu verzorgd wordt door dezelfde mensen.

24-uurs thuiszorg

24-uurs thuiszorg inschakelen doet u niet zomaar. Er gaat veel aan vooraf, en dat moet ook. U kiest tenslotte een zorgaanbieder die u dag en nacht moet gaan bieden wat u nodig heeft. Er komen zorgverleners bij u thuis, mensen waarbij u een vertrouwd en veilig gevoel moet ervaren. Met deze mensen brengt u de dag door, bespreekt u uw persoonlijke situatie en bouwt u uiteindelijk een band op. Ze zijn overdag aanwezig, maar ook terwijl u slaapt. ‘Zomaar’ kiezen is dus geen optie. Zuster Jansen biedt 24-uurs thuiszorg waarbij volledig rekening wordt gehouden met uw wensen, behoeften en verwachtingen. Wij willen u de verzorging en verpleging bieden die u nodig heeft, maar staan ook klaar met gezelschap en een luisterend oor.

Tijdelijke of permanente 24-uurs zorg

24-uurs thuiszorg is ondersteuning die tijdelijk, maar ook permanent kan worden ingezet. Dat hangt natuurlijk geheel af van uw zorgbehoefte. De situaties waarin we cliënten bijstaan zijn zeer uiteenlopend: zo helpen we wanneer iemand lijdt aan de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Parkinson, bieden we ondersteuning bij herstel na een operatie of begeleiden we iemand tijdens de laatste levensfase. Naast 24-uurs thuiszorg kunt u bovendien ook bij ons terecht voor 12-uurs zorg, nachtzorg en andere vormen.

Veilig en vertrouwd

Bij Zuster Jansen krijgt u te maken met particuliere zorg. Hierbij draait alles om de wensen en behoeften van de cliënt als het gaat om verzorging en verpleging aan huis. U bepaalt bijvoorbeeld wanneer en in welke mate u zorg en ondersteuning bij ons afneemt. Het zorgplan dat wij realiseren, wordt altijd gemaakt in overleg met u. Naar aanleiding van uw zorgvraag, stellen we een team samen dat bestaat uit maximaal vijf deskundige zorgverleners. Zo bouwt u al snel een band op met de mensen die voor u komen zorgen, en weet u dat u altijd in veilige, vertrouwde handen bent.

Ontlast uw mantelzorger

Helaas raken nog altijd veel mantelzorgers overbelast, omdat de zorgtaak niet langer kan worden gecombineerd met werk, het gezin en sociale contacten. Om dat te voorkomen, kan Zuster Jansen u bijstaan met 24-uurs thuiszorg of een andere zorgvorm. Zo kan uw mantelzorger weer op adem komen, tijdelijk of permanent, en hoeven familieleden niet langer zorgtaken op zich te nemen. U kunt weer gaan genieten van elkaars gezelschap, terwijl u ondersteund wordt door een professionele zorgverlener.

24-uurs thuiszorg als overbrugging

Zuster Jansen wordt vaak ingeschakeld voor 24-uurs overbruggingszorg. Dit is tijdelijke ondersteuning, die bijvoorbeeld wordt ingezet als u in afwachting bent van verblijf in een zorginstelling. Sommige verpleeg- of verzorgingshuizen hebben lange wachtlijsten, en dat kan heel vervelend zijn als u per direct zorg nodig heeft. De zorgverleners van Zuster Jansen kunnen – indien nodig – met spoed bij u aanwezig zijn, desnoods al binnen enkele uren. Bent u net ontslagen uit het ziekenhuis, maar lukt het u voorlopig nog niet om volledig op eigen benen te staan? Ook dan helpen we u graag.

Wilt u 24-uurs thuiszorg aanvragen, voor uzelf, een partner, een ouder of een andere naaste? Het enige wat u hoeft te doen is contact opnemen, via 020-6366837 of via ons online contactformulier. Wij bespreken dan graag met u de mogelijkheden.

Contact

Waar u ook woont in Nederland, Zuster Jansen staat voor u klaar. Informatie aanvragen over onze zorg- en dienstverlening kan altijd vrijblijvend, net als het opvragen van referenties. U bereikt onze zorgcoördinator via 020 – 63 66 837 via het aanvraagformulier.

De zorgcoördinator van Zuster Jansen adviseert u graag over 24-uurs verpleging en verzorging. Neem contact met ons op als u vragen heeft, of als u ons direct wil inschakelen.

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

captcha