Een pgb inzetten voor 24-uurs zorg thuis

Onze 24-uurs zorg kunt u ook (deels) inkopen met een pgb (persoonsgebonden budget). Een pgb kunt u aanvragen met een zogenaamde ‘indicatie’. Er zijn er verschillende, die u van verschillende instellingen krijgt. Hieronder een overzicht van wat er mogelijk is.

Het voordeel van een pgb: daarmee bepaalt u helemaal zelf welke zorg u inkoopt, en waar u dat doet. Dit in tegenstelling tot wanneer u een vergoeding via uw verzekeraar krijgt; dan wordt een bepaalde vorm en hoeveelheid zorg aan u toegewezen.

Heeft u al een pgb? Dan kunt u direct contact met ons opnemen. Dan bespreken we welke 24-uurs zorg u wilt en/of nodig heeft. Bel 020 – 63 66 837. Of vul dit formulier in. U kunt ook eerst onze informatiebrochure over 24-uurs zorg downloaden.

Indicaties

Wet langdurige zorg (Wlz): via het CIZ

Heeft u behoefte aan intensieve, langdurige zorg, zowel overdag als ’s nachts? Dan vraagt u een indicatie aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Het CIZ kijkt dan naar uw situatie. Op basis daarvan bepalen zij of u in aanmerking komt voor een pgb. En hoe hoog uw pgb dan is.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): via uw gemeente

Heeft u behoefte aan huishoudelijke hulp, begeleiding of bepaalde voorzieningen in huis (bijvoorbeeld een rolstoel of traplift)? Dan vraagt u een indicatie aan bij het zorgloket van uw gemeente.

De gemeente beoordeelt dan uw situatie. Als u recht heeft op zorg, mag u kiezen tussen een pgb of ‘zorg in natura’:

  • Met het pgb koopt u zelf de zorg in bij een zorgverlener naar keuze. U bent dan ook verantwoordelijk voor de administratie en rapportage.
  • Met zorg in natura bepaalt de zorginstelling zelf welke hulp u ontvangt. U heeft meestal wel inspraak. De instelling handelt de administratie en rapportage af.

Zorgverzekeringswet: via uw zorgverzekeraar

Heeft u behoefte aan hulp bij uw persoonlijke verzorging of wilt u wijkverpleging? Dan vraagt u een indicatie aan bij uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar kijkt dan naar uw situatie. En bepaalt welke oplossing in uw geval de beste is. U kunt daarbij aangeven dat u een pgb wilt.

Neem direct contact op voor advies

 

Hoeveel pgb-budget krijgt u precies bij 24-uurs zorg?

De hoogte van uw pgb is onmogelijk van tevoren in te schatten. Het hangt af van welke pgb u krijgt, bij wie en waarvoor.
Maar zoals gezegd: misschien is uw pgb wel lager of juist hoger dan deze bedragen. Lees hier meer over 24-uurs zorg en PGB.

Krijgt u uiteindelijk een pgb?

Dan kunt u bij ons particuliere 24-uurs zorg aan huis inkopen. Dan bespreken we welke zorg u wilt en/of nodig heeft. En wat precies onze tarieven zijn.

Bel 020 – 63 66 837. Of vul het contactformulier in. U kunt ook eerst onze informatiebrochure over 24-uurs zorg downloaden.

Auteur:Karel de Vries, redactie Zuster Jansen