Thuiszorg

Wat is thuiszorg precies en hoe kunt u het aanvragen? Thuiszorg is zorg aan huis voor ouderen en zieken juist wanneer u niet voor uzelf kunt zorgen. Thuiszorg vraagt u aan via de wijkverpleegkundige op een indicatie.

Te weinig oog voor gekleurde huid in de zorg

Te weinig oog voor gekleurde huid in de zorg

De gekleurde huid krijgt te weinig aandacht in zorgopleidingen. Het uitgangspunt is nog steeds bijna altijd de witte huid. Het gevolg is kwalijk: door een gebrek aan kennis missen artsen diagnoses. Of stellen die te laat.

Dat dit zo is, wordt toegegeven door de Vereniging voor Dermatologie. Afgestudeerde dermatologen weten ‘alles’ van huidziekten – maar dan vooral waar het de witte huid betreft. Hoe vaak hierdoor diagnoses gemist worden bij mensen met een donkere huidskleur, is niet bekend.

Lees verder

In de thuiszorg kun je meer verdienen dan je denkt

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kun je in de thuiszorg goed verdienen. Met name wanneer je als zzp’er aan de slag gaat. Wat zijn de geldende salarissen en tarieven anno 2022? Hieronder zetten we het op een rij.

Salarissen per niveau

Ga je in loondienst in de thuiszorg? Dan kun je van 2.200,- tot 3940,- euro bruto verdienen, afhankelijk van het niveau dat je hebt. Deze zijn als volgt ingedeeld:

  • Niveau 1 Zorghulp (1 jaar mbo Zorghulp met vmbo-diploma): huishoudelijke en licht verzorgende taken.
  • Niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn (2 jaar mbo): persoonlijke verzorging van ouderen en gehandicapten.
  • Niveau 3 Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (3 jaar mbo, met specialisatie verpleeghuis en thuiszorg): zelfstandige verpleegkundige handelingen zoals injecties, medicatie en katheterisatie.
  • Niveau 4 Verpleegkundige (4 jaar mbo): zelfstandig zorg bieden, met analyse en besluitvorming.

Lees verder

Wat is een chronische ziekte?

De letterlijke betekenis van ‘chronische ziekte’ is ‘lichamelijke of psychische ziekte of aandoening zonder uitzicht op (volledige) genezing en met gemiddeld een lange ziekteduur’ (bron: encylo.nl). Met ‘lange ziekteduur’ wordt doorgaans langer dan 3 maanden bedoeld, óf meer dan 3 periodes van ziekte in 1 jaar.

Lees verder

Wanneer heb ik recht op thuiszorg na een operatie?

U heeft een operatie gehad. Bijvoorbeeld een bypass-, hernia- of knie-operatie. Dan kunt u thuis goed tijdelijke hulp gebruiken. Dat is altijd mogelijk. Heeft u een indicatie voor thuiszorg? Dan regelt uw gemeente reguliere thuiszorg voor u. Heeft u géén indicatie? Dan kunt u altijd nog terecht bij de particuliere thuiszorg. Dit is thuiszorg die u zelf regelt en betaalt.

Lees verder

Typische ouderdomsziektes

Vermoedt u dat u een ouderdomsziekte hebt? Heeft u last van bepaalde klachten die op zo’n ziekte kunnen duiden, maar weet u dat niet zeker? Of misschien gaat het om uw partner?

Dit geeft veel onzekerheid. Daarom helpen we u graag op weg. Hieronder vindt u informatie over verschillende ouderdomsziektes.

Uiteraard is het beste advies dat we kunnen geven: ga naar uw huisarts als u klachten heeft. Hij/zij kan u onderzoeken, geruststellen of doorverwijzen als dat nodig is.

Lees verder

Behandeling van een delier bij ouderen

Waaruit bestaat de behandeling van een delier bij ouderen? Die valt uiteen in 3 delen:

  1. Oorzaak van het delier wegnemen (indien mogelijk)
  2. Symptomen van het delier bestrijden
  3. Zorgen voor een veilige omgeving

Lees verder

Is een delier gevaarlijk?

Is een delier gevaarlijk? Het korte antwoord is: ja. Dan is de vraag: hóe gevaarlijk is een delier? Daarover gaat dit artikel. We beantwoorden ook de prangende vraag: wat zijn de gevolgen van een delier? Is een delier bijvoorbeeld dodelijk?

Lees verder

Gevolgen van een delier bij ouderen

Wat zijn de gevolgen van een delier bij ouderen? Hieronder sommen we ze op, verdeeld in lichamelijke en sociale gevolgen.

Natuurlijk verschillen de gevolgen per persoon. Maar één ding is duidelijk: de risico’s na een delier zijn groot voor ouderen.

Lees verder

Delier-symptomen bij ouderen

Wat zijn de symptomen van een delier? Zijn die bij ouderen anders dan bij jongere mensen? Wat dat laatste betreft: meestal niet. Er zijn maar weinig kenmerken van een delier die specifiek voor ouderen gelden.

Hoe dan ook: in dit artikel zetten we ze allemaal op een rij. Dat helpt u wellicht bij het herkennen van een delier.

Lees verder

Oorzaken van een delier bij ouderen

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een delier bij ouderen? Voordat we die behandelen, eerst een belangrijke opmerking:

Het is niet altijd even gemakkelijk om de oorzaak van een delier te achterhalen. Vaak spelen er meerdere tegelijk. Ga daarom niet te snel uit van een van onderstaande oorzaken; alleen zorgprofessionals kunnen de oorzaak met enige zekerheid vaststellen.

Lees verder

Wat is een delier bij ouderen?

Een delier bij ouderen is hetzelfde als bij iedereen: een verwardheid die ineens ontstaat. Wel komt het bij ouderen vaker voor. Een delier is geen ziekte maar een stoornis. Een delier hebben betekent dat de hersenen alle prikkels niet meer kunnen samenvoegen tot een logisch beeld van de werkelijkheid. Dit gaat gepaard met enorme angst, onrust en zelfs hallucinaties.

Lees verder

Een delier bij ouderen

Een delier kan grote gevolgen hebben bij (kwetsbare) ouderen. Terwijl het lastig te herkennen is – laat staan te voorkomen. Maar hoe eerder een delier wordt herkend, hoe groter de kans op een goed herstel.

Daarom hebben we een serie artikelen geschreven, die u helpen om te gaan met (de gevolgen van) een delier.

Lees verder

Gemiddelde leeftijd thuiszorgmedewerker in 10 jaar tijd met bijna 2 jaar gestegen

Met ruim 140.000 medewerkers is de thuiszorg één van de grootste takken binnen de zorg, maar ook één van de oudste. De gemiddelde leeftijd van een medewerker in de thuiszorg is in 10 jaar tijd gestegen van 43,3 jaar naar 44,9 jaar oud. Met name vrouwelijke thuiszorgmedewerkers zijn gemiddeld ouder dan 10 jaar geleden. Dit en meer blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door Zuster Jansen.

Deze stijging zorgt voor een grote uitdaging in de zorg. Het aantal 80-plussers zal binnen 15 jaar naar verwachting namelijk verdrievoudigen. Recentelijk bleek bovendien dat de helft van de stagiaires in de zorg overweegt te stoppen met hun opleiding en (ondanks uitgebreide stimuleringsmaatregelen) een baan buiten de zorg te zoeken. Ook het feit dat zorgmedewerkers na hun 45e dienstjaar met pensioen mogen, kan hier – zowel positief als negatief – invloed op uitoefenen.

 

Gelderse en Brabantse medewerkers het oudst

Thuiszorgmedewerkers in de provincies Gelderland en Noord-Brabant zijn, met een gemiddelde leeftijd van bijna 46 jaar, het oudst. Zij hebben hun Friese en Drentse collega’s, die tien jaar geleden nog ouder waren, ingehaald. Dit kan er op wijzen dat er in Gelderland en Noord-Brabant onvoldoende jonge (blijvende) aanwas van medewerkers is. In Groningen zijn de medewerkers van thuiszorgorganisaties over het algemeen het jongst, met een gemiddelde van 43,5 jaar. Ook in Overijssel zijn thuiszorgmedewerkers gemiddeld jonger dan 44 jaar.


Mannen versus vrouwen

Thuiszorgpersoneel bestaat voornamelijk uit vrouwelijke werknemers. Hoewel het aandeel mannen de afgelopen tien jaar met 8% is toegenomen, blijft de groei van mannelijk zorgpersoneel nog achter. Het lijkt er op dat er nog steeds een ouderwets beeld van de zorg is, want enkel in Drenthe is het aandeel mannelijke thuiszorgmedewerkers groter dan 10 procent.

Werknemers naar achtergrond

In 1995 becijferde Trouw al eens dat vooral mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond actief zijn in de zorg. Bijna 25 jaar later is dit nog steeds het geval. Met name in Flevoland zijn zij relatief vaak werkzaam in de thuiszorg. 

Maatregelen werkdrukverlaging

Om de personeelstekorten in de zorg terug te dringen, heeft het aantrekken van meer jongeren én hoger opgeleid personeel de hoogste prioriteit. Een landelijke aanpak is daarbij noodzakelijk, zo blijkt ook uit een rapportage door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De bovenstaande vergelijkingen laten zien dat de meeste winst behaald kan worden bij nieuw mannelijk zorgpersoneel, maar ook medewerkers van onder meer Turkse en Marokkaanse afkomst zijn ondervertegenwoordigd in de thuiszorg.

Verder kunnen ook efficiëntiemaatregelen de werkdruk verlagen. Zo kijken veel zorgorganisaties of ze bepaalde taken door ander personeel kunnen laten doen, en wordt er ook ingezet op e-health en andere slimme technologie voor procesverbeteringen.

Auteur: redactie Zuster Jansen