Thuiszorg

Wat is thuiszorg precies en hoe kunt u het aanvragen? Thuiszorg is zorg aan huis voor ouderen en zieken juist wanneer u niet voor uzelf kunt zorgen. Thuiszorg vraagt u aan via de wijkverpleegkundige op een indicatie.

Behandeling van een delier bij ouderen

Waaruit bestaat de behandeling van een delier bij ouderen? Die valt uiteen in 3 delen:

  1. Oorzaak van het delier wegnemen (indien mogelijk)
  2. Symptomen van het delier bestrijden
  3. Zorgen voor een veilige omgeving

Lees verder

Is een delier gevaarlijk?

Is een delier gevaarlijk? Het korte antwoord is: ja. Dan is de vraag: hóe gevaarlijk is een delier? Daarover gaat dit artikel. We beantwoorden ook de prangende vraag: wat zijn de gevolgen van een delier? Is een delier bijvoorbeeld dodelijk?

Lees verder

Gevolgen van een delier bij ouderen

Wat zijn de gevolgen van een delier bij ouderen? Hieronder sommen we ze op, verdeeld in lichamelijke en sociale gevolgen.

Natuurlijk verschillen de gevolgen per persoon. Maar één ding is duidelijk: de risico’s na een delier zijn groot voor ouderen.

Lees verder

Delier-symptomen bij ouderen

Wat zijn de symptomen van een delier? Zijn die bij ouderen anders dan bij jongere mensen? Wat dat laatste betreft: meestal niet. Er zijn maar weinig kenmerken van een delier die specifiek voor ouderen gelden.

Hoe dan ook: in dit artikel zetten we ze allemaal op een rij. Dat helpt u wellicht bij het herkennen van een delier.

Lees verder

Oorzaken van een delier bij ouderen

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een delier bij ouderen? Voordat we die behandelen, eerst een belangrijke opmerking:

Het is niet altijd even gemakkelijk om de oorzaak van een delier te achterhalen. Vaak spelen er meerdere tegelijk. Ga daarom niet te snel uit van een van onderstaande oorzaken; alleen zorgprofessionals kunnen de oorzaak met enige zekerheid vaststellen.

Lees verder

Wat is een delier bij ouderen?

Een delier bij ouderen is hetzelfde als bij iedereen: een verwardheid die ineens ontstaat. Wel komt het bij ouderen vaker voor. Een delier is geen ziekte maar een stoornis. Een delier hebben betekent dat de hersenen alle prikkels niet meer kunnen samenvoegen tot een logisch beeld van de werkelijkheid. Dit gaat gepaard met enorme angst, onrust en zelfs hallucinaties.

Lees verder

Een delier bij ouderen

Een delier kan grote gevolgen hebben bij (kwetsbare) ouderen. Terwijl het lastig te herkennen is – laat staan te voorkomen. Maar hoe eerder een delier wordt herkend, hoe groter de kans op een goed herstel.

Daarom hebben we een serie artikelen geschreven, die u helpen om te gaan met (de gevolgen van) een delier.

Lees verder

Gemiddelde leeftijd thuiszorgmedewerker in 10 jaar tijd met bijna 2 jaar gestegen

Met ruim 140.000 medewerkers is de thuiszorg één van de grootste takken binnen de zorg, maar ook één van de oudste. De gemiddelde leeftijd van een medewerker in de thuiszorg is in 10 jaar tijd gestegen van 43,3 jaar naar 44,9 jaar oud. Met name vrouwelijke thuiszorgmedewerkers zijn gemiddeld ouder dan 10 jaar geleden. Dit en meer blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door Zuster Jansen.

Deze stijging zorgt voor een grote uitdaging in de zorg. Het aantal 80-plussers zal binnen 15 jaar naar verwachting namelijk verdrievoudigen. Recentelijk bleek bovendien dat de helft van de stagiaires in de zorg overweegt te stoppen met hun opleiding en (ondanks uitgebreide stimuleringsmaatregelen) een baan buiten de zorg te zoeken. Ook het feit dat zorgmedewerkers na hun 45e dienstjaar met pensioen mogen, kan hier – zowel positief als negatief – invloed op uitoefenen.

 

Gelderse en Brabantse medewerkers het oudst

Thuiszorgmedewerkers in de provincies Gelderland en Noord-Brabant zijn, met een gemiddelde leeftijd van bijna 46 jaar, het oudst. Zij hebben hun Friese en Drentse collega’s, die tien jaar geleden nog ouder waren, ingehaald. Dit kan er op wijzen dat er in Gelderland en Noord-Brabant onvoldoende jonge (blijvende) aanwas van medewerkers is. In Groningen zijn de medewerkers van thuiszorgorganisaties over het algemeen het jongst, met een gemiddelde van 43,5 jaar. Ook in Overijssel zijn thuiszorgmedewerkers gemiddeld jonger dan 44 jaar.


Mannen versus vrouwen

Thuiszorgpersoneel bestaat voornamelijk uit vrouwelijke werknemers. Hoewel het aandeel mannen de afgelopen tien jaar met 8% is toegenomen, blijft de groei van mannelijk zorgpersoneel nog achter. Het lijkt er op dat er nog steeds een ouderwets beeld van de zorg is, want enkel in Drenthe is het aandeel mannelijke thuiszorgmedewerkers groter dan 10 procent.

Werknemers naar achtergrond

In 1995 becijferde Trouw al eens dat vooral mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond actief zijn in de zorg. Bijna 25 jaar later is dit nog steeds het geval. Met name in Flevoland zijn zij relatief vaak werkzaam in de thuiszorg. 

Maatregelen werkdrukverlaging

Om de personeelstekorten in de zorg terug te dringen, heeft het aantrekken van meer jongeren én hoger opgeleid personeel de hoogste prioriteit. Een landelijke aanpak is daarbij noodzakelijk, zo blijkt ook uit een rapportage door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De bovenstaande vergelijkingen laten zien dat de meeste winst behaald kan worden bij nieuw mannelijk zorgpersoneel, maar ook medewerkers van onder meer Turkse en Marokkaanse afkomst zijn ondervertegenwoordigd in de thuiszorg.

Verder kunnen ook efficiëntiemaatregelen de werkdruk verlagen. Zo kijken veel zorgorganisaties of ze bepaalde taken door ander personeel kunnen laten doen, en wordt er ook ingezet op e-health en andere slimme technologie voor procesverbeteringen.

Auteur: redactie Zuster Jansen

Wet zorg en dwang in de thuiszorg

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Daarin staat dat gedwongen zorg ook in de thuiszorg toegepast mag worden. Wat betekent dat voor cliënten én zorgverleners?

Lees verder

Wat zijn voorbeelden van somatische zorg?

‘Somatische zorg’ is de term voor hulp die gegeven wordt bij ‘chronische lichamelijke ziektes’. Voorbeelden van deze ziektes zijn Parkinson, reuma of COPD. Somatische zorg wordt ook wel kortweg ‘somatiek’ genoemd. ‘Somatiek’ betekent ook letterlijk ‘lichamelijk’ en is het tegengestelde van ‘psychisch’.

Lees verder

Ondervoeding bij ouderen

De cijfers liegen er niet om: ondervoeding bij ouderen is een groot landelijk probleem. Het percentage cliënten dat ondervoed is, is:

  • in verpleeghuizen/verzorgingshuizen: 10-15%
  • in ziekenhuizen: 15-25%
  • in de thuiszorg: 15-30%
  • bij zelfstandig thuiswonende ouderen: 7%

Wat houdt ondervoeding precies in? Wat zijn hier de oorzaken van? En wat de gevolgen? Daar geven wij antwoord op. Ook op de vraag hoe je ondervoeding bij ouderen herkent en kunt behandelen of voorkomen.

Lees verder

7 voorbeelden van meetinstrumenten in de zorg

In de zorg wordt van alles gemeten. Daarvoor zijn verschillende soorten meetinstrumenten. Welke zijn dat zoal? We geven 7 voorbeelden.

Maar eerst: wat ís een meetinstrument precies, en waarom worden die zoveel gebruikt in de zorg?

Wat zijn meetinstrumenten in de zorg?

Elk meetinstrument is gemaakt om iets specifieks te meten. Bijvoorbeeld of een patiënt ondervoed is. Of dementie heeft. Dat is natuurlijk van grote betekenis: want zo weet de zorgverlener welke zorg nodig is. Daarnaast wordt regelmatig de kwaliteit van de zorg gemeten. Om die te bewaken, en waar dat mogelijk is te verbeteren.

De gegevens worden ook verzameld en gebruikt voor onderzoek. Zo krijgen we een goed beeld van de zorg(behoefte) in Nederland.

Voorbeelden van meetinstrumenten zijn vragenlijsten, checklists en posters.

Lees verder

Voorbeelden van hulpmiddelen in de thuiszorg in 2019

In de thuiszorg gebruiken wij, maar ook cliënten, allerlei hulpmiddelen. Dat kunnen ‘ouderwetse’ hulpmiddelen zijn zoals steunkousen. Maar ook hele technologische en innovatieve. Welke zijn er zoal in de thuiszorg? We geven in dit artikel enkele voorbeelden.

Wat zijn hulpmiddelen in de zorg?

Hulpmiddelen in de thuiszorg hebben allemaal hetzelfde doel: zorgen dat mensen zo gezond mogelijk blijven, en tegelijkertijd zo zelfstandig mogelijk. Zodat ze met behulp van thuiszorg zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dus niet naar een verzorgingshuis hoeven. Gezien de druk op de zorg, zijn deze ontwikkelingen belangrijk. Dat is waarom er continu gewerkt wordt aan nieuwe hulpmiddelen.

Lees verder