Zorgprofiel VV10 / Zorgzwaarte terminale zorg en palliatieve zorg verdwijnt. Wat is er veranderd?

Sinds 1 januari 2018 bestaat de indicatie ZZP 10 voor palliatief terminale zorg (PTZ) niet meer. Hiermee is het makkelijker geworden om deze zorg aan te vragen.

Wat is er precies veranderd? En wat heeft dat voor gevolgen voor u? In dit artikel leggen we het kort en helder uit.

Eenvoudiger en sneller zorg aanvragen

Voorheen had u voor de juiste palliatieve zorg – naast uw Wlz-indicatie – vaak óók nog een aparte indicatie van het CIZ nodig: de ZZP 10. Die indicatie is nu dus komen te vervallen.

Heeft u een terminaal verklaring? Dan is dat vanaf 1 januari 2018 voldoende om (extra) intensieve palliatieve zorg aan te vragen. Ongeacht uw ‘zorgprofiel’ (daarin staat welke zorg u nodig heeft binnen de Wet langdurige zorg (Wlz)).

Let op: ontving u op 31 december 2017 al zorg vanuit ZZP 10? Dan verandert er voor u niets; u blijft die zorg gewoon ontvangen.

Thuis overlijden eenvoudiger

Kiest u ervoor om thuis of in een hospice te overlijden? Ook dat is nu eenvoudiger geworden.

Om thuis de juiste zorg te ontvangen, vraagt u eenvoudigweg extra budget hiervoor aan met uw terminaal verklaring.

Palliatief terminale zorg thuis aanvragen: uw mogelijkheden

U kunt PTZ thuis in verschillende vormen aanvragen:

  • Via uw PGB
  • Via een zogenaamd ‘modulair pakket thuis’; een combinatie tussen het PGB en ZIN (Zorg in Natura)
  • Via prestatie 10VV (deze vervangt de eerdere ZZP 10)

Palliatieve zorg thuis

Krijgt u een terminaal verklaring en wilt u hiervoor de juiste zorg thuis ontvangen? Wilt u weten wat er voor u mogelijk is? Lees hier meer over onze terminale thuiszorg en palliatieve zorg thuis.

Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Samen bespreken jullie de mogelijkheden – geheel vrijblijvend.