600 nieuwe woningen voor zorgbehoevende ouderen Almere

donderdag 21 juni 2018, Tijd 18:37 uur

Zorggroep Almere, Syntrus Achmea en FAME Planontwikkeling slaan de handen ineen. De komende jaren verdubbelt het aantal 70-plussers en zal er in sommige wijken van Almere een sterke groei plaatsvinden van thuiswonende ouderen met een intensieve of lichte zorgvraag. Daarom hebben de drie organisaties een ontwikkelovereenkomst opgezet voor het realiseren van maar liefst 600 zorgwoningen.

De ontwikkelovereenkomst is begonnen met een signalering van Zorggroep Almere. Zij merkten op dat cliënten steeds meer behoefte hebben aan een geschikte huurwoning in het middensegment. Naar aanleiding van deze constatering is er een ontwikkelovereenkomst gesloten met Syntrus Achmea en FAME Planontwikkeling. Het doel van deze overeenkomst is om 600 nieuwe (zorg)woningen te bouwen voor zorgbehoevende ouderen.

Wethouder Aldrik Dijkstra is tevreden met de ontwikkelovereenkomst;

“Een mooi initiatief van Zorggroep Almere, FAME Planontwikkeling en Syntrus Achmea dat prachtig aansluit bij de doelstelling van het college dat ouderen in de wijk kunnen blijven wonen. Ik ben blij met de verantwoordelijkheid waarmee de partijen hun maatschappelijke missie uitvoeren.”

De zorgwoningen gaan horen bij het nieuwe woonconcept “Beschermd Wonen”. Het woonconcept is geïntroduceerd voor mensen met zowel een lichte ondersteuningsvraag als een intensieve zorgvraag. Volgens Zorggroep Almere is dit een alternatief voor het traditionele verzorgingshuis.

Het doel van de organisaties is om de zorgwoningen wijkgericht op te zetten. De komende vijf jaar zouden er 10 tot 15 nieuwe woonlocaties op verschillende plekken in Almere gerealiseerd moeten zijn. Hierdoor kunnen mensen in hun eigen omgeving blijven wonen als zij in de toekomst zorg of ondersteuning nodig hebben. Wethouder Dijkstra stelt dat ouderen regelmatig kampen met problemen die makkelijk te verhelpen zijn; “Samen een wandeling maken, iemand naar de dokter brengen en thuis de benodigde zorg kunnen ontvangen. Het blijken waardevolle oplossingen, die ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.”

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

*

*

captcha

Please enter the CAPTCHA text

Artikelen archief