Stichting Informele Zorg (SIZ) Twente gered uit faillissement

woensdag 29 augustus 2018, Tijd 14:15 uur

Goed nieuws voor mantelzorgers; Stichting Informele Zorg Twente (SIZ) wordt gered door investeringsmaatschappij Ledeboer Investments. Dit jaar komen alle subsidiegevers, met uitzondering van de gemeente Almelo, hun toezeggingen na. En dat is goed nieuws voor de zorgverleners en uiteraard voor de hulpbehoevenden.

Tekorten vallen enigszins mee

Jan Torny en Huub Gerard, twee Almelose zorgondernemers van de investeringsmaatschappij, zullen garant staan als er sprake is van tekorten. Echter, zelf hebben ze het vermoeden dat deze tekorten enigszins meevallen. “Er is een tekort, maar dat is niet zo groot, het loopt niet in de tonnen. Dat is met een paar kleine aanpassingen in de bedrijfsvoering makkelijk op te lossen”, aldus Huub Gerard, financieel specialist en directeur.

Is er sprake van reorganisatie?

“Stichting Informele Zorg Twente biedt van oudsher ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers”, zo meldt de website van SIZ Twente. Volgens Torny en Gerard houden alle mantelzorgers en vrijwilligers hun baan. Daarnaast zullen alle lopende en geplande projecten doorgaan. Echter, de Raad van Toezicht wordt afgeschaft; “Die is akkoord gegaan met de faillissementsaanvraag door de directeur, terwijl dat beslist niet nodig was. Daarmee heeft deze het voortbestaan van de SIZ onterecht op het spel gezet”, zo stellen de twee zorgondernemers.

Commercieel belang?

De Almelose wethouder Eugéne van Mierlo heeft aangegeven geen vertrouwen te hebben in de twee zorgondernemers. Hij vindt hun commerciële doelstelling niet passen bij het uitgangspunt van de mantelzorgstichting. Dat betreuren Torny en Gerard uiteraard, want zij beweren geen enkel financieel belang te hebben; “Dit doen we niet om winst te maken. Natuurlijk klinkt dat raar uit de mond van een commerciële investeerder, maar deze stichting is voor de hele thuiszorg van groot belang. Dat mag je niet kapot laten gaan.”

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

 

Artikelen archief