Parkinson

Wat is Parkinson? De ziekte van Parkinson is een een hersenaandoening en een ziekte van de hersenen. Lees hier meer over de meest voorkomende symptomen bij Parkinson en hoe daar mee om te gaan.

Leven met iemand met Parkinson: 5 tips

Is uw partner, ouder of een andere naaste gediagnosticeerd met Parkinson? Dan gaat niet alleen zijn of haar leven, maar ook úw leven veranderen. Terecht dat u zich daar zorgen over maakt.

Gelukkig bent u niet de enige, en zeker niet de eerste. Veel mantelzorgers gingen u voor. U kunt veel van hen leren.

Hieronder geven we u alvast 5 tips voor wanneer u leeft met iemand met Parkinson. Uiteraard zijn er veel meer. Daarom is het belangrijkste advies: zoek lotgenoten op. Daarmee omzeilt u veel valkuilen.

Lees verder

Parkinson bij vrouwen

Parkinson bij vrouwen

Komt Parkinson ook bij vrouwen voor? Jazeker! Zelfs net zo vaak als bij mannen. Het is één van de grootste misverstanden die er bestaan rond de ziekte van Parkinson.

Er is verder weinig verschil tussen mannen en vrouwen: de symptomen van Parkinson zijn hetzelfde, evenals het verloop ervan. Het enige noemenswaardige verschil is dat mannen gemiddeld vroeger met de ziekte te maken krijgen dan vrouwen.

Lees verder

Komt Parkinson door dopamine?

Dopamine speelt een belangrijke rol bij Parkinson. Maar welke precies? En zijn er behandelingen voor de problemen die ontstaan? In dit artikel beantwoorden we uw vragen hierover.

Wat is de rol van dopamine bij Parkinson?

Een tekort aan dopamine is een belangrijke oorzaak voor de ziekte van Parkinson. Dat zit zo:

Dopamine is een ‘boodschappenstof’. Oftewel: dopamine zorgt ervoor dat signalen vanuit en naar de hersenen, goed doorgegeven worden.

Hebben je hersenen te weinig dopamine? Dan zorgt dat voor problemen met bewegen en denken. Zo ontstaat Parkinson.

De reden voor het tekort aan dopamine is dat de hersencellen die deze stof maken, langzaam afsterven.

Lees verder

Wat is een atypische parkinsonisme?

Een atypische parkinsonisme is een ziekte die op Parkinson lijkt, maar het niet is. In beide gevallen raken de zenuwcellen in de hersenen steeds meer beschadigd. De symptomen die een atypische parkinsonisme veroorzaakt, zijn dan ook erg vergelijkbaar met de ziekte van Parkinson. Daardoor werken medicijnen tegen parkinsonklachten ook niet of minder goed. Dat heeft ook effect op het verloop: de gezondheid gaat sneller achteruit. En er zijn complicaties mogelijk die niet voorkomen bij Parkinson.

Lees verder

Oefeningen bij Parkinson om thuis te doen

Wilt u thuis oefeningen doen, zodat u beter omgaat met de ziekte van Parkinson? Wij hebben voor u rondgezocht op internet, en een mooie verzameling aangelegd.

Hieronder vindt u meer dan 15 oefeningen op een rij. Bij iedere oefening staat een YouTube-video, zodat u die goed kunt bekijken.

Belangrijk: doe de oefeningen nooit alleen! Zorg dat er een familielid, vriend of zorgverlener bij is. Want er kan tijdens het oefenen natuurlijk iets misgaan. U kunt bijvoorbeeld vallen.

Lees verder

Wat zijn de symptomen van een parkinsonisme?

De symptomen van een parkinsonisme zijn:

 • Trager bewegen
 • Minder ver kunnen bewegen
 • Minder beweging van uw gezichtsspieren
 • Stijvere ledematen (armen en benen)
 • Bevende handen
 • Moeite met lopen
 • Moeite met fietsen
 • Moeite met fijne motoriek
 • Depressie
 • Angst
 • Lusteloosheid
 • Moeite met denken
 • Geheugenproblemen
 • Verwardheid
 • Psychose
 • Moeite met de stoelgang en plassen
 • Verslikken
 • Kwijlen
 • Rusteloosheid
 • Slaapproblemen

Deze klachten zijn gelijk aan de ziekte van Parkinson. Er is wel een verschil in het verloop: meestal zijn de symptomen van een parkinsonisme sneller ernstiger. Er is ook minder aan te doen: medicijnen tegen Parkinson werken niet of nauwelijks bij een parkinsonisme.

Hieronder gaan we wat dieper in op de symptomen.

Lees verder

Beginnende symptomen van Parkinson

Wat zijn beginnende symptomen van de ziekte van Parkinson? Hoe begint het? De ziekte in een vroeg stadium herkennen is moeilijk. Vaak blijkt pas achteraf – soms jaren later – dat bepaalde klachten beginnende verschijnselen van Parkinson waren.

Maar áls u de eerste kenmerken (her)kent, des te beter; des te sneller kunt u dit aangeven bij uw huisarts. En de beginnende symptomen zo goed en lang mogelijk beteugelen.

Lees verder

Is de ziekte van Parkinson erfelijk bepaald?

Is de ziekte van Parkinson erfelijk bepaald of niet? Daarnaar wordt veel erfelijkheidsonderzoek gedaan. Daaruit kunnen we een voorzichtige conclusie trekken:

Op erfelijkheid.nl staat dat “zowel omgevingsfactoren als erfelijke factoren een rol bij het ontstaan van Parkinson [spelen]. Soms is de ziekte van Parkinson erfelijk.”

Volgens parkinsonfonds.nl is Parkinson “in uitzonderlijke gevallen (minder dan 10%) […] wel erfelijk. Dan komt de ziekte (meerdere keren) in de familie voor. Of een fout in het DNA veroorzaakt de Parkinson.”

In het laatste citaat gaat het echter meer om een aanleg, en minder om erfelijkheid. Het verschil daartussen leggen we hieronder uit.

Lees verder

Oorzaak van de ziekte van Parkinson

De oorzaak van de ziekte van Parkinson is het afsterven van zenuwcellen in de hersenen. Deze cellen produceren dopamine. Een tekort aan dopamine leidt tot de symptomen van Parkinson. Ongeveer wanneer 70% van de zenuwcellen is verdwenen.

Waaróm de cellen afsterven, is echter niet bekend. De uiteindelijke oorzaak van Parkinson is dus nog niet ontdekt. Wel bestaan er theorieën over de risicofactoren: mogelijke oorzaken zouden gif, zware metalen, virussen en bacteriën kunnen zijn. En erfelijkheid kan soms een rol spelen.

(Bron: Parkinsonfonds.nl)

Lees verder

Is alcohol de oorzaak van Parkinson?

Kun je Parkinson krijgen door alcohol? Het antwoord is: nee. Dat wil zeggen: tot op heden is überhaupt nog niet vastgesteld wat precies de oorzaak van Parkinson is. Laat staan dat dit alcohol is.

Wel weten we wat er gebeurt bij Parkinson: bepaalde zenuwcellen in de hersenen sterven af, waardoor iemand drastisch minder dopamine aanmaakt. Zo komt het dat de patiënt steeds minder controle heeft over zijn lichaam: bewegingen, emoties en andere functies. Maar waarom die cellen afsterven, daarover is nog niets bewezen.

Lees verder

Coronavirus leidt tot meer tremoren bij Parkinsonpatiënten

Uit onderzoek van wetenschappers van het Radboudumc blijkt dat Parkinsonpatiënten vaker last hebben van tremoren wanneer er sprake is van stress. De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd op het Donders Instituut, werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Brain en benadrukken waarom de coronacrisis nadelige gevolgen kan hebben voor mensen met Parkinson.

Onderzoek met MRI-scan

Een tremor is een bevende, ritmische beweging die ontstaat als spieren zich meermaals samentrekken en verslappen. Het onderzoek werd onder andere uitgevoerd door de auteurs van het artikel; Michiel Dirkx, Rick Helmich en Bas Bloem. Maar liefst 33 patiënten namen deel als participant van het onderzoek. Zij werden bestudeerd in een MRI-scanner. Het onderzoek met de MRI-scan bestond uit twee delen; tijdens één deel mochten de participanten rust houden en tijdens het andere deel moesten ze een stressvolle taak (snel rekensommen maken) uitvoeren. Tijdens de MRI-scan werden de pupildiameter en hartslag gemeten, waardoor de mate van stress nauwkeurig bepaald kon worden. Door de versnellingsmeter op de arm van de participanten konden de tremoren geregistreerd worden.

Het is geen verrassing dat deze stressvolle taak leidde tot meer tremoren. Patiënten gaven zelf ook aan dat tremoren vaker worden opgewekt in stressvolle situaties.

Parkinson

Parkinson

Journal of Parkinson’s Disease

Helmich en Bloem, twee van de auteurs van het wetenschappelijke artikel, schreven een tijd geleden ook al een artikel voor Journal of Parkinson’s Disease. Daarin waarschuwden zij voor de gevolgen van het coronavirus voor Parkinsonpatiënten. Door hun zwakkere gezondheid zijn ze niet alleen kwetsbaarder voor het virus. Ook lopen ze het risico om extra stress te ervaren in deze onstuimige tijd. “Social distancing” heeft daar een grote invloed op. Doordat patiënten nu meer last ondervinden van stress-gerelateerde klachten, zoals angst of depressie, bestaat er een grote kans dat zij vaker te maken hebben met tremoren. Om te kunnen concluderen of dit ook daadwerkelijk het geval is, zijn de auteurs begonnen met een onderzoek naar de ervaring van Parkinsonpatiënten tijdens de coronacrisis.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

 

Medicatie bij Parkinson

Als u Parkinson heeft, is medicatie niet direct van belang. Zodra u door Parkinson last krijgt in uw dagelijkse leven, zal uw neuroloog beginnen met medicijnen voorschrijven.

Welke soorten zijn er? Wat zijn mogelijke bijwerkingen? Waarom hameren artsen op een strak innameschema? Wat is het verband met voeding? Deze en andere vragen komen aan bod.

Lees verder

Verloop van de ziekte van Parkinson

Particuliere thuiszorg van Zuster Jansen kan een oplossing zijn wanneer u de ziekte van Parkinson heeft en uw mantelzorger overbelast is. Kies dan voor 24-uurs zorg of zorg overdag.

U heeft Parkinson (of u vermoedt dit). Dus u maakt zich zorgen: hoe verloopt de ziekte?

Wat kunt u verwachten? Welke symptomen? Gaat Parkinson altijd gepaard met dementie? Kunt u thuis blijven wonen, of moet u straks naar een verzorgingshuis?

En hoe snel gaat het eigenlijk allemaal?

Op al deze vragen geven we antwoord in dit artikel.

Lees verder

Verschijnselen van de ziekte van Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson treden allerlei verschijnselen op. Ze worden onderverdeeld in 3 categorieën:

 • Vegetatieve (ook wel: autonome) verschijnselen

In dit artikel geven we per categorie een zo compleet mogelijk overzicht.

Let op: Parkinson verloopt bij iedereen anders. Het kan dus zijn dat u sommige verschijnselen herkent, en andere niet. Dat zegt niets over of u (of uw naaste) wel of niet de ziekte heeft.

Vermoedt u Parkinson, bij uzelf of iemand anders? Bespreek uw zorgen met uw huisarts.

Lees verder