Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

  • Kleine vaste zorgteams
  • Met professionele zorgverleners
  • Uitstekende referenties
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw eigen vertrouwde omgeving
  • Lid van branchevereniging
  • HKZ gecertificeerd
  • Lid van Waarschuwingsregisterzorg

Minister Bruno Bruins wil keten van acute zorg in regio’s versterken

maandag 03 december 2018, Tijd 18:38 uur

Minister Bruins heeft voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd over het feit dat zorgverzekeraars beter geïnformeerd moeten worden over knelpunten in de acute keten. Dat is belangrijk, omdat dat zij zorgplicht hebben voor hun verzekerden.

Belang van acute zorg

Na de faillissementen van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen werd het belang van de continuïteit in de acute zorg meer dan duidelijk. Minister Bruins doet een aantal voorstellen om de keten van de acute zorg te versterken; “In het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) worden afspraken gemaakt om te komen tot een sluitende keten van acute zorg in de regio. De 11 traumacentra in Nederland moeten dergelijk overleg organiseren. Zij moeten daarbij niet alleen de aanbieders van de acute zorg in de regio betrekken, maar ook aanbieders van vervolgzorg, met het oog op de uitstroom uit de acute zorg. Tevens moeten de traumacentra zorgverzekeraars voor het overleg uitnodigen. Zij kunnen bijdragen aan het oplossen van mogelijke knelpunten in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg in de regio”, zo stelt Bruins.

Acute zorg bij sluiting

Als zorgaanbieders van plan zijn om een afdeling acute zorg (tijdelijk) te sluiten, zijn zij verplicht om dat te melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit. Gemeenten en inwoners moeten in dat geval op de hoogte gesteld worden van het genomen besluit. Daarnaast moet er uiteraard een continuïteitsplan opgesteld worden waarin beschreven wordt op welke wijze de zorg in aanloop naar en na de sluiting tijdig en goed wordt geleverd. Er moet dus overlegd worden met andere betrokken zorgaanbieders en zorgverzekeraars; “Via de IGJ heb ik zicht op niet opgeloste knelpunten in de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de acute zorg en voorgenomen sluitingen van bijvoorbeeld afdelingen spoedeisende hulp en acute verloskunde”, zo meldt Bruins.

Afdelingen die onder acute zorg vallen zijn bijvoorbeeld de spoedeisende hulp, acute verloskunde of een huisartsenpost.

Overige elementen uit de AMvB

De partijen die moeten deelnemen, het voorzitterschap en het verslag zijn andere elementen uit de AMvB die uitgewerkt kunnen worden in een ministeriële regeling. “Ook zal de norm voor de bereikbaarheid van een spoedeisende hulp en afdeling acute verloskunde in een ministeriële regeling op grond van deze AMvB worden opgenomen. Tevens kunnen in een ministeriële regeling nadere regels worden gesteld aan de wijze van informeren van inwoners in geval van een voorgenomen (tijdelijke) sluiting of aan het continuïteitsplan”, aldus Bruins.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Nieuwsarchief

error: