Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

  • Kleine vaste zorgteams
  • Met professionele zorgverleners
  • Uitstekende referenties
  • Zorg met respect en aandacht
  • In uw eigen vertrouwde omgeving
  • Lid van branchevereniging
  • HKZ gecertificeerd

Zorguitgaven dementie zijn de afgelopen jaren flink gestegen

woensdag 16 februari 2022, Tijd 11:19 uur

Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. Dat verklaart mogelijk de toename van zorguitgaven: in 2017 bedroegen de kosten voor dementiepatiënten 8,6 miljard euro, terwijl dit bedrag in 2020 was opgelopen naar 10,6 miljard euro. Deze stijging heeft te maken met de vergrijzing: het aantal dementiepatiënten stijgt, maar de verpleeghuiszorg wordt tegelijkertijd ook duurder. Dat blijkt uit cijfers van Vektis.

Zorguitgaven voor dementiepatiënten

De zorguitgaven voor dementiepatiënten in een instelling groeiden van 5,3 miljard euro in 2017 naar 6,4 miljard euro in 2020. Dit heeft te maken met de hogere Wlz-uitgaven per persoon. Die namen met 12.100 euro toe; van 65.700 euro in 2017 naar 77.800 euro in 2020.

Voor thuiswonenden gelden andere cijfers. Daar namen de zorguitgaven toe van 3,4 miljard euro in 2017 naar 4,2 miljard euro in 2020. De kosten per persoon werden hierbij beter beheerst. De uitgavenstijging is voornamelijk te wijten aan het feit dat het aantal mensen met dementie in die periode toenam met 15,6 procent. In 2017 waren er 147 duizend dementiepatiënten en in 2020 was dat aantal opgelopen naar 170 duizend.

Onrealistische statistieken

Het totale aantal mensen dat leidt aan dementie (zowel in een verpleeghuis als thuiswonend) wordt na een herberekening van Vektis lager ingeschat. De oude rekenmethode leidde tot onrealistische statistieken, dus is de organisatie gebruik gaan maken van een nieuwe methode met extra criteria. Nu komt de schatting uit op 250 duizend Nederlandse dementiepatiënten.

Maar waar baseert Vektis de schatting op? De organisatie maakt gebruik van declaraties over wijkverpleging, ziekenhuisbezoek, GGZ-gebruik en geneesmiddelengebruik om het aantal dementiepatiënten in te kunnen schatten. Echter, Alzheimer Nederland komt met andere cijfers: zij gaan ervanuit dat er 290 duizend mensen met dementie in Nederland zijn. Dit cijfer komt tot stand door een bevolkingsonderzoek (het ERGO onderzoek) dat plaatsvond in Rotterdam tussen 1989 en 1993. De belangenorganisatie extrapoleert dit met het gebruik van de huidige bevolkingscijfers en komt zo tot een schatting van het aantal dementiepatiënten.

Teamleider wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland

Dinant Bekkenkamp is teamleider wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland. Hij geeft aan dat het maken van zo’n schatting een proces is waarbij continu keuzes gemaakt moeten worden. Zo is het de vraag of de prevalentie- of broncijfers uit het bevolkingsonderzoek nog wel een betrouwbare schatting opleveren. Alzheimer Nederland heeft de methode een aantal jaar geleden al bijgesteld. Bekkenkamp verbaast zich niet over het feit dat Vektis alsnog met een lager cijfer komt dan Alzheimer Nederland: “Allemaal gebruiken we iets andere bronnen. We houden het met het ERGO-onderzoek als bron redelijk in het midden.”

Auteur: redactie Zuster Jansen
Bron: Vektis

Artikelen archief