50PLUS en de beoogde weg naar het Ziekenfonds 2.0: dit zijn de plannen

De 50PLUS partij werd opgericht in 2009, en is daarmee dus nog een relatief jonge partij. Deze partij komt in het bijzonder op voor de belangen van mensen die 50 jaar of ouder zijn. Dat de 50PLUS partij uitgebreide ideeën heeft over hoe de zorg (voor ouderen) hervormd moet worden in de komende jaren, is wellicht geen verrassing. Met de vergrijzing op komst zijn bepaalde aanpassingen in het zorgstelsel haast onvermijdelijk. De standpunten van deze partij worden op hun website dan ook krachtig en helder geformuleerd. In dit artikel bespreken wij enkele punten uit het verkiezingsprogramma, zodat u zelf kunt inschatten of deze partij uw belangen optimaal behartigt op het gebied van zorghervormingen. Met de juiste (hoeveelheid) informatie kunt u tijdens de verkiezingen op 15 maart dan wellicht een betere of meer bewuste keuze maken.

Ziekenfonds 2.0

50PLUS maakt zich hard voor een geheel nieuw zorgstelsel per 2020. Daarvoor zijn voorbereidingen en onderzoeken nodig, die direct na de verkiezingen moeten beginnen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de marktwerking in de zorg wordt teruggedraaid. De concurrentie tussen zorgaanbieders komt het welzijn van patiënten en cliënten niet ten goede. Bovendien kunnen dan ook de jaarlijkse reclamecampagnes van zorgverzekeraars worden afgeschaft, die als bedoeling hebben om mensen te laten overstappen. Dit zijn zeer dure campagnes, en dat geld kan volgens de partij beter worden besteed.

Ziekenfonds 2.0, zoals het concept nu wordt genoemd, houdt in dat de huidige rol van zorgverzekeraars beëindigd gaat worden. Ziekenfonds 2.0 gaat namelijk een soort basispakket inhouden, zodat zorgverzekeraars alleen nog aanvullende verzekeringen kunnen verzorgen. Het eigen risico kan uiteindelijk worden afgeschaft. Onder andere basistandheelkunde en fysiotherapie moeten deel uit gaan maken van Ziekenfonds 2.0. Om de administratieve kant van dit nieuwe systeem te regelen, wordt een landelijk, onafhankelijk administratiekantoor opgericht.

Bij het nieuwe plan hoort ook de fulltime beschikbaarheid van huisartsen en poliklinieken. Net als spoedeisende hulp zouden deze diensten ook zeven dagen per week beschikbaar moeten zijn.

Betere positie van patiënt

In de patiëntenzorg moet de patiënt beter centraal worden gesteld, vindt de 50PLUS partij. In het geval van een medische misser bijvoorbeeld, moet de positie van de patiënt versterkt worden. Dit kan gedaan worden door een soort ombudsmanfunctie te creëren, en door een compensatiefonds voor slachtoffers op te richten. Wachtlijsten voor zorg die nodig is, of voor noodzakelijke operaties, zijn onaanvaardbaar en moeten op den duur verdwijnen.

Thuis wonen en zorg ontvangen

Als het gaat over ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, spreken we natuurlijk niet alleen van zorg. Woningcorporaties en de overheid moeten meer verantwoordelijkheid nemen en er ook voor zorgen dat ouderen beter kunnen wonen. 50PLUS wil bijvoorbeeld dat woningcorporaties verplicht moeten worden om voldoende geschikte (en energiezuinige) woningen voor senioren te bouwen. Energiebesparing moet fiscaal worden aangemoedigd, en de regels voor het bouwen moeten zodanig worden aangepast dat er meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd. Ook moeten familiehuizen (waarin drie generaties van een familie samenwonen), fiscaal worden gestimuleerd.

Om de diverse vormen van thuiszorg beter te organiseren, moet er een gemeentelijk basispakket komen voor thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning. Hiermee moet een einde komen aan de onduidelijkheid en de verschillen tussen de gemeenten.

‘Menswaardiger bestaan’ in zorginstellingen

Mensen die zorg ontvangen in een verpleeg- of verzorgingshuis, moeten de komende jaren ‘een menswaardiger bestaan’ gaan leiden als het aan de 50PLUS partij ligt. Meer aandacht en meer activiteiten moeten hieraan gaan bijdragen. Alle verzorgingshuizen die nog open zijn, moeten zoveel mogelijk open worden gehouden en mogelijk worden uitgebreid. Het zorgpersoneel moet kunnen rekenen op fatsoenlijke betaling en arbeidsvoorwaarden.

Aandacht voor preventie bij ouderen

In het verkiezingsprogramma wordt ook gesproken over aandacht voor preventie bij ouderen. Het stimuleren van gezondere voeding en een gezonde leefstijl is zeer belangrijk, en maatregelen in de voedingsindustrie moeten daarbij gaan helpen. Er moet volgens 50PLUS een vaccinatieprogramma komen, waarbij ouderen onder andere gevaccineerd worden tegen gordelroos en longontsteking. Ook wil 50PLUS dat er een nieuw programma komt dat ervoor zorgt dat ouderen meer en langer gaan bewegen.

In een eerder artikel op de website van Zuster Jansen bespraken wij al de politieke standpunten betreffende het persoonsgebonden budget. Alle informatie die u leest in dit artikel, is gebaseerd op het verkiezingsprogramma dat door 50PLUS zelf naar buiten is gebracht. Voor meer details kunt u dan ook terecht op www.50pluspartij.nl. Wilt u graag ontdekken welke politieke partij het beste bij u past? Doe dan nu de online Stemwijzer.

 

 

 

 

Onderwerpen

error: