Lang(er) thuis blijven wonen

Steeds meer mensen willen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. En dan met name ouderen. Ziek, zwak of misselijk: senioren willen verhuizing naar een verpleeghuis voorkomen.

En waarom niet? De mogelijkheden zijn tegenwoordig legio. Tot uw dood aan toe: er is geen enkele reden waarom u niet gewoon altijd thuis kunt blijven wonen. En dan nog comfortabel ook.

Ouderen moeten langer thuis blijven wonen?

‘Moeten’ is een groot woord. Maar het is wel degelijk waar dat de overheid dit stimuleert. De kosten voor verpleeghuizen en zorginstellingen zijn immers hoog. Hulp aan huis is in de meeste gevallen goedkoper.

Gelukkig ligt de wens van de overheid vaak in lijn met de wens van ouderen zelf.

Lekker thuis blijven wonen: hoe?

De sleutel om lekker thuis te kunnen blijven ligt bij 2 vormen van zorg:

Mantelzorg krijgt u van uw naasten. Maar die kunnen het bijna nooit alleen. Mantelzorg is zwaar en belastend. Hoe zwaarder de mantelzorg wordt, hoe eerder u moet kijken naar aanvullende hulp in de vorm van thuiszorg.

Thuis blijven wonen dankzij (particuliere) thuiszorg

Wat u ook mankeert, thuiszorg is mogelijk. Bijvoorbeeld bij ziektebeelden zoals Alzheimer, MS en Parkinson. Maar ook als u ongeneeslijk ziek bent.

Soms krijgt u een indicatie voor thuiszorg. Dan regelt u de zorg via uw gemeente. Uw zorgverzekeraar betaalt deze hulp.

Als u geen indicatie hebt, kunt u de hulp zelf inkopen. U komt dan terecht bij een particuliere thuiszorgorganisatie als Zuster Jansen. Deze hulp betaalt u dan wel zelf, al dan niet met een pgb.

De 3e optie is dat u een indicatie hebt, maar hulp wilt bijkopen van uw eigen middelen.

Soorten thuiszorg

U kunt op alle vlakken thuiszorg krijgen. Afhankelijk van uw behoeftes krijgt u (een combinatie van) hulp in de vorm van:

  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke verzorging
  • Hulp bij dagelijkse dingen (zoals boodschappen doen)
  • Verpleging

Gespecialiseerde thuiszorg

Hoe complexer uw hulpvraag, hoe specialistischer de thuiszorg. Zo hebben wij gespecialiseerde professionals in huis op het gebied van onder andere dementie, palliatieve en terminale zorg en Parkinson.

Eens vrijblijvend in gesprek over hoe u thuis kunt blijven wonen?

Neem dan eens contact op met onze zorgcoördinator. Die inventariseert wat u nodig heeft. En wat dat voor u zou betekenen qua kosten. Bel 020 63 66 847 voor direct contact.

Samen ontdekken jullie hoe u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.