Mantelzorg

Wat is mantelzorg? Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieke, gehandicapten of andere hulpbehoevenden door naasten. Dit kunnen familieleden, vrienden, kennissen of buren zijn. Vaak is er sprake van een persoonlijke band tussen degenen die de hulp behoeft en degene die de hulp biedt. De definitie van mantelzorg volgens de Nationale Raad voor de Volksgezondheid: Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. In Nederland zijn er 3.6 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Dit is veel, vandaar dat ook veel mantelzorgers zich zwaar- of overbelast voelen. Kenmerkend is dat ze dit niet laten blijken, uit respect voor degene die hulp nodig heeft.

Moeilijkheden mantelzorg

Veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naasten te zorgen. Immers, dat zou iedereen graag hebben die hulp nodig heeft. Men kiest vaak ook niet voor mantelzorg, het overkomt u omdat u een emotionele band heeft met degene die zorg nodig heeft. Toch lopen ze vaak tegen een tal van moeilijkheden aan. Zo hebben veel mantelzorgers een baan en/of kinderen. Dit vergt veel tijd en energie, en is vaak moeilijk te combineren met het volledig verzorgen van iemand die hulp nodig heeft. Isolement is een veel voorkomend probleem bij mantelzorgers. Daarnaast zijn zij ook geen beroepsmatige zorgverleners, wat ten koste kan gaan van de kwaliteit van de zorg.

Oplossing mantelzorg

Natuurlijk is mantelzorg een kostenloze oplossing. Besef wel dat dit zware gevolgen kan hebben voor de mantelzorger zelf. Ook kan het de band aantasten die de mantelzorger heeft met de hulpbehoevende. Een oplossing kan zijn om thuiszorg aan te schaffen. U draagt zo de zorg over aan ervaren en deskundige zorgverleners. Bij Zuster Jansen kunt u uitstekend terecht voor particuliere thuiszorg. Dit ontneemt de mantelzorgers een grote (vaak onbewuste) last. Zuster Jansen steekt veel tijd en energie in het selecteren van deskundige zorgverleners. Zuster Jansen is sterk in zorg. En vergeet niet: goede zorg mag wat kosten!

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *