Ouderenzorg

Ouderenzorg, ook wel bejaardenzorg, is een breed begrip. Het omvat alle vormen van zorg die gericht is op ouderen. Dit is onder andere zorg, hulpverlening en dienstverlening. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, thuiszorg, begeleiding, dagbesteding of intensieve zorg. De zorg kan worden gegeven bij lichamelijke aandoeningen, maar ook bij psychische of sociale problemen.

Toename ouderenzorg

Naar schatting wonen er in 2040 4,6 miljoen 65-plussers in Nederland, in 2011 waren dit er 2,6 miljoen. De levensverwachting neemt alleen nog maar toe. Daarom zal er ook meer vraag naar ouderen zorg ontstaan. Er wordt geschat dat dit rond de 36% zal zijn. De Rijksoverheid investeert daarom jaarlijks ruim 356 miljoen euro voor extra personeel in de ouderenzorg om deze toename van de zorgvraag  op te kunnen vangen.

Vormen van ouderenzorg

Ouderen zorg is er in diverse vormen. Een aantal voorbeelden zijn wijkverpleging, thuiszorg, revalidatie in een verpleeghuis, huisvesting en zorg in een verzorgingshuis, mantelzorg door een naaste, begeleiding bij dementie, dagbesteding om eenzaamheid tegen te gaan of terminale zorg in de laatste levensfase. Bejaarden zorg is, in andere woorden, een overkoepelende term voor alle vormen van zorg voor ouderen.

Zorg ouderen: bevorderen zelfstandigheid

Met kwalitatieve ouderenzorg wordt zelfredzaamheid van ouderen vergroot. Dit kan ook in een aangepaste woning zijn of met extra zorg in huis. Voornamelijk thuiszorg of mantelzorg zijn oplossingen voor langere zelfstandigheid. Zo hoeft een oudere niet meteen naar een verzorgingshuis als dat nog niet noodzakelijk is. Er zijn inmiddels ook veel digitale oplossingen ontwikkeld die ouderen kunnen begeleiden in het dagelijks leven, zoals bij het innemen van medicijnen of het stimuleren van meer beweging.

Ouderenzorg en Zuster Jansen

Zuster Jansen biedt professionele thuiszorg voor hulpbehoevenden die graag in de eigen omgeving blijven wonen. Zelfstandigheid wordt op deze manier bevorderd. Onze dienstverlening is zeer veelzijdig. Naast intensieve terminale thuiszorg en 24-uurs zorg, is ook zorg overdag of voor een dagdeel mogelijk. Heeft u interesse in onze zorg? Vul dan het aanvraagformulier in en u ontvangt meer informatie.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *