Kangoeroewonen

Kangoeroewonen is een term die bedacht is voor de verschillende generaties die onder één dak wonen. Net als bij een kangaroe blijven de kleintjes thuis en verlaten ze het ouderlijk huis (de buidel) niet. Vooral in België is deze woningtype bekend onder de mensen. In Nederland kennen we het type woning vooral als een mantelzorgwoning.

Wat is kangoeroewonen?

Kangoeroewonen, of anders gezegd zorgwonen, komt uit Scandinavië en begint nu ook in Nederland en in de buurlanden een naam op te bouwen. De term kangoeroewonen houdt in dat twee a drie generaties onder één dak wonen, maar wel apart. Voor elk gezin kent het huis zijn eigen privéwoning. De kangoeroewoningen worden steeds bekender in Nederland en brengt een aantal voordelen met zich mee.

De vele voordelen

Altijd kinderoppas

Jonge gezinnen hebben vaak jonge kinderen in huis. Dankzij een kangoeroewoning is er altijd een oppas in hun eigen vertrouwde omgeving. Klein baby’s hoeven niet meer naar de crèche of naar de oppas gebracht te worden en de ouderen kinderen komen na schooltijd niet aan in een leeg huis. Kleinkinderen vinden het daarnaast erg fijn om tijd door te brengen met hun grootouders. Ze kunnen samen huiswerk maken of spelletjes spelen tot hun ouders terug komen van werk.

 

 

 

 

 

 

Altijd oppas voor de huisdieren

Veel jonge gezinnen hebben huisdieren, maar zij hebben vaak ook een fulltime baan. Doordat ze in een kangoeroewoning wonen hebben ze vaak een opa en oma in huis die op de huisdieren kunnen passen. Andersom hebben de grootouders de hele dag gezelschap dankzij de huisdieren en zullen ze zich niet eenzaam gaan voelen gedurende de dag.

Grootouders kunnen thuis blijven

Doordat de grootouders in een kangoeroewoning verblijven, kunnen zij langer thuis blijven wonen met de juiste thuiszorg. Ze hoeven op deze manier niet jaren in een rusthuis te verblijven. Ze kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving blijven met veel familie om hen heen. Bij een verminderde mobiliteit kan het huis altijd aangepast worden om het wonen te vergemakkelijken. De jongere generaties zijn altijd dicht in de buurt om bij te springen waar nodig is. Er kan gekookt worden voor de oudste generatie, boodschappen kunnen gehaald worden en om schoonmaakklusjes hoeven zij zich ook geen zorgen meer maken. Een veel voorkomend probleem bij ouderen is de eenzaamheid. Dankzij kangoeroewoningen is dit probleem gelijk opgelost.

Financiën

Op financieel vlak hebben kangoeroewoningen veel voordelen. De jongere generatie die anders een eigen woning moet zoeken, kan nu thuis blijven wonen in een ander gedeelte van het huis. Daarnaast worden de verbouwingskosten van sommige kangoeroewoningen in mindering gebracht. In plaats van de standaard 21% wordt het tarief verlaagd naar 6%.

Sociaal vangnet

Wanneer een sterfgeval de familie overkomt, zijn er altijd genoeg familieleden die elkaar kunnen opvangen in een kangoeroewoning. De achtergeblevene blijft dankzij deze woningen niet alleen achter, maar heeft nu nog genoeg familie om zich heen om te troosten.

Eisen van een kangoeroewoning

Een kangoeroewoning kan speciaal gebouwd worden of een bestaande woning kan omgebouwd worden, mits ze aan de eisen voldoen. Een kangoeroewoning moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er wordt een ondergeschikte wooneenheid gebouwd in een bestaande woning;
 • De ondergeschikte wooneenheid is één geheel met het hoofdgebouw;
 • De ondergeschikte wooneenheid is ingericht voor 1 of 2 hulpbehoevende personen of 1 of 2 ouderen boven de 60 jaar;
 • De ondergeschikte wooneenheid bestaat uit ten minste één derde van de volledige bouw.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *