De strategie van de SGP voor verbetering van de zorg

De professionele zorgverleners van Zuster Jansen zien dagelijks hoeveel invloed bepaalde wetten en regelingen hebben op uw dagelijkse leven, en de zorg voor u en uw naasten. Op 15 maart 2017 vinden er weer Tweede Kamerverkiezingen plaats, waarbij het belangrijk is dat u stemt op een partij die uw visie het beste vertegenwoordigt. Om u te helpen bij de voorbereidingen, zetten we voor u de belangrijkste zorgplannen van politieke partijen op een rij. In dit artikel komt de visie van de SGP aan bod.

De Staatkundig Gereformeerde Partij, SGP in het kort, is de oudste Nederlandse politieke partij die momenteel in het parlement vertegenwoordigd is. Deze behoudende christelijke (reformatorische) partij werd opgericht in 1918. Die standpunten die door de SGP naar buiten is gebracht, worden dan ook gekenmerkt door christelijke waarden. In dit artikel belichten we enkele belangrijke standpunten van de SGP op het gebied van de Nederlandse gezondheidszorg. De inhoud is gebaseerd op informatie die door de SGP zelf naar buiten is gebracht op www.sgp.nl.

Sturen op preventie en het slimmer inzetten van euro’s

Hoewel de kwaliteit van de zorg in Nederland zeker hoog mag worden genoemd, werkt dat steeds meer door in de kosten en wordt het in de toekomst steeds moeilijker om deze kosten op te brengen. De SGP wil zich daarom concentreren op het ‘slimmer’ inzetten van geld. Dit moet onder andere worden gedaan door preventie meer aandacht te geven, en een gezondere leefstijl te bevorderen. Zorg moet zo dichtbij mogelijk worden georganiseerd, waarbij de huisarts en wijkverpleegkundige een centrale rol blijven spelen. De wijkverpleegkundige biedt niet alleen verzorging en verpleging, maar regelt eigenlijk ook alles wat hierbij komt kijken. De wijkverpleegkundige kan gezien worden als een persoonlijk begeleider van de cliënt en (als het nodig is) ook van zijn of haar naasten.

Keuzevrijheid van patiënten en cliënten is voor de SGP zeer belangrijk. Cliënten moeten  meer ruimte krijgen om zelf hun zorg in te richten, zoals dat past bij hun omstandigheden en levensovertuiging. Daarom moet het persoonsgebonden budget (pgb) in ieder geval blijven bestaan.

Meer waardering en hulp voor mantelzorgers

Ook bij de SGP bestaat er een duidelijke mening over de hulp die door mantelzorgers wordt verleend. ‘Het is prachtig als mensen zich vrijwillig en belangeloos willen inzetten voor andere mensen. Daarom vindt de SGP dat we niet zuinig genoeg kunnen zijn op onze mantelzorgers en vrijwilligers.’ Wel wordt erbij gezegd dat mantelzorgers de afgelopen jaren niet voldoende gewaardeerd zijn. Vanwege de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe en zal er meer een beroep worden gedaan op mantelzorgers. Het moet daarom mogelijk worden om meer zorgtaken en maatschappelijke taken op zich te nemen, zonder dat mensen hierdoor sterk financieel getroffen worden. Verder worden de volgende belangrijke standpunten genoemd:

  • De ondersteuning aan vrijwilligers moet verder worden verbeterd. Ze mogen niet worden lastiggevallen met te veel administratietaken en bureaucratische regels. Het beroep van vrijwilligerscoördinator in de zorg moet daarbij meer erkenning krijgen.
  • Er moeten een speciale mantelzorgkorting worden geïntroduceerd in de inkomstenbelasting, voor mensen die mantelzorg verrichten bij mensen met een indicatie vanuit de Wlz of Wmo.
  • Instellingen worden gestimuleerd om de mantelzorgers en vrijwilligers beter te betrekken bij professionele zorg.
  • Als mensen zorgtaken vervullen die onder de Wlz vallen, moet de gemeente ervoor zorgen dat een deel van de huishoudelijke verzorging wordt opgevangen door professionele thuiszorg.
  • Het moet voor mensen die werkloos zijn makkelijker worden om vrijwilligerswerk te doen, ook als dit werk niet direct is gericht op een terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Breng zorg dichtbij en voorkom verspilling

Op het gebied van medische zorg moet er volgens de SGP eveneens een verschuiving plaatsvinden naar ‘zorg dichtbij’. De zorg moet laagdrempelig blijven, wat onder andere betekent dat er een inkomensafhankelijk maximum moet komen voor eigen bijdragen.

Verspilling in de zorg moet bovendien optimaal worden tegengegaan. Dit kan onder andere gedaan worden door een periodieke preventieve medicijnscan in te voeren, voor mensen met een hoog medicijngebruik. Dit zorgt niet alleen voor gezondheidswinst, maar ook voor besparing van de kosten. Slimme combinaties van zorg en technologie (denk hierbij aan e-health en domotica) moeten worden gestimuleerd om onnodige afspraken en kosten te vermijden.

Te weinig tijd voor kwalitatieve ouderenzorg: dat moet anders

Mensen worden steeds ouder, waarbij we ook steeds langer gezond blijven. Wanneer men op den duur toch te maken krijgt met gebreken, zal waarschijnlijk de eerste hulp komen van directe familie en andere naasten. Het is dan noodzakelijk dat allerlei instanties, waaronder de overheid, efficiënt bijspringen en dat op tijd doen. Het gebeurt volgens de SGP nog te vaak dat ouderen in een zeer korte tijd geholpen moeten worden omdat er te weinig geld beschikbaar is. Omdat de vergrijzing blijft doorzetten, moet er meer tijd worden gemaakt voor passende ouderenzorg.

Wilt u graag meer lezen over de plannen van de SGP? Bekijk dan de website van de partij. Online vindt u bovendien ook de Stemwijzer van de Tweede Kamer, waarmee u binnen enkele minuten ziet welke partijen het beste passen bij uw visie.

 

Onderwerpen

error: