Zorg in de ogen van het CDA: enkele belangrijke plannen en speerpunten op een rij

Bij Zuster Jansen geven we u niet alleen graag informatie over onze zorg- en dienstverlening, maar ook over belangrijke ontwikkelingen binnen de zorgwereld. Ook de Nederlandse politiek speelt hier een grote rol in. Er wordt tenslotte bijna dagelijks van alles bepaald dat wellicht een grote invloed kan hebben op u of de mensen in uw directe omgeving. Op 15 maart 2017 vinden er weer verkiezingen plaats, wat betekent dat veel mensen zich gaan verdiepen in de materie die de leidende partijen verspreiden. Wat staat er op het verkiezingsprogramma, en op welke manier kunt u invloed uitoefenen op wat er met de zorg voor u gebeurt? Om de voorbereiding voor u iets makkelijker te maken, bespreken we in dit artikel enkele belangrijke standpunten van het CDA (Christen-Democratisch Appèl) op het gebied van zorg.

Op onze website kon u eerder al terecht voor een artikel over de standpunten die diverse politieke partijen innemen betreffende het persoonsgebonden budget. De zorg omvat natuurlijk veel meer onderwerpen, waar iedereen in meer of mindere mate mee te maken kan krijgen. De informatie die u in dit artikel vindt over de standpunten van het CDA, is gebaseerd op informatie die door het CDA (via CDA.nl) zelf naar buiten is gebracht. Mocht u na het bekijken van deze pagina nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u daar dan ook terecht voor overige informatie.

Het CDA pleit voor betaalbare zorg die beschikbaar is voor iedereen. Om dit te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om bepaalde keuzes te maken. Een belangrijk punt waarvoor de partij zich wil inzetten, is preventie. Als mensen niet ziek worden, hebben ze tenslotte ook geen zorg nodig. Hoe men dat wil organiseren bespreken we hieronder.

Investeren in gezondheid en preventie

Zoals gezegd, ziet het CDA preventie als een belangrijk concentratiepunt in de zorg. Mensen van jong tot oud moeten langer gezond blijven en de regie over hun eigen leven kunnen blijven houden. Dit komt sterk naar voren in het uitgebreide concept-verkiezingsprogramma dat onlangs is verschenen. Zorgverzekeraars, overheden en maatschappelijke organisaties moeten afspraken maken over het realiseren van een gezondere leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van rookvrije omgevingen, het beschikbaar maken van sportmogelijkheden en het inzetten van voorlichting en onderzoek. Ook moeten er afspraken gemaakt worden om mensen met chronische ziektes beter bij de samenleving te betrekken, op alle fronten.

Betere zorg aan huis

De zorg die mensen thuis ontvangen, vanuit de gemeente of de zorgverzekeraar, moeten volgens het CDA beter worden gefaciliteerd en ondersteund. De partij pleit er bijvoorbeeld voor dat ook persoonlijke verzorging bij de wijkverpleging kan worden ondergebracht als dit nodig is. Ook naar de mogelijkheid van technologische innovaties moet goed worden gekeken, zodat onnodige ziekenhuisbezoeken en andere handelingen en controles gemakkelijker worden gemaakt. Denk hierbij aan diverse eHealth toepassingen, die een steeds prominentere rol gaan spelen in de zorg.

Meer steun voor mantelzorgers

In oktober 2016 werd door Mona Keijzer van het CDA een initiatiefnota aangedragen over de positie van mantelzorgers. Hierin werden situaties geschetst en voorstellen gedaan om meer hulp te kunnen bieden aan mensen die plotseling voor een naaste ‘moeten’ gaan zorgen. Veel mantelzorgers raken namelijk verstrikt in stapels papierwerk en informatie over allerlei wettelijke regelingen, maar dat moet anders kunnen volgens het CDA. De nota ‘Mantelzorgers: wees er zuinig op!’ kunt u terugvinden op de website. In de mantelzorgnotitie staat onder andere geschreven dat er meer duidelijke grenzen moeten komen over wat gemeenten en verzekeraars bij mantelzorgers mogen neerleggen.

De plannen van het CDA voor langdurige hulp

Bij langdurige zorg draait het in veel gevallen om het bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. Het CDA stelt dat langdurige zorg thuis voor mantelzorgers en familieleden zwaar is, en dat de zorg in verpleeghuizen intensiever wordt omdat mensen langer thuis blijven wonen. Daarom wil de partij meer investeren in de kwaliteit van de medewerkers. Ouders en kinderen die te maken krijgen met gehandicaptenzorg kunnen een leven lang blijven rekenen op de noodzakelijke, dikwijls intensieve zorg. Iedereen die langdurige zorg en ondersteuning nodig heeft, moet een passende oplossing kunnen krijgen. Het budget moet de cliënt volgen, niet andersom. Het verzorgend personeel in zorginstellingen moet alle ruimte krijgen om de juiste zorg op een menselijke manier te bieden. Hierbij wordt de computer aan de kant geschoven en moeten onnodige regels worden geschrapt.

Warme, liefdevolle ouderenzorg op kleine schaal

Het thema ouderenzorg is voor het CDA eveneens belangrijk, in het verkiezingsprogramma wordt gesproken van een ‘kwestie van beschaving’. Liefdevolle en waardevolle zorg voor ouderen kan meestal op kleine schaal worden georganiseerd, waarbij veel aandacht is voor de individuele oudere. Ook gesprekken rond levensvragen, zingeving en een naderend levenseinde moeten voldoende aandacht krijgen.

Wilt u graag meer weten over de standpunten van het CDA? Bekijk dan het eerder genoemde concept-verkiezingsprogramma op www.cda.nl. Voelt u zich verbonden met het CDA, maar bent u nieuwsgierig naar welke andere partijen mogelijk goed bij u passen? Doe dan online de Stemwijzer, gemaakt door de Tweede Kamer.

Onderwerpen

error: