ChristenUnie op weg naar ‘mensgerichte zorg’: belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma

Zuster Jansen weet hoeveel invloed bepaalde zorgontwikkelingen kunnen hebben op uw leven en dat van uw naasten. Iedere wet of regeling brengt weer mogelijkheden en beperkingen met zich mee. Op 15 maart 2017 staan ons weer verkiezingen te wachten, en het is dan aan u om kenbaar te maken welke politieke partij uw belangen het beste vertegenwoordigt. Om hier goed op voorbereid te zijn, is het natuurlijk belangrijk dat u over de juiste (hoeveelheid) informatie beschikt. Alleen zo kunt u de keuze maken die het beste bij u past.

Zuster Jansen is daarom aan een reeks artikelen begonnen, die weergeven welke plannen er worden gemaakt door de belangrijkste politieke partijen van dit moment. We concentreren ons daarbij op de zorg, omdat iedere Nederland hier uiteindelijk (op welke manier dan ook) mee te maken krijgt. Bovendien kunnen nieuwe regelingen weer invloed hebben op (particuliere) thuiszorg, en daarover willen we onze cliënten, hun families en andere geïnteresseerden graag op de hoogte brengen.

De inhoud van dit artikel is gebaseerd op het verkiezingsprogramma dat door de ChristenUnie zelf naar buiten is gebracht. Heeft u na het lezen van dit stuk nog vragen, bezoek dan de website van de CU.

Hoopvol realistisch

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie heet ‘Hoopvol realistisch: voorstellen voor een samenleving met toekomst’. Deze vindt u op de website van de CU. Uit het verkiezingsprogramma zijn een aantal zaken op te maken. De CU stelt bijvoorbeeld dat (mantel)zorgverlof moet worden uitgebreid, en dat het pensioenstelsel zodanig hervormd moet worden dat de koopkracht voor pensioengerechtigden op orde blijft.

Zoals voor veel andere politieke partijen is het ook voor de ChristenUnie belangrijk dat de zorg dichtbij wordt georganiseerd. Het is daarbij belangrijk dat de zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht verleend wordt, zoveel mogelijk op maat. Er moet meer ruimte komen voor huisartsen, wijkverpleegkundigen en zorg in de thuissituatie. Het eigen risico moet daarbij fors verlaagd worden en polissen gaan op de schop. De CU pleit ervoor dat alle specialisten in loondienst moeten, en dat het stapelen van eigen bijdragen tegen wordt gegaan. Chronisch zieken en gehandicapten moeten beter worden ontzien. Daarnaast wordt flink geïnvesteerd in preventie, omdat ‘voorkomen beter is dan genezen’.

De weg naar mensgerichte zorg

‘De zorg is van de samenleving, van de mensen die zorg nodig hebben en ook van de mensen die zorg bieden aan een medemens, als mantelzorger of als zorgprofessional. De ChristenUnie wil meer samenleving in de zorg en meer zorg en ondersteuning rondom mensen.’ In het verkiezingsprogramma geeft de CU aan blij te zijn dat de gemeente met de Wet maatschappelijke ondersteuning meer taken heeft gekregen. Iedereen die financieel of praktisch gezien geen beroep kan doen op het aanwezige sociale netwerk van burgers, moet van de overheid passende ondersteuning krijgen. Mensgerichte zorg moet de norm worden, en de ChristenUnie wil af van bureaucratie en geïnstitutionaliseerde zorg.

Belangrijke speerpunten

In het verkiezingsprogramma worden door de ChristenUnie een aantal belangrijke speerpunten genoemd. Zo moeten gemeenten zich aansluiten bij administratieve standaarden, om papieren rompslomp tegen te gaan. Ook moet er in iedere regio of gemeente een ombudsfunctie in het leven worden geroepen, zodat optimaal bemiddeld kan worden tussen cliënten en gemeenten. Er moet daarnaast geïnvesteerd worden in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen. Andere punten die worden genoemd zijn:

  • Er moet meer aandacht komen voor dagbesteding en respijtzorg, zodat mantelzorgers niet overbelast raken
  • Er komt geen kostendelersnorm voor mantelzorgers
  • Vrijwilligers moeten een gratis Verklaring Omtrent Gedrag kunnen krijgen
  • Landelijk werkende vrijwilligersorganisaties (zoals De Zonnebloem) moeten meer kansen krijgen om landelijk hun vrijwilligersnetwerk te verstevigen
  • Er komen meer casemanagers dementie, om mensen met dementie en hun naasten te begeleiden tijdens het ziekteproces. Zorgverzekeraars houden bij hun inkoopbeleid rekening met de zorgstandaard dementie.
  • Geestelijke verzorging moet een essentieel onderdeel blijven van de zorg in verpleeghuizen en in andere zorgnetwerken.
  • Er moet worden gekeken naar de mogelijkheid om zoveel mogelijk verzorgingshuizen te behouden, met name die op het platteland. De sociale netwerken en de leefbaarheid blijven beter behouden wanneer dit soort tehuizen blijven bestaan.
  • Mensen moeten zeggenschap blijven houden over waar zij hun laatste levensfase willen doorbrengen. Zij mogen zelf kiezen of ze in een ziekenhuis, verpleeghuis, hospice of thuis willen sterven.

In het uitgebreide verkiezingsprogramma vindt u natuurlijk meer uitgebreide informatie over elk van de genoemde onderwerpen. Wilt u graag online testen of ChristenUnie als partij het beste bij u past? Doe dan de Stemwijzer van de Tweede Kamer.

 

 

 

Onderwerpen

error: