Wat zegt het verkiezingsprogramma van D66 over zorg in de toekomst?

Op 15 maart 2017 staan ons weer verkiezingen te wachten in Nederland. Stemmen is voor veel mensen erg belangrijk, het kost soms alleen tijd om te ontdekken welke politieke partij uw belangen het beste vertegenwoordigt. Bij Zuster Jansen zien we steeds weer hoeveel invloed bepaalde wetten, regels en instanties kunnen hebben op hoe mensen benodigde zorg ontvangen. Omdat er continu nieuwe plannen worden geïntroduceerd en we ons kunnen voorstellen dat dat soms verwarrend is, zetten we op onze website de belangrijkste zorgplannen van politieke partijen voor u op een rij. Met deze informatie wordt het wellicht gemakkelijker om ‘een gevoel’ te krijgen bij een bepaalde partij, zodat u goed voorbereid kunt stemmen wanneer het zover is.

In dit artikel leggen we u bijvoorbeeld uit hoe D66 van plan is de zorg efficiënter en beter te maken. De informatie die in dit artikel gegeven wordt, is gebaseerd op plannen en standpunten die door D66 zelf naar buiten zijn gebracht (bijvoorbeeld op www.d66.nl). Heeft u behoefte aan meer (specifieke) informatie, dan kunt u daar uiteraard terecht.

Eerder gaf Zuster Jansen u al een overzicht van de standpunten van politieke partijen op het gebied van het persoonsgebonden budget, waarin ook de ideeën van D66 al enigszins werden belicht.

D66: individuele vrijheid en zelfbeschikking staan centraal

D66 staat voor Democraten 66, een partij die (zoals de naam al doet vermoeden) officieel in het leven geroepen is op 14 oktober 1966. De partij ontstond destijds als sociaal-liberale partij, en is dat sindsdien ook gebleven. Aan het huidige verkiezingsprogramma is dat zeker terug te zien: zelfbeschikking is inmiddels de norm, en in veel gevallen staat individuele vrijheid centraal.

Voor D66 is het zeer belangrijk dat gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar blijft, waarbij niet wordt ingeleverd op de kwaliteit van de verleende zorg. Een steeds groter deel van het inkomen moet worden uitgegeven aan zorgkosten, deels omdat we steeds ouder worden, maar ook deels door medische oplossingen die erg duur zijn. Ook de manier waarop de zorg momenteel georganiseerd is en hoe deze hulp betaald wordt, dragen hieraan bij. Daar wil D66 iets aan veranderen. Het verhogen van de eigen bijdrage, met een compensatie voor de lage inkomens, moet hier bijvoorbeeld al de start van zijn. Eigen bijdragen zorgen er volgens D66 voor dat mensen zich beter bewust worden van hoeveel zorg eigenlijk kost. Dit leidt tot een toename van de eigen verantwoordelijkheid, en tot meer inzicht in de keuzemogelijkheden.

Aandacht voor langdurige zorg

In de toekomst gaat de gezondheidszorg sowieso veranderingen doormaken, stelt D66. Mede door de vergrijzing zal de zorg meer gericht worden op het helpen van mensen met langdurige (chronische) aandoeningen en ouderdomsgebreken, dan op het echt genezen van ziektes. D66 noemt enkele veranderingen die nu al kunnen worden ingezet. De partij wil op de zorg op termijn meer in de buurt gaan realiseren, in plaats van in zorginstellingen. De zelfredzaamheid van patiënten en cliënten moet vergroot worden, en verspilling van middelen moet zoveel mogelijk worden tegengegaan.

Langdurige zorg wordt dikwijls ook verleend door mantelzorgers en vrijwilligers. Mantelzorg en vrijwilligerswerk betekenen een investering in sociale cohesie en kostenbesparingen in de zorg. Daarom wil D66 graag dat de werkdruk op de mensen die deze zorg verlenen, verlicht wordt. Dit kan onder andere gedaan worden door casemanagers in te zetten.

Zorg in de buurt

Ouderenzorg, jeugdzorg en zorg voor chronisch of langdurig zieke mensen moet meer in de buurt worden georganiseerd. Daar wil D66 zich voor inzetten, onder andere door meer instanties samen te laten werken en zelfredzaamheid te stimuleren. Op deze manier kan iemand zo lang mogelijk thuis de benodigde (basis)zorg ontvangen, en kan duur ziekenhuisbezoek worden voorkomen. De partij pleit bovendien voor een nieuw soort zorginstelling tussen de eerste en tweede lijn, waardoor specialistische zorg beter bereikbaar is terwijl de wijkverpleegkundige het centrale aanspreekpunt blijft.

Kijk op www.d66.nl voor meer details over de standpunten van de partij. Wilt u binnen enkele minuten kunnen zien welke partij het beste bij u past? Doe dan de online Stemwijzer, ontwikkeld door de Tweede Kamer.

 

 

 

Onderwerpen

error: