De belangrijkste zorggerelateerde standpunten uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks

Op 15 maart 2017 worden er weer Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Er zijn veel mensen die al jaren stemmen op dezelfde partij, maar u zou niet de enige zijn als u per verkiezing bekijkt welke partij uw belangen het beste behartigt. Omdat er veel politieke partijen zijn die over ieder belangrijk onderwerp veel te zeggen hebben, kunnen we ons voorstellen dat het niet altijd gemakkelijk is om te bepalen waar u op moet gaan stemmen.

Iedere Nederlander krijgt op een manier te maken met zorg. Misschien ontvangt u particuliere thuiszorg van Zuster Jansen, maar het kan ook zijn dat u momenteel alleen maar gebruikmaakt van tandheelkunde en de hulp van uw huisarts. Wat uw behoeften ook zijn, wij geven u graag meer informatie over de plannen die de verschillende partijen hebben voor de zorg in de komende jaren.

Zo weet u waar deze partijen naar streven, en of dat past bij wat u zelf voor ogen heeft met de gezondheidszorg. In dit artikel bespreken we een deel van het verkiezingsprogramma van GroenLinks: een partij met een progressief en links karakter, dat werd opgericht in november 1990. We gaan daarbij in op de standpunten die te maken hebben met zorg: ouderenzorg, mantelzorg, thuiszorg en meer. De informatie die u leest is gebaseerd op informatie die door GroenLinks zelf naar buiten is gebracht.

Terugdringen van marktwerking

De marktwerking in de zorg is doorgeslagen, vindt GroenLinks. Er komt steeds meer macht te liggen bij zorgverzekeraars en grote zorginstellingen, wat ten koste gaat van de patiënten en kleine zorgaanbieders. De zorg moet beter gaan aansluiten bij de behoefte van de patiënt, waarbij het vakmanschap van de zorgaanbieder het uitgangspunt is. Niet de zorgverzekeraars, maar de zorgverleners en patiënten moeten bepalen wat goede zorg precies is.

Om deze reden moet goede zorg voorop staan, en niet het budget van gemeenten. De kwaliteit van zorg mag niet in gevaar komen omdat het budget onvoldoende toereikend of te strak is.

Betere ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers moeten beter ondersteund worden door de gemeenten, vindt GroenLinks. De bezuinigingen op de vergoeding voor mantelzorg moeten dan ook worden teruggedraaid. GroenLinks wil het eveneens mogelijk maken dat mantelzorgers af en toe eens worden afgelost, door professionele/vrijwillige zorgverleners.

Om zorg op een meer natuurlijke manier te laten ontstaan en mantelzorgers minder te belasten, wil de partij stimuleren dat er woningen komen waarin verschillende generaties samen kunnen leven.

Ouderenzorg: het stimuleren van eigen regie

In de ouderenzorg is veel ruimte voor verbetering. GroenLinks wil dat er meer zorg op maat komt voor ouderen, waarbij het uitgangspunt is dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De eigen regie behouden moet beter mogelijk gemaakt worden, onder andere door persoonsgebonden budgetten te blijven inzetten.

Een ander onderdeel van ‘eigen regie behouden’ hangt samen met de woningbouw. Woningen moeten beter geschikt zijn (gemaakt worden) voor verschillende levensfasen, en aanpassingen voor mensen met een handicap moeten makkelijk gerealiseerd kunnen worden. Ook de bestaande woningen moeten aangepast worden, zodat ouderen en beter in kunnen wonen.

GroenLinks vindt eveneens dat er een maximum moet gelden voor de eigen bijdrage die betaald wordt. Bewoners houden op deze manier meer geld over om het dagelijkse leven aangenamer te maken.

Zorg die dichtbij is, verdient investering

De zorg moet dichterbij gebracht worden: dit houdt in dat er geïnvesteerd wordt in thuiszorg, en de hulp door huisartsen en wijkverpleegkundigen. Deze zorg is laagdrempelig, en bovendien goedkoper dan bijvoorbeeld zorg in het ziekenhuis. Bovendien wordt deze hulp verleend door vertrouwde gezichten, wat voor patiënten en cliënten erg belangrijk is.

Ook investeringen in preventieve gezondheidszorg, het terugdringen van bureaucratie en het aantal managers in de zorg staat voor GroenLinks op het programma. Toch is de partij ook duidelijk over bezuinigingen: die zullen plaatsvinden in de salarissen van specialisten. Op deze manier blijft de zorg toegankelijk, terwijl er toch bespaard kan worden.

Wilt u meer lezen over de zorggerelateerde standpunten die GroenLinks inneemt? Lees dan onder andere ook de initiatiefnota Zorg in evenwicht, die in 2016 op hun website is geïntroduceerd. Inmiddels staat ook de online Stemwijzer tot uw beschikking, waarmee u binnen enkele minuten ziet welke partijen goed passen bij uw ideëen over de Nederlandse maatschappij.

Onderwerpen

error: