Welke plannen heeft de Partij voor de Dieren voor het Nederlandse zorgstelsel?

De Partij voor de Dieren, opgericht in 2002, komt (zoals de naam al doet vermoeden) in het bijzonder op voor het welzijn van dieren. Natuurlijk staat het verkiezingsprogramma ook vol plannen en voornemens die mensen aangaan, en over een aantal van deze standpunten leggen we meer uit in dit artikel. Wanneer u (of een naaste) verzorgd wordt door de zorgverleners van Zuster Jansen, hebben zorghervormingen mogelijk een grote invloed op uw situatie. Ook als u op een andere manier met zorg te maken krijgt, kunnen bepaalde wetten en regelingen grote veranderingen met zich meebrengen.

Op 15 maart 2017 vinden er weer verkiezingen plaats, en Zuster Jansen biedt u graag wat extra informatie die u kunt gebruiken bij de voorbereidingen. Op onze website bieden wij per politieke partij een overzicht van belangrijke standpunten op het gebied van zorg. Zo krijgt u een beter beeld van de bestaande plannen en kunt u bepalen of deze plannen passen bij uw visie op goede gezondheidszorg.

Inzetten tegen bezuinigingen

De Partij voor de Dieren is tegen het bezuinigen op gezondheidszorg. De benodigde zorg moet namelijk toegankelijk zijn voor iedereen, en bezuinigingen maken dit minder goed mogelijk. De partij concentreert zich liever op preventie, zodat op die manier gewerkt kan worden aan het realiseren van minder zorgkosten. Het voorkomen van ziekte en ongemak moet bereikt worden door gezonder te leven en te eten.

Ook bezuinigingen op mantelzorg moeten volgens de Partij voor de Dieren worden teruggedraaid. Mantelzorgers moeten recht hebben op financiële compensatie en andere maatregelen waardoor zij zorg en hun eigen werk goed kunnen combineren. Gemeenten zouden individuele, professionele begeleiding moeten bieden aan mantelzorgers, zodat zij meer belangrijke kennis opdoen. ‘Juist mensen die hun hand uitsteken naar anderen, dienen meer ondersteuning te krijgen’, zegt de Partij voor de Dieren in het verkiezingsprogramma.

Kleinschalige gezondheidszorg

Gezondheidszorg moet zoveel mogelijk kleinschalig en regionaal worden aangeboden, waarbij de zorgkosten eerlijk worden verdeeld. De Partij voor de Dieren is niet voor schaalvergroting en fusies, tenzij die aantoonbare verbeteringen van de kwaliteit van de zorg opleveren. Tegenwoordig draait het bij veel zorginstellingen om winstmaximalisatie, wat ten koste gaat van de patiënten. Marktwerking en de privatisering van de zorg zorgen vaak onbedoeld voor meer bureaucratie, terwijl het doel juist is om bureaucratie terug te dringen.

Ook in de ouderenzorg en de thuiszorg dreigt de menselijke maat zoek te raken als gevolg van de genoemde marktwerking.

Overal in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren komt terug dat de marktwerking en privatisering over het algemeen een negatief gevolg hebben gehad op de organisatie van zorg. De partij wil zich daar graag voor inzetten na de verkiezingen van 2017. Niet de zorgverzekeraars, maar de mensen zelf moeten keuzes kunnen maken over de medicijnen die ze gebruiken en door wie ze zich laten behandelen.

Gezelschapsdieren in de zorg

Veel mensen die verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis, nemen hun huisdier mee als dat mag en kan. Meestal gaat het om een hond of kat, soms ook om andere huisdieren. De Partij voor de Dieren vindt dat gezelschapsdieren een therapeutische bijdrage kunnen leveren in de zorg. Voor ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en mensen die zich eenzaam voelen, kan het veel betekenen om een dier in de buurt te hebben. Wel geeft de partij daarbij aan dat zorgvuldigheid en het welzijn van het dier altijd voorop moeten staan.

De inhoud van dit artikel is gebaseerd op informatie die door de Partij voor de Dieren zelf naar buiten is gebracht. Wilt u graag meer lezen over de diverse standpunten die zijn opgenomen in het verkiezingsprogramma? Bekijk dan de website van de Partij voor de Dieren. Online kunt u ook de Stemwijzer bekijken, waarbij u enkele vragen beantwoordt over standpunten die u belangrijk vindt. U krijgt dan verschillende partijen te zien die goed passen bij uw visie, wat wellicht helpt bij het maken van uw keuze.

 

 

 

 

Onderwerpen

error: