Wat moet er veranderen aan het huidige zorgstelsel? Hier de standpunten van de PvdA

PvdA (Partij van de Arbeid) is een sociaaldemocratische partij die is opgericht in 1946, vlak na de Tweede Wereldoorlog. In dit artikel legt Zuster Jansen u uit wat de zorggerelateerde standpunten zijn van deze partij, omdat er op 15 maart 2017 weer Tweede Kamerverkiezingen gaan plaatsvinden. Met de informatie die u onder andere in dit artikel vindt, kunt u zich beter voorbereiden op het maken van de juiste keuze. Welke partij behartigt uw belangen het beste? Wat u nu gaat lezen, is inhoudelijk volledig gebaseerd op informatie die door de PvdA zelf naar buiten is gebracht (www.pvda.nl voor meer informatie).

De zorgkosten stijgen sterk, stelt de PvdA, omdat goede zorg nu eenmaal kostbaar is. Een deel van deze stijging is echter te voorkomen, onder andere door het zorgaanbod beter in te richten. De macht binnen de zorg moet worden teruggegeven aan de professionals en patiënten, waar deze momenteel nog in handen is van de markt en de vele managers.

Thuiszorg en huishoudelijke hulp

De regie van zorg moet bij de patiënt en de wijkverpleegkundige komen te liggen. Een stopwatch of indicatie mag niet langer bepalend zijn voor de zorg die wordt verleend. De PvdA heeft er naar eigen zeggen voor gezorgd dat er veel wijkverpleegkundigen zijn bijgekomen. Deze zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekering en valt buiten het eigen risico. Is er huishoudelijke hulp nodig, dan is de gemeente hier verantwoordelijk voor en moet er in overleg met de mensen zelf worden ingeschat hoeveel hulp er nodig is. Mensen die zelf kunnen bepalen wat ze nodig hebben, zullen dat ook meer moeten doen. De PvdA vindt echter wel dat er direct hulp moet zijn voor mensen die huishoudelijke hulp niet zelf kunnen organiseren of betalen.

Betere ouderenzorg, thuis of in een zorginstelling

De zorg voor ouderen moet dichterbij en persoonlijker worden georganiseerd, zodat het bieden van zorg op maat geen uitdaging meer is. Ook de wijkverpleegkundige moet de kans en ruimte krijgen om een belangrijke rol op zich te nemen. De zorg die hij/zij biedt is tenslotte erg belangrijk voor ouderen en hun familie. Omdat Nederland ouder wordt, en ook gezonder ouder wordt, is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de mogelijkheden. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is in veel gevallen haalbaar, maar als dit niet lukt moet iemand zonder problemen in een zorginstelling terechtkunnen. Daarbij is, volgens de PvdA, persoonlijke en kleinschalige zorg de norm.

In zorginstellingen, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, moet de bureaucratie vervolgens worden teruggedrongen. De PvdA wil minder papierwerk en protocollen voor medewerkers, zodat het personeel zoveel mogelijk tijd kan besteden aan de cliënten zelf.

Ook de PvdA wil meer steun voor mantelzorgers

Net als de meeste andere politieke partijen, spreekt ook de PvdA positief over de vele mantelzorgers die een steeds grotere rol spelen in de maatschappij. De PvdA wil hen beter ondersteunen, zodat ze de zorgtaak die zij op zich nemen beter kunnen combineren met hun eigen werk en gezin. Samen met de gemeente en andere betrokkenen moet worden besproken welke zorg vrienden, familie of buren kunnen bieden. Mantelzorg is niet verplicht en mag dat ook niet worden. Professionele zorg moet worden afgestemd op de zorg die door mantelzorgers verleend wordt, maar als mantelzorg geen optie is kan een vangnet niet ontbreken.

Betere deelname aan de maatschappij door chronisch zieken en gehandicapten

Mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn, moeten beter en zelfstandiger mee kunnen draaien in de maatschappij. Onderwijs volgen, zelfstandig wonen en zonder problemen gebruikmaken van het openbaar vervoer, maken hier deel van uit. Hulp die beschikbaar is moet zoveel mogelijk passen bij de behoeftes van de mensen zelf. De PvdA streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Het ratificeren van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking, zorgt ervoor dat de toegankelijke samenleving weer een stap dichterbij komt.

Natuurlijk brengt ook de PvdA dikwijls meer informatie naar buiten over de standpunten die zij innemen. Dit is onder andere terug te vinden op www.pvda.nl. Wilt u direct zien welke partijen het beste passen bij wat u belangrijk vindt? Doe dan online de Stemwijzer, die ontwikkeld is door de Tweede Kamer.

 

Onderwerpen

error: