PVV: óók een uitgesproken mening over de toekomst van de Nederlandse zorg

De Partij voor de Vrijheid, PVV, is een relatief jonge partij met een zeer uitgesproken mening. Ook over de zorg. In het korte maar krachtige verkiezingsprogramma dat door de partij naar buiten is gebracht op www.pvv.nl, staat nog relatief weinig over de plannen voor de zorg. Wát er staat, is echter heel daadkrachtig geformuleerd. In dit artikel belichten we de zorggerelateerde standpunten van de PVV die tot nu toe zijn opgesteld, zodat u zich wellicht beter kunt voorbereiden op de Tweede Kamerverkiezingen. Deze vinden plaats op 15 maart 2017. Natuurlijk wordt er over veel meer onderwerpen gesproken en gediscussieerd, maar omdat we onze cliënten en hun naasten optimaal van dienst willen zijn, kiezen we voor de focus op zorg.

De inhoud van dit artikel is gebaseerd op informatie die door de PVV zelf naar buiten is gebracht. Hier kunt u dan ook terecht als u verdere vragen heeft.

Méér handen aan het bed

Onlangs schreef partijleider Geert Wilders nog op Twitter: ‘PVV wil €2 miljard extra voor ouderenzorg, thuiszorg en méér handen aan het bed. Kwestie van beschaving en fatsoen!’

Dit lezen we ook terug in het verkiezingsprogramma van de partij. Daarin wordt gezegd dat de bezuinigingen op thuiszorg en ouderenzorg moeten worden teruggedraaid en dat er juist meer geld beschikbaar moet komen voor passende zorg in Nederland.

Eigen risico afschaffen, beginnend met verlaging

De PVV heeft begin oktober een amendement ingediend om het eigen risico in de zorg met honderd euro te verlagen, naar 285 euro. Om dit mogelijk te maken stelde de partij het afschaffen van de Expat-regeling voor: de regeling waardoor buitenlandse werknemers over de eerste dertig procent van hun inkomen geen belasting hoeven te betalen.

Uiteindelijk wil de PVV, net als verschillende andere partijen, kiezen voor een gehele afschaffing van het eigen risico. Op ontwikkelingshulp zou worden bespaard om dit te kunnen realiseren.

Stop met herindicaties thuiszorg

De PVV brengt in vergelijk met andere partijen, weinig informatie naar buiten over concrete plannen voor de Nederlandse gezondheidszorg. In januari 2016 riep PVV’er Agema echter wel op tot het stoppen met herindiceren in de thuiszorg. Agema deed dit naar aanleiding van een opmerking van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Hij reageerde op de uitslag van een enquête van het Algemeen Dagblad, die eerder aantoonde dat veel zorgontvangers en zorgverleners zeer negatief zijn over de veranderingen die in 2015 plaatsvonden in de thuiszorg. Staatssecretaris Van Rijn reageerde door te zeggen dat er ook verbeteringen waren, en dat de stopwatchzorg was afgeschaft. Agema pleitte daarop voor het afschaffen van herindicaties door gemeenten, om de minutenregistratie verder terug te dringen.

Val gehandicapten niet lastig met herindicatie

Dat de PVV niet positief is over veelvuldig herindiceren, werd ook in februari 2016 nog eens benadrukt. In een betoog op de website van de partij werd onder andere gemeld dat gehandicapten die al tien jaar of langer een indicatie hebben voor thuiszorg hebben, niet moeten worden lastiggevallen met een nieuwe aanvraag voor indicatie.

Ook werd in dit betoog het pgb in de Zorgverzekeringswet gesproken. Het pgb moet voor iedere burger, onder dezelfde voorwaarden, beschikbaar zijn. Er moeten gelijke tarieven komen, waarbij men niet ineens met aanvullende kwaliteitseisen te maken krijgt.

Voor meer informatie over de rest van het verkiezingsprogramma kunt u terecht op www.pvv.nl. Wilt u direct zien welke partijen het beste passen bij uw visie op het Nederlandse zorgstelsel en de maatschappij in het algemeen? Doe dan online de Stemwijzer van de Tweede Kamer.

 

Onderwerpen

error: