Socialistische Partij (SP) en de zorg: de belangrijkste speerpunten in het verkiezingsprogramma

Eerder kon u bij Zuster Jansen al terecht voor een artikel over politieke partijen en hun standpunten op het gebied van het persoonsgebonden budget. Hierin werd ook het standpunt van de SP uitgebreid meegenomen. Als (naaste van) zorgvrager, zzp’er én gewoon als inwoner van Nederland krijgt u natuurlijk niet alleen met het pgb te maken, maar met veel meer aspecten van de zorg. Daarom bespreken we per partij ook de belangrijkste (zorg)speerpunten uit het verkiezingsprogramma, zodat u een goed beeld krijgt van de plannen die op tafel liggen. Dit maakt de voorbereiding op de verkiezingen van 15 maart 2017 wellicht wat gemakkelijker voor u.

Hoe belangrijk is zorg voor de SP?

De Socialistische Partij, opgericht in 1972, pleit al jaren voor een “betrokken, open en vrije samenleving”. Ook op het gebied van zorg mag niemand worden achtergelaten. De SP vindt het zeer belangrijk dat de zorg geen markt is, maar dat goede zorg, hulp en kansen beschikbaar worden gemaakt voor iedereen die dat nodig heeft. Het verkiezingsprogramma en de uitspraken die gedaan zijn over de diverse zorgthema’s ondersteunen dit. De SP wil bijvoorbeeld het eigen risico fors verlagen, en op termijn zelfs geheel afschaffen.

Flinke investering op het gebied van zorg

De SP heeft onlangs bekendgemaakt 4,2 miljard euro in de ouderenzorg te willen investeren. Ongeveer twee miljoen hiervan moet naar verpleeghuizen gaan, en ongeveer 300 miljoen euro moet gebruikt gaan worden om gesloten verzorgingshuizen weer nieuw leven in te blazen.

Thuiszorg in de ogen van de partij

Als het gaat om thuiszorg, in de ogen van de SP, komt er een bepaald punt naar voren dat we bij Zuster Jansen ook zeer belangrijk vinden. De SP stelt namelijk dat ouderen en mensen met een beperking niet steeds door andere mensen verzorgd moeten worden, omdat het om vertrouwen draait. Hoe goed de zorg ook is die wordt verleend, het is voor iemand niet bevorderlijk als die steeds door een andere persoon wordt verleend. Mede daarom kiest Zuster Jansen ook voor kleine, vaste zorgteams waarbij optimaal aan de vertrouwensband gewerkt kan worden.

De Socialistische Partij is van plan de zorg meer in de buurt te organiseren, waarbij de zorgbehoefte het belangrijkste uitgangspunt is. Daarbij wil de SP een einde maken aan de concurrentie tussen zorgaanbieders.

Waar wordt op bezuinigd of bespaard?

Ook de SP kan niet om besparingen heen. Om ervoor te zorgen dat er minder onnodige kosten worden gemaakt en onhandige tussenstappen moeten worden gemaakt, gaat men onder andere kijken naar verspillingen binnen de zorg. Verspilling van hulpmiddelen bijvoorbeeld, waarbij rollators en scootmobielen niet opnieuw worden gebruikt terwijl dat wel kan. Ook veel andere producten kunnen prima nog worden gebruikt.

De SP zal harde bezuinigingen op de thuiszorg niet ondersteunen, en wil er juist voor zorgen dat mantelzorgers en vrijwilligers meer ondersteuning krijgen. Het personeel in de zorg moet niet bij iedere stap worden gecontroleerd en het thuis blijven wonen moet zoveel mogelijk worden gerealiseerd.

De beschikbaarheid van passende langdurige zorg

Goede thuiszorg moet voor iedereen beschikbaar zijn, zodat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Lukt dat vanwege een beperking, ouderdom of andere omstandigheden toch niet meer? Dan moet iedereen die dat wenst, terechtkunnen in een zorginstelling die bij ze past. De ouderen- en gehandicaptenzorg moet kleinschalig worden georganiseerd, en de medewerkers moeten meer zeggenschap krijgen over de werkzaamheden die ze uitvoeren. ‘We dwingen ze niet om constant formulieren in te vullen, omdat de zorg daar niet beter van wordt’, wordt onder andere gezegd op de website.

De Socialistische Partij pleit ervoor om af te stappen van het indicatiesysteem dat op dit moment gebruikt wordt. De partij wil langdurige zorg betalen op basis van zorgvraag, personeelsbezetting en omgevingseisen. Dit voorkomt onder andere dat cliënten continu opnieuw geïndiceerd moeten worden. Omdat zorginstellingen niet kunnen concurreren, zijn eigen vermogens dan niet meer nodig.

Pgb in het kort

Wanneer het aanbod binnen de reguliere zorg geen mogelijkheden en oplossingen biedt, moet een pgb beschikbaar zijn zodat men de juiste zorg zelf kan inschakelen. Dit is en blijft volgens de SP zeer belangrijk. Het aanvragen van zorg moet alleen niet meer gebeuren op basis van financieringsvorm, maar op basis van zorgbehoefte. Door georganiseerde aanbieders met personeel óók reguliere zorg te laten bieden, wordt toegang tot reguliere zorg gemakkelijker gemaakt en hebben cliënten meer keuzevrijheid.

Natuurlijk worden er continu nieuwe onderwerpen besproken in het verkiezingsprogramma. De informatie over de standpunten van de SP die in dit artikel wordt gegeven, is gebaseerd op informatie die door de SP zelf naar buiten is gebracht. Voor aanvullende informatie kunt u dan ook terecht op www.sp.nl. Wilt u ook van andere partijen direct weten of ze uw belangen goed behartigen? Dan kunt u online de Stemwijzer doen van de Tweede Kamer.

 

Onderwerpen

error: