Keuzevrijheid, meer taken voor de huisarts en behoud van het eigen risico: deze plannen heeft de VVD voor de zorg

Zuster Jansen geeft u, in de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart 2017, graag meer informatie over de standpunten van de belangrijkste politieke partijen. Hierbij concentreren we ons (natuurlijk) op zorggerelateerde standpunten, omdat iedere Nederlander daar in een bepaalde mate mee te maken krijgt. Bovendien willen we onze cliënten en hun naasten optimaal van dienst zijn.

In dit artikel belichten we de zorggerelateerde standpunten van de VVD. Het artikel is inhoudelijk gebaseerd op informatie die door de VVD zelf naar buiten is gebracht, via www.vvd.nl. U kunt de informatie die wij geven gebruiken bij uw persoonlijke voorbereiding op de verkiezingen. Zo kunt u wellicht beter bepalen welke partij uw belangen het beste behartigt.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De VVD, voluit Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, is in 1948 opgericht. De partij streeft (naar eigen zeggen) naar “een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren.”

Als het gaat om zorg, is de VVD heel duidelijk. Iedereen verdient goede zorg, ongeacht leeftijd, financiële situatie of de huidige gezondheid. Omdat we steeds langer leven, maken we ook steeds meer gebruik van de beschikbare zorg. Dit kost dus meer geld. Om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst geen probleem gaat vormen, moeten nu al noodzakelijke maatregelen worden genomen. Zo kan de beste zorg toegankelijk en betaalbaar blijven voor iedereen.

2 miljard euro gereserveerd voor ouderenzorg

De VVD kondigde onlangs aan dat er 2 miljard euro wordt gereserveerd voor ouderenzorg, en met name voor verpleeghuizen. VVD-lijsttrekker Mark Rutte gaf aan dat het geld niet naar extra managementlagen moest gaan, maar naar zaken die ten goede komen aan goede zorg en extra aandacht voor de bewoners. Omdat het een reservering betreft, is niet met zekerheid te zeggen of deze 2 miljard ook daadwerkelijk aan verpleegzorg wordt besteed. De VVD hoopt (en vermoedt) dat het niet nodig is, maar mocht dat wel zo zijn, dan is het geld beschikbaar.

Het belang van keuzevrijheid

Mensen die langdurig ziek of gehandicapt zijn, moeten de best mogelijke zorg ontvangen. Volgens de VVD is het belangrijk dat daar meer ruimte ontstaat voor eigen keuzes. Keuzevrijheid en de kwaliteit van leven in zorginstellingen moet bevorderd worden. Bij het vinden van de geschikte zorginstelling moet niet alleen worden gekeken naar welke zorg er wordt verleend: de cliënt moet zich er ook prettig voelen. De juiste zorg vinden is belangrijker dan het overheid houden van zorginstellingen, aldus de VVD. Mede hierom is het persoonsgebonden budget vastgelegd in de wet, en wordt onderzocht of het zelf kiezen van een zorginstelling makkelijker gemaakt kan worden. Daarnaast steunt VVD kleinschalige initiatieven die eraan bijdragen dat iedereen passende zorg ontvangt.

Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers

De VVD erkent hoe belangrijk mantelzorgers zijn voor hun naasten en voor de samenleving in zijn geheel. Mantelzorgers hebben (meer) behoefte aan flexibiliteit en begrip van hun werkgever. Omdat veel bedrijven deze gesprekken al zijn aangegaan, en er veel positieve resultaten zijn behaald, vindt de VVD het niet nodig om werkgevers verder wettelijk te verplichten om tijd en ruimte vrij te maken voor mantelzorg. Gemeenten moeten meer verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Zij moeten bijvoorbeeld in gesprek gaan met de mantelzorgers, waarbij duidelijk wordt wat de mantelzorger zelf kan doen en waar nog verdere ondersteuning nodig is. Deze ondersteuning moet dan worden geregeld door de gemeente.

Uitbreiding van taken huisarts

Om (onnodige) ziekenhuisbezoeken te voorkomen, wil de VVD dat uiteindelijk meer zorg geleverd wordt vanuit de huisartsenpraktijk. De huisarts is momenteel al het eerste aanspreekpunt, laagdrempelig en vaak dichtbij. Deze arts kan indien nodig doorverwijzen naar zorg die specialistischer van aard is. Toch is het in veel gevallen ook mogelijk dat de huisartsen bepaalde zorg zelf leveren, bijvoorbeeld in samenwerking met gespecialiseerde verpleegkundigen. Mensen die een chronische ziekte hebben, zoals astma of diabetes, hoeven dan wellicht niet naar het ziekenhuis maar kunnen gewoon behandeld en gecontroleerd worden bij de huisarts op de praktijk.

VVD positief over eigen risico

Waar andere partijen hebben aangegeven dat ze het eigen risico zo snel mogelijk willen verlagen en/of afschaffen, spreekt de VVD positief over het huidige systeem. Volgens de partij bestaat het eigen risico om mensen bewust te laten omgaan met zorg. De VVD vindt het goed dat mensen de keuze hebben om een hoger eigen risico in te stellen, zodat mensen die weinig zorg gebruiken een lagere basispremie kunnen betalen. Er lijken vooralsnog geen plannen zijn om de huidige inrichting van het eigen risico te wijzigen. Wel wil de partij voorkomen dat de zorgpremie extreem gaat stijgen.

Wilt u meer lezen over de standpunten van de VVD, wellicht over andere onderwerpen die belangrijk voor u zijn? Bekijk dan de website van de partij. Doe ook online de Stemwijzer van de Tweede Kamer, om een beeld te krijgen van alle politieke partijen die op één lijn liggen met uw mening.

 

 

 

 

 

Onderwerpen

error: