Humanitas op de vingers getikt door Inspectie

maandag 17 september 2018, Tijd 17:04 uur

In de periode van april t/m juni 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vier locaties van Humanitas bezocht. Uit dit bezoek blijkt dat op twee locaties de kwaliteit van de zorg niet voldoet aan de eisen. De bewoners van de betreffende verpleeghuizen lopen gevaar, omdat er onvoldoende deskundig personeel wordt ingezet.

Humanitas heeft kritiek gekregen op de kwaliteit van de zorg in twee verpleeghuizen. Er zou te weinig gestuurd worden op kwaliteit en veiligheid en er wordt te weinig deskundig personeel ingezet. In de rechtbank eiste Humanitas dat de IGJ dit nieuws niet openbaar mocht maken, omdat personeel daar gedemotiveerd van zou raken. Tevergeefs, want vorige week werd het nieuws alsnog bekend gemaakt.

De kritiek van de IGJ op Humanitas stipt echter een belangrijk probleem aan. Rotterdam kampt met een tekort aan deskundig personeel in de zorg; “We kunnen niet zomaar mensen uit de kaartenbak halen”, aldus een woordvoerder van Humanitas. Toch moet er binnen acht maanden verbetering te zien zijn. Volgens de Rotterdamse instelling is dat een onmogelijke opdracht. Humanitas beroept zich dan ook op overmacht, vanwege het tekort aan goed opgeleide zorgmedewerkers.

Vorige week besprak de Rotterdamse Raad hoe dit probleem opgelost kan worden met behulp van de gemeente. Zo zouden Rotterdammers met een bijstandsuitkering omgeschoold kunnen worden, zodat zij kunnen gaan werken in de zorg. Echter, wethouder Sven de Langen (CDA) stelt; “Ja, we kunnen mensen uit de kaartenbakken trekken, maar niet altijd. De eisen aan personeel in de zorg worden steeds hoger. Helaas is niet iedereen in de kaartenbak in staat dit te doen of te gaan doen”. Daarnaast geeft wethouder de Langen aan dat het niet enkel en alleen moet gaan om het aantrekken van nieuw personeel; “We moeten de achterdeur, waardoor mensen de zorg verlaten, sluiten. Behoud van zorgpersoneel is onze grootste uitdaging.”

Het Rijk en de gemeente hebben geld uitgetrokken voor projecten van een regionaal plan. De eerste projecten zijn al in gang gezet. Wethouder de Langen hoopt dat er in de zomer van 2019 vooruitgang te zien is met betrekking tot de personeelstekorten.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Nu in het nieuws archief