Palliatieve zorg

Lees hier meer over de betekenis en definitie van palliatieve zorg.

Terminale fase herkennen

Terminale fase herkennen. Zuster Jansen biedt ook terminale thuiszorg en palliatieve zorg.

Hoe herkent u de terminale fase? Er zijn verschillende signalen, die we hieronder benoemen.

Gaat het om uzelf, of om uw naaste? Weet dan dat u er niet alleen voor staat, of hóeft te staan. Na het benoemen van de kenmerken, en een korte uitleg over wat de terminale fase precies ís, geven we u enkele tips voor deze laatste levensfase in iemands leven.

Lees verder

Minder vaak terminaal verklaring nodig voor palliatieve terminale zorg

Patiënten waarbij de laatste levensfase aanbreekt, krijgen palliatieve terminale zorg. Met de “laatste levensfase” wordt bedoeld dat de patiënt, naar verwachting, niet meer langer dan drie maanden te leven heeft. De arts legt deze levensverwachting vast in een terminaliteitsverklaring. Echter, het blijkt dat deze manier van werken patiëntonvriendelijk is en onnodige administratieve werkzaamheden oplevert. Daarnaast kunnen artsen nooit met zekerheid zeggen of de levensverwachting korter is dan drie maanden.

Lees verder

Acht miljoen extra voor palliatieve zorg

Er komt extra geld voor de palliatieve zorg. Het gaat om acht miljoen euro extra aan geld die het kabinet wil besteden aan palliatieve zorg. Met het geld wil het kabinet meer aandacht geven aan een breder publiek over bewustwording van palliatieve zorg. Ook zal er geld gaan naar het kwaliteitskader van de zorg en de implementatie ervan.

Minister de Jonge wil meer bekendheid en bewustwording voor de palliatieve zorg. Wat is palliatieve zorg door professionals en wat kan men voor u betekenen? Wanneer cliënten te horen krijgen dat ze ziek zijn, dan weet men vaak niet welke extra ondersteuning en extra zorg er mogelijk is.

Met het extra geld en de nieuwe aanpak wil het kabinet een verbeterslag maken in de palliatieve zorg en dat de zorg bekender zal worden bij een groter publiek.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

palliatieve zorg

Praktische Palliatieve Box is speciale doos voor stervenden

Verpleegkundigen Willeke de Pagter en Mandalie Bulten hebben een doos ontwikkeld voor op het gebied van palliatieve zorg. De doos is een box vol praktische zaken en materialen om zorg te kunnen beiden in de laatste dagen.

Willeke de Pagter en Mandalie Bulten werken al meer dan 10 jaar als verpleegkundige in een hospice. De ervaring en kennis die zij hebben, dragen ze over middels deze box aan mantelzorgers die een naaste verzorgen in de laatste levensfase. Een handig hulpmiddel voor mantelzorgers en zorgprofessionals.

Praktische Palliatieve Box

Praktische Palliatieve Box

In de box zitten onsteriele gazen, lippenbalsem, wegwerphandschoenen, mondspray en nog veel meer zaken. Sinds kort vergoeden diverse zorgverzekeraars de Praktische Palliatieve Box, zoals Univé en VGZ.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Tips voor mantelzorgers die verzorging bieden in de palliatieve fase

Mantelzorger zijn is mooi, maar zwaar tegelijk. Zeker de taken van een mantelzorger in de palliatieve fase worden nogal eens onderschat. Zorgt u voor iemand die niet lang meer te leven heeft, dan is het goed om met een aantal zaken rekening te houden. Niet alleen voor de persoon die u verzorgt, maar zeker ook voor uzelf. In dit artikel geven we een aantal tips, deze zijn speciaal bedoeld voor mantelzorgers die iemand begeleiden in de laatste fase van zijn/haar leven.

Wat doet de mantelzorger in de palliatieve fase?

De rol die de mantelzorger speelt, is verschillend in iedere situatie. In de palliatieve fase verschuift de focus van huishoudelijke zorg en sociale begeleiding naar echt persoonlijke, intieme zorg. Denk hierbij aan taken als wassen, aankleden en ook hulp bij naar het toilet gaan. Ook verrichten mantelzorgers vaak verpleegkundige taken: hulp bij het innemen van de medicijnen of de beademingsapparatuur bedienen zijn hier voorbeelden van.

Daarnaast is de primaire mantelzorger doorgaans ook veel aan het regelen. Meereizen naar medische onderzoeken of specialisten, afstemmen wie er wanneer op visite komt, helpen bij het regelen van de uitvaart en het testament, enzovoort.

palliatieve zorg

Onderschat uw positie niet

Iemand in de palliatieve fase heeft heel andere ondersteuning nodig dan iemand die moet revalideren, of die een beroerte heeft gehad. U bent als mantelzorger niet alleen veel bezig met het verzorgen, verplegen en verlichten van pijn: ook bent u bezig met de dood. U moet niet alleen de emoties van de zorgvrager opvangen en verwerken, maar ook uw eigen emoties. Misschien verzorgt u wel een geliefde of een goede vriend(in), en heeft u het er verschrikkelijk moeilijk mee dat hij of zij stervende is. Kortom: het is belangrijk dat u niet onderschat hoeveel deze taak van u vergt.

Thuis sterven is voor veel Nederlanders een belangrijke wens. Mantelzorgers voelen het vaak als een soort ‘missie’ om deze wens in vervulling te laten gaan, ook als ze daardoor meerdere malen over hun eigen grenzen gaan. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat driekwart van de Nederlanders aangeeft thuis te willen sterven, maar dat dat bij ongeveer een kwart van deze mensen ook daadwerkelijk lukt. De zorgtaak wordt uiteindelijk te zwaar, of is er niet voldoende samenwerking (mogelijk) tussen de mantelzorger en specialisten. De kans op thuis sterven wordt veel groter als de mantelzorger de kans krijgt om in de palliatieve fase samen te werken met bijvoorbeeld de thuiszorg.

Tips voor mantelzorgers

Hieronder geven we enkele tips voor mantelzorgers die een goede balans zoeken tussen hun eigen leven en de zorgtaken die zij uitvoeren. Voorkom dat u overbelast raakt en vraag tijdig om hulp als u die nodig heeft.

Vraag om ondersteuning

Heeft u het gevoel dat het echt te veel wordt, of dat u bepaalde taken niet kunt uitvoeren? Dan is het belangrijk dat u om ondersteuning vraagt. Praat met lotgenoten, vraag advies aan de huisarts van degene die u verzorgt, informeer bij de gemeente naar voorzieningen. Win informatie in die van toepassing is op uw situatie, bijvoorbeeld bij verenigingen of stichtingen die gericht zijn op het helpen van mantelzorgers. U kunt onder andere terecht bij Mezzo en het Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).

Durf grenzen aan te geven, hoe moeilijk dat ook is

Mantelzorger zijn vraagt veel van iemand, en vooral bij het verzorgen van iemand in de laatste levensfase, ligt overbelasting op de loer. Durf aan te geven wat uw grenzen zijn, en zoek actief mee naar mogelijkheden die het u wat makkelijker zouden kunnen maken. Heeft u af en toe wat ademruimte nodig? Kijk dan bijvoorbeeld eens naar de mogelijkheden op het gebied van respijtzorg. Deze zorg, door vrijwilligers of zorgverleners, kan worden ingezet wanneer de mantelzorger bijvoorbeeld op vakantie gaat, moet werken of tijd nodig heeft voor het gezin. Voelt u zich vooral niet schuldig over het ‘delen’ van de zorg met anderen: denk ook aan uw eigen gezondheid!

Overweeg (particuliere) thuiszorg

Als ‘af en toe wat ademruimte’ niet voldoende is, en er moet gezocht worden naar een oplossing die wat langer kan worden ingezet, is het belangrijk om thuiszorg te overwegen. Wil de zorgvrager koste wat het kost thuis blijven wonen, maar is dat om welke reden dan ook niet ‘zomaar’ geregeld? Dan kan particuliere thuiszorg de oplossing zijn, bijvoorbeeld van Zuster Jansen. Deze wordt bekostigd met eigen financiële middelen, maar wordt wel volledig ingezet zoals de zorgvrager dat wenst. Van 12-uurs zorg tot 24-uurs zorg tot nachtzorg: alles is mogelijk, en kan met spoed worden ingezet in heel Nederland. Particuliere thuiszorg kan bijvoorbeeld betekenen dat u nog maar een deel van de zorgtaken hoeft uit te voeren, of dat u zelfs geen mantelzorger meer hoeft te zijn.

Na het overlijden: hoe nu verder?

Wanneer de zorgvrager uiteindelijk is overleden, kan het zo zijn dat u nog steeds veel moeite heeft met de situatie, of dat u het lastig vindt om één en ander af te sluiten. Veel mantelzorgers vinden het prettig om na het overlijden bijvoorbeeld nog even te praten met een wijkverpleegkundige of andere zorgverlener die veel aanwezig was in de palliatieve fase. In de meeste gevallen gaan deze verzorgenden na het overlijden nog een paar keer langs bij de partner die nu een rouwproces doormaakt. Gebeurt dit om welke reden dan ook niet bij u, misschien omdat u niet de partner bent van de overledene, maak dan kenbaar dat u behoefte heeft aan een gesprek met de zorgverlener of de betrokken huisarts. Vergeet niet dat u nu zelf niet alleen begint met rouwen, maar dat u ook een zware periode met veel emoties af moet sluiten voor uzelf. Dit is voor de meeste mensen niet ‘zomaar even’ gedaan.

Wilt u meer lezen over mantelzorg? Bekijk op onze website dan ook eens de Leefwijzer artikelen over dit onderwerp.

Zorgprofiel VV10 / Zorgzwaarte terminale zorg en palliatieve zorg verdwijnt. Wat is er veranderd?

Sinds 1 januari 2018 bestaat de indicatie ZZP 10 voor palliatief terminale zorg (PTZ) niet meer. Hiermee is het makkelijker geworden om deze zorg aan te vragen.

Wat is er precies veranderd? En wat heeft dat voor gevolgen voor u? In dit artikel leggen we het kort en helder uit.

Eenvoudiger en sneller zorg aanvragen

Voorheen had u voor de juiste palliatieve zorg – naast uw Wlz-indicatie – vaak óók nog een aparte indicatie van het CIZ nodig: de ZZP 10. Die indicatie is nu dus komen te vervallen.

Heeft u een terminaal verklaring? Dan is dat vanaf 1 januari 2018 voldoende om (extra) intensieve palliatieve zorg aan te vragen. Ongeacht uw ‘zorgprofiel’ (daarin staat welke zorg u nodig heeft binnen de Wet langdurige zorg (Wlz)).

Let op: ontving u op 31 december 2017 al zorg vanuit ZZP 10? Dan verandert er voor u niets; u blijft die zorg gewoon ontvangen.

Thuis overlijden eenvoudiger

Kiest u ervoor om thuis of in een hospice te overlijden? Ook dat is nu eenvoudiger geworden.

Om thuis de juiste zorg te ontvangen, vraagt u eenvoudigweg extra budget hiervoor aan met uw terminaal verklaring.

Palliatief terminale zorg thuis aanvragen: uw mogelijkheden

U kunt PTZ thuis in verschillende vormen aanvragen:

  • Via uw PGB
  • Via een zogenaamd ‘modulair pakket thuis’; een combinatie tussen het PGB en ZIN (Zorg in Natura)
  • Via prestatie 10VV (deze vervangt de eerdere ZZP 10)

Palliatieve zorg thuis

Krijgt u een terminaal verklaring en wilt u hiervoor de juiste zorg thuis ontvangen? Wilt u weten wat er voor u mogelijk is? Lees hier meer over onze terminale thuiszorg en palliatieve zorg thuis.

Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Samen bespreken jullie de mogelijkheden – geheel vrijblijvend.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. De zorg richt zich dan ook niet op genezing. Het gaat juist om verlichting en verzachting van klachten. Zodat de kwaliteit van leven voor u als patiënt zo hoog mogelijk is. De hulp kan bestaan uit medicatie. Maar ook psychische begeleiding, coaching of fysiotherapie. Alles wat ú nodig heeft om uw dagen aangenamer te maken. En zodat u thuis kunt blijven wonen. Omringd door uw geliefden.

Lees ook het uitgebreide artikel ‘Wat is de betekenis en definitie van palliatieve zorg?

Lees verder

Wat is de betekenis en definitie van palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. De zorg richt zich dan ook niet op genezing.

Het gaat erom klachten van patiënten te verlichten en verzachten. Lichamelijk én geestelijk. Zodat zij zo min mogelijk lijden. En hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk is.

Wat een ‘zo hoog mogelijke kwaliteit van leven’ precies is, bepaalt de patiënt zelf.

Let op: palliatieve zorg is niet hetzelfde als terminale zorg (zie verderop in dit artikel).

Lees verder