Mantelzorger overbelast: kiezen voor respijtzorg?

In sommige gevallen kan men het zien aankomen, maar soms komt het geheel onverwachts: wanneer een mantelzorger overbelast raakt, gaat daar voor diegene zelf vaak veel aan vooraf. Men begint met goede moed en levert daarbij veel tijd, energie en moeite in, maar na een tijd kan het lastig worden om het ‘mantelzorger zijn’ nog met het eigen drukke leven te combineren. Het werk kan er onder leiden, maar ook het sociale leven en het zorgen voor een eventueel eigen gezin. Toch vinden veel mantelzorgers het moeilijk om aan te geven wanneer ze hun grens aan het bereiken zijn. Want wie gaat de zorg overnemen? Bovendien willen ze de zieke niet op kosten jagen, of het gevoel geven dat de verzorging niet langer belangrijk voor ze is. Wanneer de mantelzorger met niemand kan praten over de moeilijkheden van en dergelijke situatie, bestaat het risico dat de mantelzorger overbelast raakt. En dan is de vraag: hoe nu verder?

Kiezen voor respijtzorg

Respijtzorg houdt in dat de mantelzorger de zorg tijdelijk of volledig kan overdragen aan een ander, zodat hij/zij weer een goede balans kan vinden. De zorg kan aan verschillende mensen of partijen worden overgedragen. Als het gaat om laagcomplexe zorg, waarbij het vooral gaat om gezelschap, hulp in huis of bij kleine verzorgtaken (steunkousen aandoen, helpen met opstaan, etc.), dan kan de zorg worden overgedragen aan een vrijwilliger. Hier zijn verschillende organisaties voor, zoals Vrijwillige thuishulp en Buddyzorg. Is er echt beroepsmatige zorg nodig, dan moet er een indicatie zijn of komen vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Met een dergelijke indicatie kunt u ook terecht bij Zuster Jansen, voor particuliere thuiszorg waarover u zelf continu de controle heeft. Met deze maatregelen  is er minder kans dat een mantelzorger overbelast raakt, omdat (een deel van) de zorg kan worden overgedragen.

Wat kunt u zelf doen?

Ervoor zorgen dat een mantelzorger niet overbelast raakt, is makkelijker gezegd dan gedaan. Het beste wat u kunt doen is de situatie bespreekbaar maken en houden, zodat u zelf grip houdt op de omstandigheden en op tijd in kunt grijpen als dat nodig is. Zuster Jansen kan altijd de zorg volledig overnemen, dit kan ook op zeer korte termijn en met spoed. Wij streven er namelijk naar om iedereen te helpen die dat nodig heeft, direct op het juiste moment. Daarom hanteren wij ook geen wachtlijsten. Wilt u vrijblijvend meer weten over de mogelijkheden, of advies vragen bij uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact op met onze zorgcoördinator.

In de Leefwijzer van Zuster Jansen vindt u niet alleen meer artikelen over mantelzorg, maar ook over andere onderwerpen die te maken hebben met de gezondheid van ouderen.

Onderwerpen

error: