Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. De zorg richt zich dan ook niet op genezing. Het gaat juist om verlichting en verzachting van klachten. Zodat de kwaliteit van leven voor u als patiënt zo hoog mogelijk is. De hulp kan bestaan uit medicatie. Maar ook psychische begeleiding, coaching of fysiotherapie. Alles wat ú nodig heeft om uw dagen aangenamer te maken. En zodat u thuis kunt blijven wonen. Omringd door uw geliefden.

Lees ook het uitgebreide artikel ‘Wat is de betekenis en definitie van palliatieve zorg?

Kan palliatieve zorg thuis?

Ja. Gewoon via de (particuliere) thuiszorg. Ook via Zuster Jansen. Enkele voordelen van palliatieve zorg via ons zijn:

  • U houdt de regie en beslist zelf over de (hoeveelheid) zorg die u krijgt
  • U kunt 24 uur per dag palliatieve zorg krijgen
  • U krijgt een team van maximaal 5 vaste zorgverleners

Kortom: de zorg die u wilt, wanneer u wilt. Door vertrouwde gezichten.

Wat zijn de kosten voor palliatieve zorg aan huis?

Dat is moeilijk van tevoren aan te geven. Wanneer u contact met ons opneemt, bespreken we eerst uw wensen en behoeftes. Daarna maken we een passend aanbod voor u, inclusief een overzicht van de kosten.

Krijg ik voor palliatieve zorg aan huis een vergoeding?

Via de reguliere thuiszorg kunt u een indicatie aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doet u via het CIZ. Indicaties zijn bijvoorbeeld kanker, dementie en copd.

Via de particuliere thuiszorg moet u de kosten grotendeels zelfs dekken. Beschikt u over een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u die hiervoor inzetten.

Indien er een PTZ-indicatie is zijn er mogelijkheden om de kosten grotendeels uit een vergoeding te krijgen. Lees meer op de informatiekaart van de Rijksoverheid.

Wilt u bij ons palliatieve zorg aanvragen?

Neem dan contact op. Dan kan onze zorgcoördinator u verder helpen. Samen beslist u welke zorg nodig is en in welke mate. Op basis daarvan krijgt u een overzicht van de kosten.