Wat is de betekenis en definitie van palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. De zorg richt zich dan ook niet op genezing.

Het gaat erom klachten van patiënten te verlichten en verzachten. Lichamelijk én geestelijk. Zodat zij zo min mogelijk lijden. En hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk is.

Wat een ‘zo hoog mogelijke kwaliteit van leven’ precies is, bepaalt de patiënt zelf.

Let op: palliatieve zorg is niet hetzelfde als terminale zorg (zie verderop in dit artikel).

Palliatieve zorg kent 3 fases:

  • Palliatieve fase
  • Terminale fase
  • Nazorgfase

De palliatieve fase

De palliatieve fase kan maanden, soms zelfs jaren duren. Zoals gezegd is genezing niet het doel; de patiënt kán immers niet genezen. Het doel is de ziekte onder controle te houden.

Zorgverleners proberen de klachten zo veel mogelijk te verminderen. Lichamelijke klachten bijvoorbeeld met medicijnen of oefeningen. Geestelijke klachten bijvoorbeeld door therapie of coaching.

Dankzij de zorg in deze fase kan de patiënt nog zo veel mogelijk van het leven genieten.

De terminale fase

De terminale fase gaat in wanneer de levensverwachting van de patiënt maximaal 3 maanden is. De zorg wordt ingezet om de patiënt voor te bereiden op het sterven.

Daarnaast worden de laatste dagen van de patiënt zo comfortabel mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld door pijnklachten te verlichten. Evenals andere ongemakken als jeuk of benauwdheid.

De zorg in deze fase wordt ook wel ‘terminale zorg’ genoemd. Terminale zorg is dus onderdeel van het totale traject van palliatieve zorg.

De nazorgfase

De nazorgfase gaat in nadat de patiënt is overleden. De zorg is dan voor de nabestaanden:

Wat hebben zij nodig om verder te kunnen? Dat kan praktische hulp zijn. Maar ook psychische en/of spirituele zorg.

Palliatieve zorg kan ook thuis!

Via de (particuliere) thuiszorg is palliatieve zorg ook thuis mogelijk.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op. Dan gaat onze zorgcoördinator met u om tafel. Samen beslissen jullie welke zorg nodig is en in welke mate.