Terminale fase herkennen

Terminale fase herkennen. Zuster Jansen biedt ook terminale thuiszorg en palliatieve zorg.

Hoe herkent u de terminale fase? Er zijn verschillende signalen, die we hieronder benoemen.

Gaat het om uzelf, of om uw naaste? Weet dan dat u er niet alleen voor staat, of hóeft te staan. Na het benoemen van de kenmerken, en een korte uitleg over wat de terminale fase precies ís, geven we u enkele tips voor deze laatste levensfase in iemands leven.

Kenmerken en symptomen van de terminale fase

De signalen in de terminale fase verschillen per persoon: de volgorde is bij iedereen anders, en niet alle symptomen hoeven bij iedereen voor te komen.

Het gaat over het algemeen om de volgende symptomen:

  • Bloedingen
  • Koorts
  • Koude handen, armen, voeten, benen en neus
  • Meer zweten
  • Minder eten en drinken
  • Paarsblauwe vlekken op het lichaam
  • Veranderende ademhaling
  • Veranderend bewustzijn
  • Veranderingen in het gedrag

Hieronder vertellen we iets meer over deze kenmerken van de terminale fase.

Bloedingen

Denk aan bloed in de ontlasting. Of bloed ophoesten door een luchtweginfectie.

Koorts

Koorts komt vaak in het begin van de terminale fase voor. Want het gebied in de hersenen dat lichaamstemperatuur regelt, raakt van slag. De koorts brengt ook anders symptomen met zich mee, zoals pijn, benauwdheid en misselijkheid.

Koude handen, armen, voeten, benen en neus

Het lichaam wil zichzelf zo lang mogelijk in leven houden. Daarom gaat alle energie naar de vitale organen, zoals het hart en de longen. Dat betekent dat de bloedsomloop elders minder wordt. Dat uit zich naar buiten toe vaak door koude handen, armen, voeten, benen en neus.

Meer zweten

Onder andere als gevolg van de koorts – die vaak in deze fase optreedt – kan degene die terminaal is meer gaan zweten.

Minder eten en drinken

Iemand die bijna sterft, heeft meestal minder behoefte om te eten en drinken. Daardoor valt hij of zij ook af, en verandert het gezicht (ingezakte wangen, teruggetrokken ogen, etc.).

Doordat de stervende persoon minder drinkt, kunnen de mond en lippen droog worden. Soms heeft dit als bijwerking een slechte adem.

Paarsblauwe vlekken op het lichaam

Al eerder noemden we de verminderde bloedsomloop. Behalve koude armen, benen etc., kan dit ook paarsblauwe vlekken op het lichaam veroorzaken.

Veranderende ademhaling

Als iemand steeds onregelmatiger ademhaalt en de adem vaak stokt, is dit een signaal dat de dood snel nadert.

Veranderend bewustzijn

Iemand in de terminale fase zal steeds kortere periodes wakker zijn. En áls iemand wakker is, is hij of zij veel meer teruggetrokken. En is ook minder ‘bereikbaar’, reageert bijvoorbeeld niet goed op wat u zegt.

Veranderingen in het gedrag

Een veranderend bewustzijn heeft ook invloed op iemands gedrag. Iemand kan onrustig zijn, of verward. Dit wordt ook wel een delier genoemd.

Wat is de terminale fase eigenlijk? Betekenis | Definitie

De terminale fase is de laatste levensfase van iemands leven. Concreet is deze persoon ziek en is deze ziekte ook niet meer te genezen of behandelen. Of de nadelen van de behandeling wegen niet op tegen de voordelen. Deze fase duurt meestal maximaal 3 maanden, maar kan ook langer duren.

Enkele tips bij de terminale fase

Iemands laatste levensfase – of het nu die van uzelf is of van een naaste – is altijd een emotionele en soms zware periode. Niemand wil die alleen doormaken.

Verzamel daarom zo veel mogelijk uw familie en vrienden om u heen. Bij elkaar vindt u steun en troost.

Daarnaast is professionele hulp thuis vaak een zegen. Want juist in deze terminale fase is rust zo belangrijk: rust zorgt ervoor dat de stervende zo min mogelijk verward raakt. Rust zorgt ervoor dat u goed afscheid van elkaar kunt nemen. En rust zorgt ervoor dat iemand zo vredig mogelijk kan sterven.

U kunt eens kijken naar ons aanbod op dit gebied. Wij bieden particuliere thuishulp. Wat betekent dat u bij ons precies de zorg kunt inkopen die u wilt en/of nodig heeft in uw situatie.

Bekijk onze terminale thuiszorg