Ambulancezorg moet efficiënter; betrokken partijen ondertekenen actieplan

woensdag 14 november 2018, Tijd 10:06 uur

Op 12 november hebben drie partijen een actieplan ondertekend om zowel de spoedeisende als de planbare ambulancezorg efficiënter te maken. De drie betrokken partijen voor het maken van het actieplan zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Ambulancezorg Nederland (AZN).

Optimalisatie van de triagefunctie

Volgens de partijen is het erg belangrijk dat de triagefunctie geoptimaliseerd wordt. Triage is het beoordelen en categoriseren van slachtoffers bij ongevallen, waarbij hoofdzakelijk wordt gekeken naar de ernst van de verwondingen. De triagefunctie kan verbeterd worden, mits er beter gekeken wordt naar welke zorg de patiënt nodig heeft, met welke urgentie en bij welke zorgverlener; “We maken daarom goede afspraken met onze zorgpartners, zodat we de zorgvraag van de patiënt gezamenlijk beter kunnen organiseren en coördineren. Dit alles met het doel dat de patiënt de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment, op de juiste plek krijgt”, zo meldt AZN- voorzitter Han Noten. Het is immers niet altijd nodig om een ambulance in te zetten.

Voldoende ambulancezorgprofessionals

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende ambulancepersoneel beschikbaar is. Er is sprake van een stijgende en complexer wordende zorgvraag. Het Capaciteitsorgaan neemt daarom vanaf 2019 de functie ambulanceverpleegkundige op in de capaciteitsraming. Dit heeft als doel dat regio’s betere afspraken kunnen maken met ziekenhuizen over de aantallen die opgeleid moeten worden om de zorgvraag te kunnen dekken.

“We zijn blij dat het actieplan nu door AZN, VWS en ZN is ondertekend. Hiermee onderstrepen we dat alle partijen tijdige en goede zorg voor patiënten serieus nemen. Het actieplan biedt concrete verbeteringen voor de acute zorg, waardoor patiënten ook in de toekomst op tijdige en goede zorg kunnen rekenen”, zo melden Rouvoet (ZN), Noten (AZN) en Bruins (MZ).

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Artikelen archief