Kwetsbare ouderen vaak onnodig opgenomen; pilot moet dit verminderen

woensdag 06 februari 2019, Tijd 16:44 uur

Uit een onderzoek van Actiz blijkt dat er jaarlijks 300.000 kwetsbare ouderen onnodig in ziekenhuisbedden belanden. Dat komt omdat de zorgvraag van ouderen vaak onduidelijk is. Om die reden zijn vier zorginstellingen een pilot van anderhalf jaar gestart in samenwerking met het Zilveren Kruis. Aafje in Rotterdam, Amaris in Hilversum, Vivium in Naarden en Beweging 3.0 in Amersfoort willen met de pilot de diagnostiek en de inzet van de juiste (vervolg)behandeling verbeteren.

Kennis van de ouderenzorg

Deskundigheid en expertise zijn van essentieel belang bij het vaststellen van de zorgvraag en het bepalen van de diagnose en bijbehorende behandeling. Afhankelijk van de zorg die kwetsbare ouderen nodig hebben, is het mogelijk dat zij tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze dan een verhoogd risico hebben om te vallen, last hebben van geheugenverlies of andere fysieke klachten. Kennis van ouderenzorg is dan cruciaal om de juiste vervolgstappen te bepalen; moet de patiënt opgenomen worden, revalideren in een revalidatiecentrum of kan hij/zij naar huis met de juiste ondersteuning?

Diagnose-observatieperiode

De vier organisaties zullen daarom gaan werken met een “diagnose-observatieperiode”. Hierdoor zou het aantal onnodige bezoeken aan de spoedeisende hulp en ziekenhuisopnamen door kwetsbare ouderen moeten verminderen. “We willen voorkomen dat ouderen onterecht in het ziekenhuis terecht komen. De zorg wordt zo steeds meer om de patiënt heen georganiseerd. Zowel de kwaliteit als de effectiviteit neemt toe. Voor deze kwetsbare groep vinden wij dat van groot belang”, zo stelt Olivier Gerrits (directeur Zorginkoop Zilveren Kruis).

De kwetsbare ouderen worden via de huisarts of spoedeisende hulp aangemeld bij de vier zorginstellingen die deelnemen aan de pilot. Dan volgt er een periode van maximaal 10 dagen, waarin de patiënten gediagnostiseerd en behandeld worden onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde. Hierdoor krijgt de oudere zorg op maat. Vervolgens wordt de oudere op de juiste manier en naar de benodigde medische specialist doorverwezen. De kwetsbare oudere krijgt hierdoor ook betere nazorg.

“Bij een onduidelijke zorgvraag worden onnodige stappen in de keten gezet. We zien dagelijks in de praktijk dat hierdoor kwetsbare ouderen onnodig worden belast. De voordelen die de zogenoemde ‘triagebedden’ met zich meebrengen voor de patiënten motiveren ons om concreet invulling te geven aan de pilot”, aldus de vier deelnemende zorginstellingen. Ondertussen ervaren de eerste ouderen de meerwaarde van de triagebedden.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Artikelen archief