Overheid wil meer bekendheid voor respijtzorg

Samen met belangenvereniging Mezzo, mantelzorgers en cliënten wil minister de Jonge van VWS meer aandacht voor respijtzorg.

Mantelzorgers hebben grote kans op overbelasting en trekking vaak veel te laat aan de bel, met alle gevolgen van dien.

Ook blijkt dat mantelzorgers zelf te weinig inzicht hebben in welke taken ze allemaal uitvoeren. Met respijtzorg worden de taken van de mantelzorger tijdelijk overgenomen en kan de mantelzorger op adem komen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

respijtzorg