Dementie

Wat is dementie? Lees hier meer over wat dementie is, ontvang onze whitepaper informatie hierover en lees hier tips over dementie.

Ondervoeding bij ouderen met dementie

Een veelvoorkomend probleem: ouderen met dementie lijden vaak aan ondervoeding. Dat komt omdat ze om verschillende redenen slecht eten. Daarmee bedoelen: óf te weinig, óf (te) ongezond.

Hieronder bespreken we de oorzaken. En we geven adviezen om ondervoeding te voorkomen.

Lees verder

Mantelzorg bij dementie

Ongeveer 300.000 mantelzorgers zorgen in Nederland voor iemand met dementie in hun eigen omgeving. Soms is de zorg die de mantelzorger moet bieden zo intensief dat men dag en nacht in touw is.

Vaak zien onbekenden niet hoe zwaar het is om als mantelzorger te moeten zorgen voor een naaste met dementie. De naaste vraagt voortdurend aandacht van de mantelzorger en de mantelzorger ziet van dichtbij zijn naaste veranderen.

Dementie

Gelukkig zijn er ook mogelijkheden van ondersteuning. In Nederland bieden casemanagers dementie ondersteuning en hulp aan mantelzorgers en hun naaste met dementie. Op deze wijze kan er een professioneel traject worden gestart van diagnose tot mogelijk aan opname toe.

In Nederland zijn er ook divers Alzheimer Cafe waar informele bijeenkomsten zijn. Hier kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

Komt u dagelijks in contact met iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer? Of bent u mantelzorger van iemand met dementie Lees dan ook onze gratis whitepaper, waarin antwoord wordt gegeven op belangrijke vragen rondom dementie.

Download onze Alzheimer whitepaper

 

Huisartsen en maatschappelijk werk hebben vaak ook een goed netwerk voor doorverwijzingen bij dementie. Diverse instanties zoals Alzheimer Nederland of de Alzheimer telefoon kunnen ook een luisterend oor bieden.  Ook Zuster Jansen kan bijvoorbeeld op korte termijn 24 uurs zorg inzetten.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Neem contact op:

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *

  Wat is vasculaire dementie?

  Vasculaire dementie is één van de vele vormen van dementie. Het wordt veroorzaakt door problemen met de doorbloeding in de hersenen. Daardoor ontstaat vaatschade, wat leidt tot hersenbeschadiging. Ongeveer 16% van de dementerenden heeft in hoofdzaak vasculaire dementie. Meestal komt deze vorm in combinatie met andere soorten dementie voor. Vasculaire dementie wordt ook wel ‘multi-infarct’ dementie genoemd.

  Lees verder

  Hoe te communiceren met dementerende ouderen

  Hulpmiddelen en tips

  Communicatieproblemen bij dementie zijn onvermijdelijk. Al bij beginnende dementie komen ze voor.

  Gelukkig zijn er hulpmiddelen en methodes die goed werken. Een aantal daarvan zetten we hieronder op een rijtje. Hopelijk heeft u iets aan onze tips.

  Lees verder

  Fikse toename van het aantal Nederlanders met kenmerken van dementie

  Spijtig maar waar; de afgelopen twintig jaar is er sprake van een forse toename van het aantal mensen met kenmerken van dementie. Onderzoekers van het VUmc Alzheimercentrum en Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) hebben gegevens geanalyseerd die gedurende een periode van twintig jaar verzameld zijn. Op 16 april 2018 verschenen de resultaten van dit onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Journals of Gerontology: series B. Benieuwd naar de conclusies uit het onderzoek? Lees dan dit artikel!

  Het onderzoek

  Het onderzoek werd uitgevoerd onder drieduizend geselecteerde deelnemers met een leeftijd tussen de 65 en 88 jaar. Deze groep is representatief voor de Nederlandse, oudere bevolking. Om de blijvende cognitieve achteruitgang bij de deelnemers te kunnen vaststellen werden er op zeven meetmomenten essentiële gegevens verzameld door middel van het afnemen van tests;

  MMSE (Mini–Mental State Examination) – een wereldwijd erkende screeningtest om een globale indruk te verkrijgen van de cognitieve functies en dus eventueel dementie IQCODE- een vragenlijst die ingevuld wordt door de naasten van de deelnemers om de cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart te brengen

  Door middel van deze tests werden er gegevens verzameld over het geheugen en andere cognitieve functies, leefstijl en de chronische ziekten van de deelnemers.

  Dementie

  GZ-psycholoog dr. Tessa van den Kommer over het doel van het ouderenonderzoek: “We wilden als onderzoeksteam weten of er een trend te zien is in het aantal nieuwe gevallen van ouderen met blijvende cognitieve achteruitgang, daarbij rekening houdend met leeftijd en geslacht. Ook waren we benieuwd naar eventuele verklaringen voor een trend.”

  Conclusie?!

  De onderzoekers konden concluderen dat er tussen 1992 en 1995 een percentage van 2,5% nieuwe gevallen van mensen met onomkeerbare achteruitgang van cognitieve functies waren. In 2012 bleek dat percentage gestegen te zijn tot 3,4%.

  Een aantal facetten hingen samen met een hogere incidentie van blijvende cognitieve achteruitgang; hoge leeftijd, roken, diabetes mellitus, lage opleiding, een lage BMI en weinig lichaamsbeweging. Echter, volgens de onderzoekers verklaren deze facetten de stijging niet.

  Volgens de onderzoekers zal het aantal dementerende Nederlandse in de nabije toekomst zeker stijgen, mede doordat ons volk steeds ouder wordt. Dit betekent echter wel een nóg grotere toename van het aantal nieuwe gevallen van mensen met blijvende cognitieve achteruitgang, kenmerkend voor dementie. Thuiszorg met 24 uurs zorg kan een oplossing zijn.

  Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

  Neem contact op:

   Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
   Stel hieronder uw vraag:

   *

   *

   *

   *

    

   Medicijn tegen dementie

   Is er een medicijn tegen dementie? Helaas, nog niet. Er zijn nu géén medicijnen die dementie vertragen. Laat staan genezen.

   Er is wél hoop: nieuwe medicijnen tegen dementie zijn volop in ontwikkeling. En er zijn al middelen die de symptomen van de hersenziekte onderdrukken.

   Lees verder

   Jongdementie: symptomen, oorzaken en levensverwachting

   Wat is ‘jongdementie’ precies? Het is een vorm van dementie waar je niet vaak over hoort. Vanaf welke leeftijd ben je eigenlijk ‘jongdement’? De definitie is als volgt:

   We spreken van ‘jongdementie’ wanneer de eerste symptomen zich vóór je 65ste levensjaar voordoen, en de diagnose vóór die leeftijd is gesteld. Het gaat in de meeste gevallen om Alzheimer of frontotemporale dementie.

   Cijfers zijn niet direct voorhanden. Waarschijnlijk gaat het in Nederland om 5.000 tot 15.000 mensen per jaar.

   Lees verder

   Beschut wonen

   Hieronder vindt u alles wat u wilt weten over beschut wonen: wat het is, voor wie het bedoeld is, wat de kosten zijn en meer.

   Wat is beschut wonen | Betekenis en uitleg

   Beschut wonen is een kleinschalige woonvorm voor als u psychisch in de knoop zit. U kunt daar tijdelijk of permanent wonen en begeleiding krijgen. Zo kunt u zo zelfstandig mogelijk blijven, terwijl u middenin de maatschappij blijft leven.

   Lees verder

   Wat is dementie?

   Dementie is een ongeneeslijke aandoening die de hersenen aantast. Of eigenlijk: een verzamelnaam voor meer dan 50 ziektes die de hersenen aantasten. Als u dementerende bent, gaan uw (hersen)functies steeds verder achteruit. U kunt informatie niet meer goed verwerken. Het begint meestal met vergeetachtigheid. Maar ook de motorische functies van uw lichaam vallen stukje bij beetje weg. Uiteindelijk wordt u hulpbehoevend als u dement bent. Bijvoorbeeld doordat uw geheugen zo slecht is geworden, dat het gevaar voor uzelf en uw omgeving oplevert. Of omdat u dagelijkse dingen niet meer zelf kunt, zoals aankleden of naar de wc gaan.

   Lees verder

   Hoe blijft uw dementerende cliënt goed eten?

   Het vergeten van eten en drinken is een groot probleem onder mensen met dementie. Wat te denken van het weggooien van voedsel, of het buiten de koelkast laten van een pak melk. Na een jarenlange routine van eten en opruimen, lijkt het toch dat dit allemaal veel van onze hersenen vergt. Goede voeding is voor iedereen van levensbelang en dit geldt zeker voor kwetsbare mensen. Bovendien is goed eten en drinken belangrijk voor het sociale aspect, waarbij we gezellig bij elkaar komen en de dag doorspreken. In het boek ‘Eten en drinken bij dementie’ vertelt Jeroen Wapenaar hier meer over.

   Lees verder

   Wat is lewy body dementie?

   Lewy body dementie is één van de vele vormen van dementie. Het wordt veroorzaakt door ongewone ophopingen van eiwitten in de hersenen (‘lewy bodies’). Die zorgen ervoor dat hersencellen beschadigd raken. Het is een veelvoorkomende vorm: in 15% van de dementiegevallen gaat het om lewy body.

   Lees verder

   Vormen van dementie

   Er zijn vele soorten dementie. Ongeveer 50 in totaal. Een totaaloverzicht is nergens te vinden. Dat is in principe ook niet nodig: slechts enkele vormen zijn veelvoorkomend. Andere zijn zeer zeldzaam.

   In dit artikel zetten we de 9 meest voorkomende vormen op een rijtje, in een overzichtelijk schema. Inclusief een korte opsomming van de belangrijkste symptomen.

   Schema van de soorten dementie

   De volgorde is van meest voorkomende vormen van dementie, aflopend tot enkele zeldzame (atypische) vormen.

   tabel

   Soort dementieKenmerken/symptomenHoe vaak komt het voor?
   Ziekte van Alzheimer·         Geheugenproblemen

   ·         Gedragsverandering

   ·         Karakterverandering

   ·         Oogproblemen

   ·         Plaats- en tijdsbesef verdwijnt

   ·         Lichamelijke achteruitgang

    

   In ongeveer 70% van alle gevallen.
   Vasculaire dementie·         Trager denken, praten en doen

   ·         Concentratieproblemen

   ·         Moeite met multi-tasken

   ·         Onbalans

   ·         Ongevoeligheid (lichamelijk)

   ·         Minder energie

    

   In ongeveer 16% van alle gevallen.
   Lewy body dementie·         Geheugenproblemen

   ·         Spiertrillen

   ·         Stijfheid

   ·         Gebogen lichaamshouding

   ·         Verwarring

   ·         Depressies

   ·         Hallucinaties

   ·         Karakterverandering

    

   In 15% van alle gevallen.
   Frontotemporale dementie (komt in 3 vormen voor)Gedragsvariant (Ziekte van Pick):

   ·         Gedragsverandering

   ·         Karakterverandering

   ·         Veranderende emoties

   ·         Anders beoordelen van situaties

    

   Taalvariant:

   ·         Spraakproblemen

   ·         Moeite met begrip

   ·         Verminderde schrijf- en leesvaardigheid

    

   Bewegingsvariant:

   ·         Bewegings- en coördinatiestoornissen

   ·         Veranderde motoriek

   ·         Moeite met bewegen/lopen

   ·         Trillen en vaak vallen

    

   In 3 tot 12% van alle gevallen.
   Parkinson-dementieZie symptomen van lewy body dementie. Beide zijn sterk verwant:

    

   ·         Krijgt iemand dementie vóór Parkinson, of binnen 1 jaar nadat Parkinson is vastgesteld? Dan spreken we van lewy body dementie.

   ·         Ontwikkelt iemand lewy body dementie later tijdens het ziekteverloop van Parkinson? Dan spreken we van Parkinson-dementie.

    

   In 15% van alle gevallen.
   Korsakov·         Geheugenverlies

   ·         Gaten in geheugen opvullen met fantasieverhalen

   ·         Desoriëntatie

   ·         Evenwichtsstoornissen

   ·         Karakterverandering

    

   Korsakov is eigenlijk geen vorm van dementie. Het ontstaat door alcoholmisbruik in combinatie met een gebrek aan vitamine B1.
   Creutzfeldt-Jakob·         Snelle psychische en lichamelijke achteruitgang

   ·         Geheugenproblemen

   ·         Onhandigheid

   ·         Evenwichtsstoornissen

   ·         Langzaam en onduidelijk praten

   ·         Verwarring

    

   Zeer zeldzaam; komt bij slechts 1 op de miljoen mensen voor.
   Posterieure Corticale Atrofie (PCA)·         Vooral problemen met zien:

   ·         Dingen niet zien, ook op korte afstand

   ·         Dingen niet herkennen of onderscheiden van elkaar

   ·         Afstanden verkeerd inschatten

   ·         Hallucinaties

    

   Zeer zeldzaam.
   Mild Cognitive Impairment (MCI)·         Geheugenproblemen

   ·         Moeite met informatie verwerken

   ·         Moeite met bepaalde handelingen

   MCI is in feite geen vorm van dementie, maar in bijna de helft van de gevallen het voorstadium ervan. De symptomen zijn vaak relatief licht; een persoon met MCI functioneert meestal redelijk normaal. Vaak verdwijnen de klachten vanzelf, zonder dat dementie ontstaat.

    

   Heeft u of uw naaste een van de vormen van dementie?

   Heeft u of iemand in uw omgeving dementie? Dan komt er een moment waarop u de situatie niet meer alleen aankunt. Als patiënt redt u het niet meer alleen. Of uw taak als mantelzorger wordt te zwaar. Dan is het goed om te weten dat u thuis hulp in kunt schakelen.

   Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Samen bespreekt u de mogelijkheden , bijvoorbeeld onze 24 uurs zorg – voor nu of in de toekomst.

   Neem contact op:

    Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
    Stel hieronder uw vraag:

    *

    *

    *

    *

    5 leuke activiteiten voor demente ouderen

    Voor ouderen met dementie zijn er genoeg leuke activiteiten te bedenken. Meer dan u denkt! Zelfs zwaar dementerende mensen kunnen nog lol aan het leven beleven.

    Daarom presenteren we u de 5 leukste/creatiefste/eenvoudigste ideeën die we online konden vinden. Hier komen ze!

    Lees verder

    Wat is frontotemporale dementie?

    Frontotemporale dementie (of FTD) is één van de vele vormen van dementie. Het wordt onder andere veroorzaakt door een genetische mutatie. Die zorgt dat cellen in het voorste gedeelte van de hersenen afsterven. Deze vorm van dementie komt vaak op jongere leeftijd (40 – 60 jaar) voor. FTD staat ook wel bekend als de ‘ziekte van Pick’.

    Lees verder