Dementie

Wat is dementie? Lees hier meer over wat dementie is, ontvang onze whitepaper informatie hierover en lees hier tips over dementie.

Onderzoek: Dementie in Nederland

1 op de 10 mensen van 65 jaar en ouder in 2050 met dementie

Vergeetachtigheid, taalproblemen en gedragsveranderingen: jaarlijks krijgen zo’n 40.000 Nederlanders de diagnose dementie, een schrik voor patiënten én hun naasten. Geschat wordt dat momenteel 1 op de 14 mensen van 65 jaar en ouder in Nederland lijdt aan deze progressieve hersenaandoening.

Mede door de vergrijzing zal dit aantal in de toekomst drastisch stijgen. Maar neemt dit overal in Nederland even hard toe? Voor welke regio worden de meest verontrustende voorspellingen gedaan? Zuster Jansen bracht het in kaart, op basis van data van Alzheimer-Nederland, Kenniscentrum Vektis en het CBS. 

In 2030 is 1 op de 13 Nederlandse 65-plussers dement

Ervan uitgaande dat dementie in de toekomst nog steeds een ongeneeslijke ziekte is, heeft in 2030 zo’n 1 op de 13 Nederlandse ouderen dementie. Wel zijn er kleine verschillen per provincie. Voor de provincie Flevoland wordt de meest positieve voorspelling gedaan met 1 op de 15 ouderen met dementie in 2030.

Zo ligt het aantal mensen met dementie alleen in Zeeland op 1 op de 12. De provincies Drenthe en Limburg liggen ook dicht tegen deze verhouding aan, maar scoren vooralsnog 1 op de 13. In deze provincies is de grijze druk in 2022 ook het hoogst, vergeleken met de andere provincies in Nederland. 

1 op de 10 Nederlandse senioren dement in 2050

In 2050 zal dementie onder ouderen het vaakst voorkomen in Drenthe en Limburg. Voor beide provincies wordt de voorspelling gedaan dat in 2050 zelfs 1 op de 9 senioren dementie heeft. Het gaat dan om respectievelijk 15.000 en 34.000 senioren. Dat is een forse stijging vergeleken met het huidige (2022) aantal senioren met dementie: 8.500 in Drenthe en 20.000 in Limburg. Beide provincies staan daarom voor een enorme uitdaging. 

Provinciale verschillen tussen 2030 en 2050

Grote regionale verschillen tussen 2030 en 2050

Het aantal mensen met dementie neemt in veel provincies in rap tempo toe. In 2050 zijn er 220 gemeenten zijn waar minstens 1 op de 10 senioren dementie heeft. Dit komt neer op meer dan de helft van alle gemeenten in Nederland. In 2030 gaat het nog om 5 gemeenten waar dit het geval is: het Zuid-Hollandse Wassenaar, Zeist in de provincie Utrecht de Noord-Hollandse gemeenten Laren, Bloemendaal en Heemstede. 

Schatting in gemeente Laren door de tijd heen het negatiefst

Het Noord-Hollandse Laren komt het slechtst uit de voorspellingen. In 2030 zal het nog gaan om 1 op de 8 inwoners van 65 jaar en ouder. En in 2050 zal ruim 1 op de 5 senioren lijden aan dementie. 

Andere gemeenten die in 2050 een negatieve voorspelling hebben zijn Bloemendaal (Noord-Holland), Bergen (Noord-Holland), Utrechtse Heuvelrug (Utrecht) en Renkum (Gelderland). In deze vier gemeenten zal tegen die tijd naar verwachting 1 op de 7 senioren dementie hebben.

Daartegenover staan Buren in Gelderland en Lopik in Utrecht. De schatting is dat in 2050 ‘slechts’ 1 op de 14 ouderen kampen met dementie. Bijna drie keer minder dan in Laren. 

Hieronder is een interactief kaartje weergegeven waarin de prognose van elke gemeente te vinden is. Bovenaan is er een onderscheid te maken tussen 2030 en 2050. 

Onderzoeksmethode

Jaarlijks worden er prognoses gedaan over hoeveel mensen met dementie Nederland in de toekomst zal hebben. Zuster Jansen wilde echter weten wat het aandeel van deze dementerenden is van de inwoners per regio. Hiervoor is de Regionale prognose 2023-2050 van het CBS geraadpleegd. 

Om het aantal mensen met dementie in de toekomst te bepalen is het gemiddelde genomen van de prognoses van Alzheimer-Nederland en Vektis. 

Zes gemeenten hebben geen data, omdat een van de twee prognoses hier geen cijfers bij had. Deze betroffen Ameland, Renswoude, Rozendaal, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland.

Langer thuis wonen leidt tot zorg mijden bij dementie

Voor ouderen is het heerlijk dat zij tegenwoordig langer thuis kunnen blijven wonen. Er komen steeds meer hulpvormen en technologische oplossingen die dit mogelijk maken. Maar nu blijkt dat aan langer thuis wonen een belangrijk nadeel kleeft:

Mensen met beginnende dementie worden minder snel opgemerkt. Terwijl een vroege diagnose juist zo belangrijk is: hoe eerder de dementie aan het licht komt, hoe eerder passende behandeling kan starten.

Lees verder

Amazonewoud kent bijna geen dementiepatiënten: hoe kan dat?

Dementie komt steeds vaker voor in onze samenleving. In Nederland komen er ieder uur vijf mensen met dementie bij. Toch blijken niet alle volkeren wereldwijd veel last te hebben van de hersenziekte. In het Amazonewoud, waar inheemse gemeenschappen wonen, komt dementie amper voor. Dit blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd onder twee bevolkingsgroepen in het Boliviaanse Amazonewoud: de Tsimane en de Moseten.

Lees verder

Dementie in de laatste dagen: enkele adviezen

dementie in laatste fase. Zuster Jansen kan 24 uurs zorg bieden

Hoe gaat u met iemand met dementie om in de laatste dagen? Hoe maakt u het hem/haar zo comfortabel mogelijk? En hoe zorgt u ervoor dat u in alle rust afscheid van elkaar kunt nemen?

Die vragen proberen we hieronder te beantwoorden. We hebben geen panklare antwoorden. Maar kunnen u wel adviezen geven, suggesties doen, vanuit onze expertise.

Besef dat er een einde komt aan een lange, intensieve periode

Zodra iemand met dementie/Alzheimer gediagnosticeerd wordt, gaat hij/zij de zogenaamde palliatieve fase in. Oftewel: de fase waarin zorg niet meer gericht is op genezing (want dat is niet meer mogelijk), maar op verzachting of verlichting van zijn/haar klachten.

Vaak wordt gedacht dat het dan ook om de laatste dagen van iemands leven gaan. Maar dat is lang niet altijd zo: de palliatieve fase bij dementie kan wel 6 tot 8 jaar duren.

Dat is dus een lange periode, waarin heel veel is veranderd. Niet alleen in het leven van uw naaste met dementie, ook in uw eigen leven. Veranderingen die bij de meesten gepaard gaan met verdriet, rouw, onzekerheid en angst.

Nu is uw naaste in de terminale fase gekomen: echt de laatste maanden/dagen van zijn/haar leven. Straks is hij/zij er niet meer. Dat betekent dat uw leven ook weer een enorme verandering ondergaat.

U heeft waarschijnlijk veel voor uw naaste met dementie gezorgd. Al jarenlang. Die zorg valt straks weg. Neem alle tijd om dat te beseffen, en om u aan te passen. Niemand kan na zo’n lange, intensieve periode direct weer door met het eigen leven.

Praat er zo veel mogelijk over met uw naasten. Zoek professionele, psychologische hulp als u daar behoefte aan heeft. Zodat u niet vastloopt.

Maak het uw naaste zo gemakkelijk mogelijk

Het laatste stadium van dementie is voor uw naaste moeilijk. Hij/zij begrijpt niet meer wat er gebeurt. Dat zorgt vaak voor veel onrust. Bovendien kan hij/zij last hebben van heftige emoties als angst, of fysieke pijn.

Zorgprofessionals met deskundigheid in dementie kunnen daarbij een wereld van verschil maken. Zij weten precies wat ze moeten doen om het uw naaste zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Doe een beroep op hen! Dat kan ook vanuit de particuliere thuiszorg: dan huurt u zelf een deskundige in.

Wanneer uw naaste comfortabel is, of geen last heeft van onrust omdat hij/zij verdoofd is, kunt u ook afscheid nemen in een zo rustig mogelijke omgeving.

Maak het uzelf zo gemakkelijk mogelijk

Het is prettig als de laatste dagen van uw naaste ook voor u zo rustig mogelijk verlopen. Zodat u afscheid kunt nemen op de manier die u wilt. Als u dan alleen maar bezig bent met mantelzorg, kan dat misschien niet.

Misschien wilt u juist de zorg in de laatste dagen. Omdat dat voor u de beste manier is om waardig afscheid te nemen van uw naaste. In dat geval kunt u dit advies natuurlijk totaal negeren.

Desalniettemin: denk erover na hoe u afscheid wilt nemen. En wat u daarbij nodig heeft. Schakel hulp in als u dat nodig heeft.

Particuliere thuiszorg bij dementie

Zuster Jansen is een particuliere thuiszorgorganisatie. Bij ons kunt u precies de hulp inroepen die u zoekt tijdens de laatste dagen van uw naaste met dementie.

Bekijk ons aanbod

 

 

Euthanasie bij dementie

Euthanasie bij dementie lees meer over de thuiszorg mogelijkheden van Zuster Jansen

Is euthanasie bij dementie mogelijk? Wat zegt de wetgeving daarover? En wat moet u regelen om dit mogelijk te máken?

Hieronder vindt u alle antwoorden op uw vragen.

Lees verder

Ondervoeding bij ouderen met dementie

Een veelvoorkomend probleem: ouderen met dementie lijden vaak aan ondervoeding. Dat komt omdat ze om verschillende redenen slecht eten. Daarmee bedoelen: óf te weinig, óf (te) ongezond.

Hieronder bespreken we de oorzaken. En we geven adviezen om ondervoeding te voorkomen.

Lees verder

Mantelzorg bij dementie

Ongeveer 300.000 mantelzorgers zorgen in Nederland voor iemand met dementie in hun eigen omgeving. Soms is de zorg die de mantelzorger moet bieden zo intensief dat men dag en nacht in touw is.

Vaak zien onbekenden niet hoe zwaar het is om als mantelzorger te moeten zorgen voor een naaste met dementie. De naaste vraagt voortdurend aandacht van de mantelzorger en de mantelzorger ziet van dichtbij zijn naaste veranderen.

Dementie

Gelukkig zijn er ook mogelijkheden van ondersteuning. In Nederland bieden casemanagers dementie ondersteuning en hulp aan mantelzorgers en hun naaste met dementie. Op deze wijze kan er een professioneel traject worden gestart van diagnose tot mogelijk aan opname toe.

In Nederland zijn er ook divers Alzheimer Cafe waar informele bijeenkomsten zijn. Hier kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

Komt u dagelijks in contact met iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer? Of bent u mantelzorger van iemand met dementie Lees dan ook onze gratis whitepaper, waarin antwoord wordt gegeven op belangrijke vragen rondom dementie.

Download onze Alzheimer whitepaper

 

Huisartsen en maatschappelijk werk hebben vaak ook een goed netwerk voor doorverwijzingen bij dementie. Diverse instanties zoals Alzheimer Nederland of de Alzheimer telefoon kunnen ook een luisterend oor bieden.  Ook Zuster Jansen kan bijvoorbeeld op korte termijn 24 uurs zorg inzetten.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Neem contact op:

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *

  Wat is vasculaire dementie?

  Vasculaire dementie is één van de vele vormen van dementie. Het wordt veroorzaakt door problemen met de doorbloeding in de hersenen. Daardoor ontstaat vaatschade, wat leidt tot hersenbeschadiging. Ongeveer 16% van de dementerenden heeft in hoofdzaak vasculaire dementie. Meestal komt deze vorm in combinatie met andere soorten dementie voor. Vasculaire dementie wordt ook wel ‘multi-infarct’ dementie genoemd.

  Lees verder

  Hoe te communiceren met dementerende ouderen

  Hulpmiddelen en tips

  Communicatieproblemen bij dementie zijn onvermijdelijk. Al bij beginnende dementie komen ze voor.

  Gelukkig zijn er hulpmiddelen en methodes die goed werken. Een aantal daarvan zetten we hieronder op een rijtje. Hopelijk heeft u iets aan onze tips.

  Lees verder

  Fikse toename van het aantal Nederlanders met kenmerken van dementie

  Spijtig maar waar; de afgelopen twintig jaar is er sprake van een forse toename van het aantal mensen met kenmerken van dementie. Onderzoekers van het VUmc Alzheimercentrum en Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) hebben gegevens geanalyseerd die gedurende een periode van twintig jaar verzameld zijn. Op 16 april 2018 verschenen de resultaten van dit onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Journals of Gerontology: series B. Benieuwd naar de conclusies uit het onderzoek? Lees dan dit artikel!

  Het onderzoek

  Het onderzoek werd uitgevoerd onder drieduizend geselecteerde deelnemers met een leeftijd tussen de 65 en 88 jaar. Deze groep is representatief voor de Nederlandse, oudere bevolking. Om de blijvende cognitieve achteruitgang bij de deelnemers te kunnen vaststellen werden er op zeven meetmomenten essentiële gegevens verzameld door middel van het afnemen van tests;

  MMSE (Mini–Mental State Examination) – een wereldwijd erkende screeningtest om een globale indruk te verkrijgen van de cognitieve functies en dus eventueel dementie IQCODE- een vragenlijst die ingevuld wordt door de naasten van de deelnemers om de cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart te brengen

  Door middel van deze tests werden er gegevens verzameld over het geheugen en andere cognitieve functies, leefstijl en de chronische ziekten van de deelnemers.

  Dementie

  GZ-psycholoog dr. Tessa van den Kommer over het doel van het ouderenonderzoek: “We wilden als onderzoeksteam weten of er een trend te zien is in het aantal nieuwe gevallen van ouderen met blijvende cognitieve achteruitgang, daarbij rekening houdend met leeftijd en geslacht. Ook waren we benieuwd naar eventuele verklaringen voor een trend.”

  Conclusie?!

  De onderzoekers konden concluderen dat er tussen 1992 en 1995 een percentage van 2,5% nieuwe gevallen van mensen met onomkeerbare achteruitgang van cognitieve functies waren. In 2012 bleek dat percentage gestegen te zijn tot 3,4%.

  Een aantal facetten hingen samen met een hogere incidentie van blijvende cognitieve achteruitgang; hoge leeftijd, roken, diabetes mellitus, lage opleiding, een lage BMI en weinig lichaamsbeweging. Echter, volgens de onderzoekers verklaren deze facetten de stijging niet.

  Volgens de onderzoekers zal het aantal dementerende Nederlandse in de nabije toekomst zeker stijgen, mede doordat ons volk steeds ouder wordt. Dit betekent echter wel een nóg grotere toename van het aantal nieuwe gevallen van mensen met blijvende cognitieve achteruitgang, kenmerkend voor dementie. Thuiszorg met 24 uurs zorg kan een oplossing zijn.

  Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

  Neem contact op:

   Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
   Stel hieronder uw vraag:

   *

   *

   *

   *

    

   Medicijn tegen dementie

   Is er een medicijn tegen dementie? Helaas, nog niet. Er zijn nu géén medicijnen die dementie vertragen. Laat staan genezen.

   Er is wél hoop: nieuwe medicijnen tegen dementie zijn volop in ontwikkeling. En er zijn al middelen die de symptomen van de hersenziekte onderdrukken.

   Lees verder

   Jongdementie: symptomen, oorzaken en levensverwachting

   Wat is ‘jongdementie’ precies? Het is een vorm van dementie waar je niet vaak over hoort. Vanaf welke leeftijd ben je eigenlijk ‘jongdement’? De definitie is als volgt:

   We spreken van ‘jongdementie’ wanneer de eerste symptomen zich vóór je 65ste levensjaar voordoen, en de diagnose vóór die leeftijd is gesteld. Het gaat in de meeste gevallen om Alzheimer of frontotemporale dementie.

   Cijfers zijn niet direct voorhanden. Waarschijnlijk gaat het in Nederland om 5.000 tot 15.000 mensen per jaar.

   Lees verder

   Beschut wonen

   Hieronder vindt u alles wat u wilt weten over beschut wonen: wat het is, voor wie het bedoeld is, wat de kosten zijn en meer.

   Wat is beschut wonen | Betekenis en uitleg

   Beschut wonen is een kleinschalige woonvorm voor als u psychisch in de knoop zit. U kunt daar tijdelijk of permanent wonen en begeleiding krijgen. Zo kunt u zo zelfstandig mogelijk blijven, terwijl u middenin de maatschappij blijft leven.

   Lees verder

   Wat is dementie?

   Dementie is een ongeneeslijke aandoening die de hersenen aantast. Of eigenlijk: een verzamelnaam voor meer dan 50 ziektes die de hersenen aantasten. Als u dementerende bent, gaan uw (hersen)functies steeds verder achteruit. U kunt informatie niet meer goed verwerken. Het begint meestal met vergeetachtigheid. Maar ook de motorische functies van uw lichaam vallen stukje bij beetje weg. Uiteindelijk wordt u hulpbehoevend als u dement bent. Bijvoorbeeld doordat uw geheugen zo slecht is geworden, dat het gevaar voor uzelf en uw omgeving oplevert. Of omdat u dagelijkse dingen niet meer zelf kunt, zoals aankleden of naar de wc gaan.

   Lees verder