Dementie

Wat is dementie? Lees hier meer over wat dementie is, ontvang onze whitepaper informatie hierover en lees hier tips over dementie.

Mantelzorg bij dementie

Ongeveer 300.000 mantelzorgers zorgen in Nederland voor iemand met dementie in hun eigen omgeving. Soms is de zorg die de mantelzorger moet bieden zo intensief dat men dag en nacht in touw is.

Vaak zien onbekenden niet hoe zwaar het is om als mantelzorger te moeten zorgen voor een naaste met dementie. De naaste vraagt voortdurend aandacht van de mantelzorger en de mantelzorger ziet van dichtbij zijn naaste veranderen.

Dementie

Gelukkig zijn er ook mogelijkheden van ondersteuning. In Nederland bieden casemanagers dementie ondersteuning en hulp aan mantelzorgers en hun naaste met dementie. Op deze wijze kan er een professioneel traject worden gestart van diagnose tot mogelijk aan opname toe.

In Nederland zijn er ook divers Alzheimer Cafe waar informele bijeenkomsten zijn. Hier kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

Komt u dagelijks in contact met iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer? Of bent u mantelzorger van iemand met dementie Lees dan ook onze gratis whitepaper, waarin antwoord wordt gegeven op belangrijke vragen rondom dementie.

Download onze Alzheimer whitepaper

 

Huisartsen en maatschappelijk werk hebben vaak ook een goed netwerk voor doorverwijzingen bij dementie. Diverse instanties zoals Alzheimer Nederland of de Alzheimer telefoon kunnen ook een luisterend oor bieden.  Ook Zuster Jansen kan bijvoorbeeld op korte termijn 24 uurs zorg inzetten.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Neem contact op:

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

Wat is vasculaire dementie?

Vasculaire dementie is één van de vele vormen van dementie. Het wordt veroorzaakt door problemen met de doorbloeding in de hersenen. Daardoor ontstaat vaatschade, wat leidt tot hersenbeschadiging. Ongeveer 16% van de dementerenden heeft in hoofdzaak vasculaire dementie. Meestal komt deze vorm in combinatie met andere soorten dementie voor. Vasculaire dementie wordt ook wel ‘multi-infarct’ dementie genoemd.

Lees verder

Hoe te communiceren met dementerende ouderen

Hulpmiddelen en tips

Communicatieproblemen bij dementie zijn onvermijdelijk. Al bij beginnende dementie komen ze voor.

Gelukkig zijn er hulpmiddelen en methodes die goed werken. Een aantal daarvan zetten we hieronder op een rijtje. Hopelijk heeft u iets aan onze tips.

Lees verder

Fikse toename van het aantal Nederlanders met kenmerken van dementie

Spijtig maar waar; de afgelopen twintig jaar is er sprake van een forse toename van het aantal mensen met kenmerken van dementie. Onderzoekers van het VUmc Alzheimercentrum en Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) hebben gegevens geanalyseerd die gedurende een periode van twintig jaar verzameld zijn. Op 16 april 2018 verschenen de resultaten van dit onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Journals of Gerontology: series B. Benieuwd naar de conclusies uit het onderzoek? Lees dan dit artikel!

Het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder drieduizend geselecteerde deelnemers met een leeftijd tussen de 65 en 88 jaar. Deze groep is representatief voor de Nederlandse, oudere bevolking. Om de blijvende cognitieve achteruitgang bij de deelnemers te kunnen vaststellen werden er op zeven meetmomenten essentiële gegevens verzameld door middel van het afnemen van tests;

MMSE (Mini–Mental State Examination) – een wereldwijd erkende screeningtest om een globale indruk te verkrijgen van de cognitieve functies en dus eventueel dementie IQCODE- een vragenlijst die ingevuld wordt door de naasten van de deelnemers om de cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart te brengen

Door middel van deze tests werden er gegevens verzameld over het geheugen en andere cognitieve functies, leefstijl en de chronische ziekten van de deelnemers.

Dementie

GZ-psycholoog dr. Tessa van den Kommer over het doel van het ouderenonderzoek: “We wilden als onderzoeksteam weten of er een trend te zien is in het aantal nieuwe gevallen van ouderen met blijvende cognitieve achteruitgang, daarbij rekening houdend met leeftijd en geslacht. Ook waren we benieuwd naar eventuele verklaringen voor een trend.”

Conclusie?!

De onderzoekers konden concluderen dat er tussen 1992 en 1995 een percentage van 2,5% nieuwe gevallen van mensen met onomkeerbare achteruitgang van cognitieve functies waren. In 2012 bleek dat percentage gestegen te zijn tot 3,4%.

Een aantal facetten hingen samen met een hogere incidentie van blijvende cognitieve achteruitgang; hoge leeftijd, roken, diabetes mellitus, lage opleiding, een lage BMI en weinig lichaamsbeweging. Echter, volgens de onderzoekers verklaren deze facetten de stijging niet.

Volgens de onderzoekers zal het aantal dementerende Nederlandse in de nabije toekomst zeker stijgen, mede doordat ons volk steeds ouder wordt. Dit betekent echter wel een nóg grotere toename van het aantal nieuwe gevallen van mensen met blijvende cognitieve achteruitgang, kenmerkend voor dementie. Thuiszorg met 24 uurs zorg kan een oplossing zijn.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Neem contact op:

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

 

Medicijn tegen dementie

Is er een medicijn tegen dementie? Helaas, nog niet. Er zijn nu géén medicijnen die dementie vertragen. Laat staan genezen.

Er is wél hoop: nieuwe medicijnen tegen dementie zijn volop in ontwikkeling. En er zijn al middelen die de symptomen van de hersenziekte onderdrukken.

Lees verder

Jongdementie: symptomen, oorzaken en levensverwachting

Wat is ‘jongdementie’ precies? Het is een vorm van dementie waar je niet vaak over hoort. Vanaf welke leeftijd ben je eigenlijk ‘jongdement’? De definitie is als volgt:

We spreken van ‘jongdementie’ wanneer de eerste symptomen zich vóór je 65ste levensjaar voordoen, en de diagnose vóór die leeftijd is gesteld. Het gaat in de meeste gevallen om Alzheimer of frontotemporale dementie.

Cijfers zijn niet direct voorhanden. Waarschijnlijk gaat het in Nederland om 5.000 tot 15.000 mensen per jaar.

Lees verder

Beschut wonen

Hieronder vindt u alles wat u wilt weten over beschut wonen: wat het is, voor wie het bedoeld is, wat de kosten zijn en meer.

Wat is beschut wonen | Betekenis en uitleg

Beschut wonen is een kleinschalige woonvorm voor als u psychisch in de knoop zit. U kunt daar tijdelijk of permanent wonen en begeleiding krijgen. Zo kunt u zo zelfstandig mogelijk blijven, terwijl u middenin de maatschappij blijft leven.

Lees verder

Wat is dementie?

Dementie is een ongeneeslijke aandoening die de hersenen aantast. Of eigenlijk: een verzamelnaam voor meer dan 50 ziektes die de hersenen aantasten. Als u dementerende bent, gaan uw (hersen)functies steeds verder achteruit. U kunt informatie niet meer goed verwerken. Het begint meestal met vergeetachtigheid. Maar ook de motorische functies van uw lichaam vallen stukje bij beetje weg. Uiteindelijk wordt u hulpbehoevend als u dement bent. Bijvoorbeeld doordat uw geheugen zo slecht is geworden, dat het gevaar voor uzelf en uw omgeving oplevert. Of omdat u dagelijkse dingen niet meer zelf kunt, zoals aankleden of naar de wc gaan.

Lees verder

Hoe blijft uw dementerende cliënt goed eten?

Het vergeten van eten en drinken is een groot probleem onder mensen met dementie. Wat te denken van het weggooien van voedsel, of het buiten de koelkast laten van een pak melk. Na een jarenlange routine van eten en opruimen, lijkt het toch dat dit allemaal veel van onze hersenen vergt. Goede voeding is voor iedereen van levensbelang en dit geldt zeker voor kwetsbare mensen. Bovendien is goed eten en drinken belangrijk voor het sociale aspect, waarbij we gezellig bij elkaar komen en de dag doorspreken. In het boek ‘Eten en drinken bij dementie’ vertelt Jeroen Wapenaar hier meer over.

Lees verder

Wat is lewy body dementie?

Lewy body dementie is één van de vele vormen van dementie. Het wordt veroorzaakt door ongewone ophopingen van eiwitten in de hersenen (‘lewy bodies’). Die zorgen ervoor dat hersencellen beschadigd raken. Het is een veelvoorkomende vorm: in 15% van de dementiegevallen gaat het om lewy body.

Lees verder

Vormen van dementie

Er zijn vele soorten dementie. Ongeveer 50 in totaal. Een totaaloverzicht is nergens te vinden. Dat is in principe ook niet nodig: slechts enkele vormen zijn veelvoorkomend. Andere zijn zeer zeldzaam.

In dit artikel zetten we de 9 meest voorkomende vormen op een rijtje, in een overzichtelijk schema. Inclusief een korte opsomming van de belangrijkste symptomen.

Schema van de soorten dementie

De volgorde is van meest voorkomende vormen van dementie, aflopend tot enkele zeldzame (atypische) vormen.

tabel

Soort dementieKenmerken/symptomenHoe vaak komt het voor?
Ziekte van Alzheimer·         Geheugenproblemen

·         Gedragsverandering

·         Karakterverandering

·         Oogproblemen

·         Plaats- en tijdsbesef verdwijnt

·         Lichamelijke achteruitgang

 

In ongeveer 70% van alle gevallen.
Vasculaire dementie·         Trager denken, praten en doen

·         Concentratieproblemen

·         Moeite met multi-tasken

·         Onbalans

·         Ongevoeligheid (lichamelijk)

·         Minder energie

 

In ongeveer 16% van alle gevallen.
Lewy body dementie·         Geheugenproblemen

·         Spiertrillen

·         Stijfheid

·         Gebogen lichaamshouding

·         Verwarring

·         Depressies

·         Hallucinaties

·         Karakterverandering

 

In 15% van alle gevallen.
Frontotemporale dementie (komt in 3 vormen voor)Gedragsvariant (Ziekte van Pick):

·         Gedragsverandering

·         Karakterverandering

·         Veranderende emoties

·         Anders beoordelen van situaties

 

Taalvariant:

·         Spraakproblemen

·         Moeite met begrip

·         Verminderde schrijf- en leesvaardigheid

 

Bewegingsvariant:

·         Bewegings- en coördinatiestoornissen

·         Veranderde motoriek

·         Moeite met bewegen/lopen

·         Trillen en vaak vallen

 

In 3 tot 12% van alle gevallen.
Parkinson-dementieZie symptomen van lewy body dementie. Beide zijn sterk verwant:

 

·         Krijgt iemand dementie vóór Parkinson, of binnen 1 jaar nadat Parkinson is vastgesteld? Dan spreken we van lewy body dementie.

·         Ontwikkelt iemand lewy body dementie later tijdens het ziekteverloop van Parkinson? Dan spreken we van Parkinson-dementie.

 

In 15% van alle gevallen.
Korsakov·         Geheugenverlies

·         Gaten in geheugen opvullen met fantasieverhalen

·         Desoriëntatie

·         Evenwichtsstoornissen

·         Karakterverandering

 

Korsakov is eigenlijk geen vorm van dementie. Het ontstaat door alcoholmisbruik in combinatie met een gebrek aan vitamine B1.
Creutzfeldt-Jakob·         Snelle psychische en lichamelijke achteruitgang

·         Geheugenproblemen

·         Onhandigheid

·         Evenwichtsstoornissen

·         Langzaam en onduidelijk praten

·         Verwarring

 

Zeer zeldzaam; komt bij slechts 1 op de miljoen mensen voor.
Posterieure Corticale Atrofie (PCA)·         Vooral problemen met zien:

·         Dingen niet zien, ook op korte afstand

·         Dingen niet herkennen of onderscheiden van elkaar

·         Afstanden verkeerd inschatten

·         Hallucinaties

 

Zeer zeldzaam.
Mild Cognitive Impairment (MCI)·         Geheugenproblemen

·         Moeite met informatie verwerken

·         Moeite met bepaalde handelingen

MCI is in feite geen vorm van dementie, maar in bijna de helft van de gevallen het voorstadium ervan. De symptomen zijn vaak relatief licht; een persoon met MCI functioneert meestal redelijk normaal. Vaak verdwijnen de klachten vanzelf, zonder dat dementie ontstaat.

 

Heeft u of uw naaste een van de vormen van dementie?

Heeft u of iemand in uw omgeving dementie? Dan komt er een moment waarop u de situatie niet meer alleen aankunt. Als patiënt redt u het niet meer alleen. Of uw taak als mantelzorger wordt te zwaar. Dan is het goed om te weten dat u thuis hulp in kunt schakelen.

Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Samen bespreekt u de mogelijkheden , bijvoorbeeld onze 24 uurs zorg – voor nu of in de toekomst.

Neem contact op:

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*

5 leuke activiteiten voor demente ouderen

Voor ouderen met dementie zijn er genoeg leuke activiteiten te bedenken. Meer dan u denkt! Zelfs zwaar dementerende mensen kunnen nog lol aan het leven beleven.

Daarom presenteren we u de 5 leukste/creatiefste/eenvoudigste ideeën die we online konden vinden. Hier komen ze!

Lees verder

Wat is frontotemporale dementie?

Frontotemporale dementie (of FTD) is één van de vele vormen van dementie. Het wordt onder andere veroorzaakt door een genetische mutatie. Die zorgt dat cellen in het voorste gedeelte van de hersenen afsterven. Deze vorm van dementie komt vaak op jongere leeftijd (40 – 60 jaar) voor. FTD staat ook wel bekend als de ‘ziekte van Pick’.

Lees verder

Dementie voorkomen of vertragen? Maak gebruik van deze tips!

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenziektes, waarbij het verstandelijk vermogen om informatie te verwerken, achteruit gaat. Dat uit zich in geheugenverlies, afasie, apraxie, agnosie, concentratieproblemen en niet meer logisch na kunnen denken. Alzheimer is de meest voorkomende en meest bekende vorm van dementie. Toch zijn er verschillende manieren om dementie te voorkomen of vertragen. Lees het artikel voor meer informatie en tips.

Onderzoek wijst uit dat…

Het is een feit; mensen worden steeds ouder. Door de medische wetenschap weten wij hoe we ons lichaam langer gezond en functioneel kunnen houden. Denk hierbij aan operaties die uitgevoerd kunnen worden of medicatie die onze levensduur kunnen verlengen.

Echter, hoe zit dat met ons brein? Bestaan er ook manieren om die gezond en functioneel te houden?

Aangezien hier maar weinig informatie over beschikbaar was, zijn er de afgelopen 10 jaar veel onderzoeken gedaan naar het voorkomen of vertragen van dementie.

Dementia alzheimer

Eén van de grootste onderzoeken die is uitgevoerd, is het “Active”-onderzoek. Maar liefst 3000 gepensioneerden van 65 jaar en ouder namen deel aan dit onderzoek. Daarbij moesten ze vijf weken lang, 10 keer per week een trainingssessie met diverse oefeningen uitvoeren. Tijdens deze oefeningen stonden logisch redeneren en het snel verwerken van informatie centraal. De resultaten waren verbluffend; de deelnemers bleken tot vijf jaar na de laatste trainingssessie een betere score te behalen op deze domeinen dan leeftijdsgenoten die geen deel uit hadden gemaakt van het onderzoek. Daarnaast had de deelname aan de trainingssessies een positieve invloed gehad op hun dagelijks leven; deelnemers konden beter met geld om blijven gaan en hun huishouden beter beheren.

Ook hebben er onderzoeken met dieren plaatsgevonden om het effect van eenvoudige spellen op het geheugen te testen. Uit deze onderzoeken is gebleken dat dieren extra proteïnes, nieuwe zenuwcellen en meer verbindingen tussen die zenuwcellen aanmaken tijdens het uitvoeren van deze spellen.

Ook het nuttigen van de juiste voeding is van essentieel belang om je brein goed te laten functioneren. Vetzuren, zoals Omega 3, stimuleren de werking van de hersenen. Dit zit bijvoorbeeld in zalm, haring, sardines en makreel (het eten van vette vis draagt dus bij aan gezonde hersenen). Daarnaast zijn vitamines C en E van uiterst belang voor je hersenen. Vitamine C is betrokken bij de productie van neurotransmitters. Die zijn noodzakelijk voor een optimale werking van de hersenen. Vitamine E beschermt de structuren die herinneringen van het kortetermijngeheugen omzetten in het langetermijngeheugen.

Tot slot is gebleken dat rust een belangrijke factor is voor de werking van je brein. Hoe vitaler je bent, des te beter werkt je brein. Om je lichaam en brein de kans te geven om goed te herstellen, moet je voldoende én diep slapen. Je brein herorganiseert tijdens je slaap alle informatie die je geleerd hebt. Als je niet genoeg rust neemt, wordt het moeilijker om je te focussen en informatie te herinneren.

Zeven tips om dementie te voorkomen of vertragen!

Er zijn verschillende, eenvoudige oefeningen die je kunt uitvoeren om je hersenen te trainen. Hierdoor kun je dementie vertragen en in sommige gevallen zelfs voorkomen. Hieronder vind je de zeven tips!

 1. Breinbrekers
  Sudoku´s, kruiswoordpuzzels, cryptogrammen, Zweedse puzzels, enz. Kortom; de boekjes van Denksport kunnen een grote bijdrage leveren aan het trainen van je brein. Ook Scrabble, Rummikub, schaken, kaartspelen en legpuzzels stimuleren de hersenactiviteit en hebben een positieve invloed op de werking van de hersenen.
 2.  Lees!
  Het lezen van een boek biedt rust en verdieping, waardoor je concentratievermogen ontwikkeld wordt. Lezen is een efficiënte hobby; zes minuten lezen in complete stilte verlaagt lichamelijke stress met 60%. Intellectuele oefeningen helpen om de hersenen goed in vorm te houden.
 3. Eet breinvriendelijk!
  Bepaalde voedingssupplementen stimuleren de werking van de hersenen. Denk hierbij aan ongezouten noten, zalm en andere vette vis, volkorenvoeding (brood en pasta) en peulvruchten. Streef ernaar om dagelijks 250 gram groenten en twee porties fruit te eten. Hierdoor zorg je voor een goede communicatie tussen zenuwcellen. Een tekort aan deze voedingsstoffen kan leiden tot cognitieve problemen (vergeetachtigheid en/of een verminderde concentratie).
 4. Douchen met gesloten ogen
  Ook douchen met gesloten ogen is een veelgebruikte oefening om je hersenen te trainen. Probeer (zonder te gluren uiteraard) de kraan, shampoo en zeep te vinden. Deze oefening zorgt ervoor dat je je tastzin ontwikkeld; je hersenen zullen harder moeten werken en trainen zichzelf!
 5. Leer nieuwe dingen
  Het leren van nieuwe dingen heeft een positieve invloed op het geheugen. Als je jong bent, leer je voortdurend (op school, tijdens je werk, enz.). Op latere leeftijd hoef je vaak niet meer te leren. Toch is het van belang om te blijven leren. Hierdoor worden je hersen gestimuleerd om ongestructureerde informatie te ordenen en onthouden. Denk hierbij aan het leren van telefoonnummers, topografische kaarten en het aanleren van een nieuwe taal!
 6. Neem voldoende rust
  Zoals al eerder beschreven in dit artikel is voldoende rust van cruciaal belang voor de werking van je hersenen. Als je brein in “delta staat” verkeert, krijgt het de gelegenheid om informatie te ordenen en verwerken. Onderzoeken wijzen uit dat je per nacht 7 tot 8 uur slaap nodig hebt om optimaal te kunnen functioneren.
 7. Sociale interactie
  Sociale interactie is een zeer belangrijke factor voor de hersenen. Als je een actief sociaal en intellectueel leven leidt, is de kans op stress en een depressie aanzienlijk kleiner. Stress en depressie kunnen leiden tot een afname van het cognitief vermogen. Zorg er dus voor dat je niet geïsoleerd raakt, maar maak contact met anderen!Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Neem contact op:

Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
Stel hieronder uw vraag:

*

*

*

*