Mantelzorg

Mantelzorg is het onbetaald bieden van hulp aan een partner of een kind die hulpbehoevend, chronisch ziek of gehandicapt is. Vaak gaat het om meer dan 8 uur mantelzorg per week.

Opvliegers bij ouderen

Opvliegers bij ouderen

Kunnen opvliegers op oudere leeftijd nog steeds voorkomen? Het antwoord is: ja. Veel vrouwen hebben tot lang ná de overgang nog last van opvliegers.

En opvallend: ook mannen kunnen op latere leeftijd last hebben van opvliegers.

Erg vervelend, natuurlijk. De vraag is: hoe komt het? En is er eigenlijk iets aan te doen? Omdat de oorzaken verschillen, bespreken we vrouwen en mannen hieronder apart.

Lees verder

Vallen bij ouderen: oorzaken, gevolgen en voorkomen

Ouderen vallen vaker naarmate zij ouder worden. Met name kwetsbare ouderen (met ziektes en/of aandoeningen) vallen sneller. Uit de cijfers blijkt zelfs dat er ieder jaar steeds meer valincidenten zijn.

Wat zijn de oorzaken? Welke gevolgen heeft vallen? En hoe kunnen we het voorkomen? In dit artikel zetten we het op een rij. Eerst de cijfers:

Lees verder

Onderzoek: Mantelzorgparkeervergunningen per gemeente

“Mantelzorgparkeervergunning is niet overal vanzelfsprekend”

Mantelzorgers hebben soms te maken met extra kosten. Denk hierbij aan de parkeerkosten wanneer de zorgbehoevende in een zone met betaald parkeren woont. Gelukkig hebben veel gemeenten een speciale mantelzorgparkeervergunning waarmee mantelzorgers voordeliger of zelfs helemaal gratis kunnen parkeren in de buurt van de zorgbehoevende.

Per gemeente blijken de kosten voor deze parkeerregelingen echter sterk te verschillen. Zuster Jansen bracht dit in kaart en onderzocht hierbij 131 gemeenten die een betaald parkeren regeling hanteren in (delen van) de gemeente.

Parkeerregeling mantelzorger verschilt per gemeente

Van de 131 onderzochte gemeenten met betaald parkeren, blijken 56 gemeenten een speciale mantelzorgparkeerregeling te hebben (43 procent). Het verschilt echter per gemeente hoe de regeling precies is vormgegeven. Zo kunnen mantelzorgers in 14 gemeenten gratis parkeren in de buurt van de zorgbehoevende. In de overige 37 gemeenten geldt een kortingstarief. Bij 5 gemeenten is het niet direct duidelijk welke parkeerregelingen er gelden voor mantelzorgers.

Opvallend: in het noorden van het land wordt het minst vaak een mantelzorgvergunning aangeboden in de gemeenten waar betaald parkeren geldt.

Kosten parkeren

Wanneer een gemeente een parkeerregeling heeft opgezet voor mantelzorgers, komt het vaak voor dat de mantelzorger alsnog een bepaald tarief moet betalen. Van de onderzochte gemeenten met betaald parkeren, hanteren 37 gemeenten een kortingstarief als parkeerregeling voor mantelzorgers. Afgezien van 3 onderzochte gemeenten waar eenmalig een bedrag betaald moet worden voor een mantelzorgparkeervergunning, moeten mantelzorgers, uitgaande van het landelijk gemiddelde van 10 uur mantelzorg per week (bron: CBS), gemiddeld maandelijks €6,89 voor parkeerkosten neerleggen.

De kosten verschillen sterk per gemeente. Zo hoeft men in Zevenaar maar €1,25 per maand te betalen aan parkeerkosten. Mantelzorgers in Utrecht zijn gemiddeld €43,- per maand kwijt voor hetzelfde aantal uur parkeren, al is dit wel een korting van 75% ten opzichte van het reguliere tarief.

Het onderstaande kaartje geeft een overzicht weer van de onderzochte gemeenten die speciale kortingstarieven voor mantelzorgers hanteren binnen betaald parkeerzones. Ook waar mantelzorgers gratis kunnen parkeren of eenmalig een bedrag moeten betalen.

In de gemeente Haarlem, Roermond en Arnhem, geldt een mantelzorgregeling waarbij de mantelzorger gratis extra uren bovenop een bezoekersvergunning kan krijgen, waarmee gratis geparkeerd kan worden.

Ook in Alphen aan de Rijn (€20,40) en Amsterdam (€12,69) betaalt men veel als mantelzorger. Binnen de gemeenten Enkhuizen, Zoetermeer en Den Haag moet voor een mantelzorgparkeervergunning eenmalig een vast bedrag worden betaald.

Duurste en voordeligste regelingen

Bekijk ook de duurste en voordeligste gemeenten waar wel een regeling is getroffen voor mantelzorgers om te kunnen parkeren, maar alsnog wel een deel moeten betalen voor het betaald parkeren. Let wel: in gemeenten waar wel betaald parkeren geldt, maar geen regelingen zijn voor mantelzorgers, kunnen de parkeerkosten mogelijk nog hoger uitvallen. In 14 Nederlandse gemeenten kunnen mantelzorgers juist gratis parkeren.

Onderzoeksmethode

In dit onderzoek is er gekeken naar de parkeerregelingen voor mantelzorgers per gemeente, in de 131 gemeenten met één of meer betaald parkeerzones.

Binnen deze gemeenten is er op basis van informatie op gemeentewebsites gekeken of er een parkeerregeling bestaat voor mantelzorgers, waarbij onderscheid is gemaakt tussen parkeren met korting voor mantelzorgers, of gratis parkeren voor mantelzorgers.

Binnen de gemeenten met betaald parkeren én een speciale parkeerregeling voor mantelzorgers zijn de gemiddelde kosten per maand berekend. Voor de kostenberekeningen is uitgegaan van 10 uur zorg per week, 40 uur per maand. Volgens cijfers van het CBS is dit afgerond de gemiddelde hoeveelheid mantelzorg per week. Voor gemeenten die tarieven per dag rekenen, is uitgegaan van gemiddeld 3 dagen mantelzorg per week.

Als er kosten per jaar worden gerekend voor een mantelzorgvergunning, is dit teruggerekend naar de kosten per maand voor de mantelzorger. Bij de berekening van de kosten per maand is voor gemeenten met verschillende zonetarieven het gemiddelde genomen.

In de gemeenten Arnhem, Haarlem en Roermond is een verplichte bezoekersvergunning nodig om een mantelzorgvergunning aan te kunnen vragen. Met die mantelzorgvergunning kan de mantelzorger wel gratis of voor bepaald aantal uur gratis parkeren. De kosten zijn in principe hier niet voor de mantelzorger, maar voor diegene die de bezoekersvergunning voor zijn/haar adres aanvraagt. De parkeerkosten voor deze gemeenten zijn daarom ook bestempeld als ‘Betaald parkeren; gratis voor mantelzorgers”.

Auteur: Redactie Zuster Jansen

Mantelzorg in tijden van corona

De corona-crisis komt hard aan. Ook voor u, als mantelzorger. Want u stond al onder grote druk. Nu u niet of nauwelijks naar buiten kunt, wordt die druk alleen maar groter.

We willen u geruststellen in deze tijd van onzekerheid: ondanks alle maatregelen kunt u ondersteuning (blijven) vragen van de thuiszorg.

Thuiszorg gaat ‘gewoon’ door

Thuiszorg stopt niet. Ook niet door corona. Dat kán ook niet: veel mensen rekenen op die hulp. Kunnen niet zonder. Niet voor niets staan alle zorgberoepen op de lijst ‘vitale beroepen’.

En iedere thuiszorgmedewerker is doordrongen van de noodzakelijke RIVM-richtlijnen. Zij worden op pad gestuurd met de juiste instructies en middelen:

  • Voor en na bezoek wassen zij hun handen
  • Zij trekken handschoenen aan tijdens het huisbezoek
  • Als het kan, houden zij 1,5 meter afstand
  • Als ze symptomen van corona vertonen, blijven ze thuis en neemt een andere medewerker de zorg over

Bel ons dus gewoon als u als mantelzorger ondersteuning nodig heeft. Er is van alles mogelijk: van huishoudelijke hulp tot 24-uurs zorg.

Krijgt u al ondersteuning van thuiszorg? Bel die dan niet af omdat u bang bent voor besmetting: door de richtlijnen te volgen, kunnen we veilig de hulp verlenen.

Uw gezondheid en die van degene waar u voor zorgt, staan bij ons voorop. Daar denken wij heel, heel goed om.

Mensen met dementie vragen om een eigen aanpak

Zorgt u voor iemand met dementie? Voor die groep is mantelzorg normaal gesproken al extra zwaar. Maar met corona komt daar nog een schep bovenop:

Het is natuurlijk heel lastig om de maatregelen uit te leggen aan een oudere met dementie. Hoe houd je dan 1,5 meter afstand? Hoe zorg je voor goed hygiëne?

Vanuit de zorg komen er berichten van ouderen die bijvoorbeeld mondkapjes van zorgverleners aftrekken. Of agressief gedrag vanwege onbegrip. Hier heeft u misschien ook mee te maken.

Herkenbaar? Twijfel dan niet en vraag hulp. Hier hoeft u niet alleen voor te staan. Dat zou ook niet moeten.

dementie

dementie

Wij zijn er voor u

Wilt u thuiszorg inschakelen? Heeft u een vraag waarop u graag antwoord wilt? Weet dan dat u ons altijd kunt en mag bellen. We kunnen op z’n minst uw verhaal aanhoren; dat lucht al op. En u van goed advies voorzien.

Bel: 020 – 63 66 837. Wij zitten klaar om naar u te luisteren.

Valangst bij ouderen

Valangst komt bij ouderen vaak voor. Met name bij mensen die al eens gevallen zijn (63% van alle 65-plussers). We spreken van valangst wanneer u blijvend bang bent om te vallen.

Juist door de angst, loopt u meer kans om (nogmaals) te vallen. Dat komt doordat u

  1. verkrampt, waardoor u onnatuurlijker beweegt;
  2. minder gaat bewegen, waardoor uw lichaam zwakker wordt.

Het is daarom belangrijk om er niet mee te blijven zitten.

In dit artikel bespreken we de symptomen van valangst (zodat u het kunt herkennen). En vervolgens hoe u valangst kunt tegengaan (zodat u ook de kans op vallen verkleint).

Lees verder

Wat is een zorghotel?

Een zorghotel lijkt op een gewoon hotel, maar is speciaal bedoeld voor mensen die tijdelijk hulp nodig hebben. Dat betekent dat het de uitstraling van een hotel heeft, gecombineerd met zorg. U kunt er bijvoorbeeld heen na een operatie, als u mantelzorger er even niet is, óf als u zelf aan vakantie toe bent.

Lees verder

Overheid wil meer bekendheid voor respijtzorg

Samen met belangenvereniging Mezzo, mantelzorgers en cliënten wil minister de Jonge van VWS meer aandacht voor respijtzorg.

Mantelzorgers hebben grote kans op overbelasting en trekking vaak veel te laat aan de bel, met alle gevolgen van dien.

Ook blijkt dat mantelzorgers zelf te weinig inzicht hebben in welke taken ze allemaal uitvoeren. Met respijtzorg worden de taken van de mantelzorger tijdelijk overgenomen en kan de mantelzorger op adem komen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

respijtzorg

Mantelzorgers onder druk door vergrijzing

Uit een gezamenlijk onderzoek van het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het aantal mantelzorgers in Nederland als gevolg van de vergrijzing, flink zal dalen. Over twintig jaar zullen er op elke 85-plusser 6 mantelzorgers klaarstaan. Op dit moment staan op elke 85-plusser nu 15 mantelzorgers klaar.

Mantelzorger overbelast

De druk van zorgtaken voor mantelzorgers zullen toenemen met kans van ernstige overbelasting van de mantelzorger. Overbelasting geeft klachten zoals: lichamelijke klachten, soms psychische klachten en onrustig gedrag. Overbelaste mantelzorgers slapen vaak slecht en piekeren erg veel.

mantelzorger

In Zeeuws-Vlaanderen en Limburg is de afname van beschikbare mantelzorgers het ongunstigst. Dit omdat deze regio’s ook krimpgemeenten zijn.

Eind van dit jaar komen de onderzoekende bureaus met aanbevelingen om het tekort van mantelzorgers binnen de perken te houden.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Mantelzorgers ingezet tegen complicaties

Na een succesvolle pilot met twee mantelzorgkamers op de afdeling chirurgie van het AMC ziekenhuis in Amsterdam wil het ziekenhuis mantelzorgers inzetten om zorgtaken over te nemen. Het gaat om zorgtaken die mantelzorgers dan al tijdens de opname in het ziekenhuis kunnen bieden.

Door de inzet van mantelzorgers bij de zorg van hun naaste is er minder risico op postoperatieve complicaties en zijn de naasten goed voorbereid op de zorgtaken die hun thuis staan te wachten. Juist door het leren van zorgtaken al tijdens de ziekenhuisopname krijgen mantelzorgers meer zelfvertrouwen.

mantelzorg

Mantelzorgkamers

In de mantelzorgkamers betrekken verpleegkundigen mantelzorgers bij de postoperatieve zorg zoals adl taken, zorg bij mondhygiëne, ondersteuning bij ademhalingsoefeningen, het mobiliseren van de zieke en lichte taken zoals hulp bij wassen of aankleden of hulp bij toiletgang.

Het AMC ziekenhuis hoopt dat door de inzet van mantelzorgkamers er een kortere opnameduur is van zorg, dat er minder ongeplande heropnames komen en dat er thuis minder post-operatieve complicaties zullen ontstaan.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Mantelzorgers laten miljoenen aan waardering liggen

Er is veel te doen om de waardering die mantelzorgers van de gemeente krijgen. Mantelzorgers krijgen van de gemeente een bepaalde vergoeding voor de dienst die zij hun naasten verlenen. Deze vergoeding wordt geuit als mantelzorgwaardering. Per gemeente bestaan er sterke verschillen in mantelzorgwaardering. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers slecht geïnformeerd zijn over de grootte van de mantelzorgwaardering. Gezamenlijk laten mantelzorgers miljoenen euro’s aan waardering liggen.

Jaarlijks hebben veel mantelzorgers recht op een door de gemeente zelf ingevulde mantelzorgwaardering. Mantelzorgers kunnen deze waardering jaarlijks aanvragen bij het wmo-loket van de gemeente waar de persoon die verzorging ontvangt woonachtig is. Deze mantelzorgwaardering kan bestaan uit een geldbedrag, een dagje uit of een tegoedbon.

Gemeenten gaan uit van niet-geclaimd budget

De mantelzorgwaardering wordt door gemeenten vergoed vanuit het jaarlijkse mantelzorgbudget. De hoogte van de lokale mantelzorgbudgetten laat echter zien dat in geen enkele gemeente alle mantelzorgers beroep doen op zijn of haar mantelzorgwaardering. De beschikbare vergoeding loopt in sommige gemeenten op tot 200 euro.

Als iedere geregistreerde mantelzorger de waardering op zou vragen, ontstaat er een tekort van 227% op het totale mantelzorgbudget. Andere gemeenten waar weinig beroep wordt gedaan op het mantelzorgbudget zijn onder andere  Blaricum en Gooise Meren.

Grote verschillen in mantelzorgwaardering

De verschillen in Nederland omtrent de wettelijk bepaalde mantelzorgwaardering zijn zeer groot. Waar de ene gemeente een waardering van 200 euro per mantelzorger ter beschikking stelt, kan men bij de andere gemeente een waardebon van 50 euro ontvangen. Toch laten mantelzorgers de vergoeding, ongeacht de hoogte vaak liggen.

Meeste waardering blijft liggen in Eindhoven

Als iedere mantelzorger de mantelzorgwaardering ophaalt waar hij recht op heeft, dan ontstaan er vaak grote tekorten op de begroting van het mantelzorg budget. Om die reden stellen veel gemeenten een maximum bedrag in. Wanneer dit maximum wordt bereikt, komen nieuwe mantelzorgers niet meer in aanmerking voor een vergoeding.

In dit scenario zou de gemeente Eindhoven met het grootste tekort kampen, namelijk zo’n 9 miljoen euro. Andere gemeenten die in dit geval met een begrotingstekort zouden kampen zijn Almere (7,5 miljoen), Nijmegen (6,5 miljoen) en Amersfoort (5,9 miljoen). Onder deze gemeenten heeft alleen Nijmegen geen limiet in het budget opgesteld.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Voor mantelzorgers van gemeenten die een limiet hebben ingesteld op de mantelzorgwaardering is het verstandig om zich zo snel mogelijk bij het WMO loket te melden voor de mantelzorgwaardering. In deze gemeenten geldt immers een ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ principe.

Mantelzorgers die zich te laat bij het WMO loket melden lopen het risico dat de beschikbare vergoeding zijn limiet al heeft bereikt. Zij blijven dus met lege handen staan.

Meeste budget voor mantelzorgers in Amsterdam

Amsterdam is de gemeente met het hoogste mantelzorgbudget. In 2017 had de gemeente een mantelzorgbudget van zo’n 6,5 miljoen euro. Mantelzorgers krijgen hier een vergoeding in de vorm van een VVV bon ter waarde van 20 euro. Amsterdam wordt gevolgd door Rotterdam, wat in 2017 een budget had van zo’n 6,1 miljoen euro. Hier heeft men onder andere recht op een OV pas en een tegoedbon met een totale waarde van 60 euro.

De gemeente Den Haag heeft een mantelzorgbudget van 4,4 miljoen euro. Mantelzorgers hebben hier recht op 100 euro credits in de mantelzorg webshop.

Onderzoek naar waardering voor mantelzorgers

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een mantelzorgwaardering te geven aan hun inwoners die als mantelzorger werkzaam zijn. Een mantelzorgwaardering kan jaarlijks, door iedereen die mantelzorger is, worden opgevraagd bij het wmo-loket van de gemeente waar de persoon die wordt verzorgd woont. Iedere gemeente heeft mantelzorgers die vrijwillig het (vaak zware) werk van en voor hun naasten op zich nemen. Toch waarderen niet alle gemeenten deze inzet gelijk.

Dit blijkt uit onderzoek wat is uitgevoerd onder 39 gemeenten. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van data van de grootste gemeenten van Nederland (inclusief de provinciale hoofdsteden), aangevuld met de rijkste en armste gemeenten van Nederland.

Dagje uit of 200 euro: zo groot zijn de verschillen in mantelzorgwaardering
Iedere gemeente heeft mantelzorgers die vrijwillig het (vaak zware) werk voor hun naasten op zich nemen. Toch waarderen gemeenten deze inzet niet allemaal gelijkwaardig.

De onderlinge verschillen in mantelzorgwaardering lopen op tot wel 200 euro. In plaats van een uit te keren bedrag, kiezen sommige gemeenten voor een waardering in natura. Zo hebben mantelzorgers in Groningen alleen recht op een ijsje of bloemen.

Ook in steden als Eindhoven, Nijmegen, Kerkrade of Almere wordt een bedrag van €200,- per mantelzorger gegeven.

Gemeenten met laagste waardering
In de provincie Groningen heeft de gemeente Pekela de mantelzorgwaardering als geldbedrag afgeschaft, net als in de Friese hoofdstad Leeuwarden. In Wassenaar en Zwolle is de vergoeding ook afgeschaft, maar hier krijgen mantelzorgers een zogenaamde mantelzorgdag. Deze dag bestaat in Wassenaar dit jaar onder andere uit een ‘sing-a-long’ met de ‘power girls’.

In Rotterdam krijg je 25 euro OV-tegoed, in Utrecht een mantelzorgdag en in Tilburg een bloemetje of een fashioncheque. In Oldambt houden ze de vergoeding voor mantelzorgers nog even geheim en kun je ‘ontspanning’ aanvragen bij het Wmo-loket.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste onderzochte steden een stuk guller zijn dan een simpele tegoedbon of een bosje bloemen. Gemiddeld bedraagt de vergoeding bij de onderzochte gemeenten die wél een vergoeding geven zo’n 86 euro.

Gemeente Provincie Waardering Mantelzorgers in € Gemeente Provincie Waardering Mantelzorgers in €
Eindhoven NB € 200 Haaren NB € 55
Almere FL € 200 s-Hertogenbosch NB € 50
Nijmegen GE € 200 Deventer OV € 50
Heerlen LI € 200 Leiden ZH € 50
Kerkrade LI € 200 Rotterdam ZH € 25
Maastricht LI € 200 Oldambt GR € 0 *
Amsterdam NH € 200 Tilburg NB € 0 *
Amersfoort UT € 200 Zwolle OV € 0 *
Emmen DR € 200 Utrecht UT € 0 *
Lelystad FL € 180 Middelburg ZE € 0 *
Arnhem GE € 150 Wassenaar ZH € 0 *
Gooise Meren NH € 150 Den Haag ZH € 0 *
Laren NH € 150 Leeuwarden FR € 0 *
Blaricum NH € 150 Rozendaal GE € 0 *
Assen DR € 100 Pekela GR € 0 *
Apeldoorn GE € 100 Enschede OV € 0 *
Alphen-Chaam NB € 100 Groningen GR € 0 *
Westland ZH € 100 Bloemendaal NH € 0 *
Venlo LI € 75 Haarlem NH € 0 *
Breda NB € 75 * Gemeenten bieden waardering in natura

 

Toiletgang: hoe helpt u als mantelzorger?

Helpen bij de toiletgang: het is een taak waar u als mantelzorger misschien tegenop kunt zien, zeker als u dit nog nooit gedaan heeft. Toiletbezoek is tenslotte een moment van privacy, waar mensen doorgaans liever geen publiek bij hebben. Maar wat nu als iemand fysiek niet meer in staat is om geheel zelfstandig naar het toilet te gaan? Dan kunt u op een respectvolle manier tóch helpen. Mantelzorgers moeten er daarnaast goed op letten dat ze de handelingen correct uitvoeren, zodat de situatie veilig blijft. Bepaalde bewegingen kunnen tenslotte zorgen voor overbelasting, zowel bij u als bij de zorgvrager. In dit artikel vertellen we waar u zoal rekening mee kunt houden als u een ander moet helpen naar het toilet te gaan.

Lees verder

Hulp bieden bij uit bed komen

Mantelzorgers moeten vaak helpen bij het verplaatsen van iemand die zorg nodig heeft. In de zorg worden deze verplaatsingen ook wel transfers genoemd. Vaak gaat het dan om de transfer van en naar het bed/toilet/bad/douche/stoel of auto. Lichamelijk is dit niet altijd gemakkelijk, het kan voor mantelzorgers zelfs heel zwaar zijn. Daarom is het verstandig om op de hoogte te zijn van goede technieken, en te weten welke hulpmiddelen of aanpassingen eventueel ingeschakeld kunnen worden. Zo voorkomt u dat u last krijgt van uw rug, nek en/of schouders.

Lees verder

Mantelzorg bij reuma

Reuma is niet één ziekte, maar deze term omvat meer dan honderd chronische aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Veel Nederlanders (bijna twee miljoen) hebben een vorm van reuma. Bij het woord reuma denken veel mensen aan ouderen, maar wist u dat ongeveer 60 procent van de mensen met reuma juist jonger is dan 65 jaar?

Lees verder

Valpreventie: wat kunt u als mantelzorger doen?

Bent u mantelzorger van een oudere, of van iemand anders die om welke reden dan ook meer meer risico loopt op vallen? Dan is het verstandig om de zorgvrager te gaan helpen met valpreventie. Als mantelzorger kunt u hier een grote rol in spelen. Niet alleen als u aanwezig bent: u kunt er ook voor helpen zorgen dat de woning veiliger is, en dat er minder gevaarlijke plekken zijn. In dit artikel leggen we uit wat u zoal kunt doen om de situatie te verbeteren.

Lees verder