Alzheimer

Lees hier meer over oorzaken en symptomen van ziekte van Alzheimer. Meest voorkomende vorm van dementie.

De ziekte van Alzheimer: verloop & fases

U hebt Alzheimer. Of het gaat om uw naaste. En nu wilt u weten: hoe verloopt de ziekte? Welke fases zijn er? En wat is eigenlijk de snelheid van het verloop?

Er bestaan verschillende fase-indelingen voor de ziekte van Alzheimer. Sommige bronnen spreken van 3 fases. Andere van 4. Wij hanteren in dit artikel het meest uitgebreide model met 7 fasen.

Lees verder

De ziekte van Alzheimer: betekenis

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Mensen die Alzheimer ontwikkelen, worden eerst vergeetachtig. Naar mate de ziekte vordert, verergeren de symptomen.

Behalve geheugenproblemen verandert ook het gedrag en karakter van mensen. En ze worden hoe langer hoe hulpbehoevender. Ze hebben steeds meer hulp nodig bij dagelijkse dingen. Bijvoorbeeld met naar de WC gaan en aankleden.

Uiteindelijk hebben patiënten volledige dagelijkse verzorging nodig. En verliezen ze het eigen bewustzijn en het contact met de buitenwereld.

Alzheimer is vooralsnog ongeneeslijk.

Lees verder over Alzheimer:

De spirituele betekenis van Alzheimer

Hierboven is Alzheimer ‘medisch’ omschreven. Maar de ziekte heeft op emotioneel én spiritueel vlak een enorme impact. Zowel op de patiënt, als op zijn/haar omgeving. In de eerste plaats natuurlijk de partner en kinderen.

Hoe gaat u met de ziekte om, als u het zelf heeft? Wat betekent het voor u? Hoe verandert uw zelfbeeld als de ziekte uw persoonlijkheid aantast?

En hoe gaat u ermee om als de ziekte uw naaste treft? Wat betekent het als u uw partner of vader/moeder niet meer herkent door karakterverandering?

Wat kan Alzheimer ons leren over onszelf en de ander?

Veel mensen die met Alzheimer te maken krijgen, stellen zichzelf die vraag. Online hebben enkelen daarover geschreven. Een mooi relaas vinden we op overpeinzende.nl, geschreven door Katinka Hesselink.

alzheimer

ALZHEIMER

Hesselink schrijft (geparafraseerd) het volgende:

Belangrijk is om iemand met Alzheimer te accepteren zoals hij/zij met de ziekte is. En niet vast te blijven houden aan het beeld dat u van hem/haar heeft vóór de ziekte.

Als u dat kan, kan de ziekte ook kansen opleveren. Bijvoorbeeld werken aan dingen in de relatie die niet goed zaten. Juist omdat het denken minder in de weg zit, openen zich nieuwe wegen.

En natuurlijk – hoewel dit meer voor de hand ligt –: ga bewust om met je eigen emoties. Ze mogen er zijn. Omgaan met een Alzheimer-patiënt draait niet alleen om ‘zakelijke’ verzorging. Je neemt jezelf als mens mee.

Geef elkaar dus de ruimte – zowel patiënt als naaste. En grijp de situatie ook aan voor een ontdekkingstocht. Eén die leidt tot nieuwe inzichten over uzelf, én over de ander. Waaruit onverwachte, mooie dingen in de relatie kunnen ontstaan.

Alzheimer kan niemand alleen aan

Als iemand in uw omgeving Alzheimer heeft, komt er een moment waarop u de situatie niet meer alleen aankunt. Uiteindelijk wordt uw taak als mantelzorger te zwaar. Zowel fysiek als emotioneel/spiritueel. Dan is het goed om te weten dat u thuis hulp in kunt schakelen, bijvoorbeeld 24 uurs zorg.

Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Samen bespreken jullie de mogelijkheden – nu en in de toekomst.

Neem contact op:

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *

  De ziekte van Alzheimer: symptomen per fase

  Wat zijn precies de symptomen van Alzheimer? In dit artikel zetten we ze per fase op een rij. Hiervoor gebruiken we het al eerder besproken 7-fasenmodel:

  7-fasenmodel ziekte van Alzheimer

  Het 7-fasenmodel onderscheidt de volgende fases:

  • Fase 1: vroeg stadium – ziekte onmerkbaar
  • Fase 2: lichte geheugenproblemen
  • Fase 3: ziekte wordt merkbaar
  • Fase 4: sterke achteruitgang kortetermijngeheugen
  • Fase 5: hulp nodig bij simpele dingen
  • Fase 6: karakterverandering en sterk hulpbehoevend
  • Fase 7: 24-uurszorg nodig

  Per fase/stadium noemen we de mogelijk voorkomende symptomen. Want bij iedereen is het verloop anders. Evenals welke symptomen al dan niet optreden en in welke mate.

  Lees verder

  Wat is de levensverwachting van een Alzheimer-patiënt?

  Een patiënt met de ziekte van Alzheimer heeft een kortere levensverwachting dan mensen zonder Alzheimer. Vanaf het vaststellen van vroege Alzheimer zijn de statistieken als volgt:

  • De levensverwachting loopt uiteen van 3 tot 20 jaar
  • Gemiddeld is de levensverwachting 8 tot 10 jaar
  • Slechts 3 procent is na 14 jaar nog in leven

  Deze cijfers zijn continu in beweging. De behandelmethodes staan immers niet stil. Hoe meer men de ziekte weet te vertragen (door nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld), hoe hoger de levensverwachting zal worden.

  Op dit moment is Alzheimer nog ongeneeslijk. Wie weet verandert dit in de toekomst. Tot die tijd hebben patiënten met Alzheimer-dementie nog een (veel) kortere levensverwachting.

  Lees verder

  Wat is de oorzaak van de ziekte van Alzheimer?

  Er is nog maar bitter weinig bekend over de (belangrijkste) oorzaak van Alzheimer. Laat staan dementie in het algemeen. Op dementie.nl staat te lezen dat het ontstaan van Alzheimer te maken zou kunnen hebben met eiwitten. En wel 2 soorten: ‘Beta-amyloïde’ (plaques) en ‘tau-eiwitten’. Maar wat heeft u aan die informatie? Uw onderliggende vraag is hoogstwaarschijnlijk: ‘Wat zijn oorzaken waar ik zélf invloed op heb?’ Want u wilt Alzheimer voorkomen. Nogmaals: harde, bewezen 1-op-1 oorzaken van Alzheimer zijn nog niet gevonden. Maar er is wel aantoonbaar verband tussen uw gezondheid en levensstijl en het ontstaan van (vroege) Alzheimer.

  Lees verder

  Is de ziekte van Alzheimer te voorkomen?

  Specialisten zijn het er over eens: veel gevallen van dementie – en dus ook Alzheimer – kunnen wel degelijk voorkomen worden. En daar heeft u zelf invloed op: door een gezonde levensstijl aan te nemen. Maar pas op: vertrouw informatie en tips op internet niet zomaar. Er zijn veel beweringen over het voorkomen van Alzheimer die niet bewezen zijn. Sommige tips kunnen zelfs schadelijk zijn voor uw gezondheid. Vertrouw daarom alléén informatie van autoriteiten op het gebied van dementie. Denk aan Stichting Alzheimer Nederland. En ga altijd op zoek naar bewijs voor de beweringen.
  Lees verder

  Is de ziekte van Alzheimer erfelijk?

  Alzheimer ‘zit in uw familie’. Althans, zo lijkt het. Misschien heeft of had uw moeder het. Of een broer of zus. Dat baart u zorgen: krijg ik het nu ook? Is de ziekte van Alzheimer erfelijk? Het is wel degelijk zo dat sommige vormen van dementie erfelijk zijn. Maar Alzheimer meestal niet. Volgens Stichting Alzheimer Nederland loopt u slechts een klein verhoogd risico. Wat erfelijkheid betreft heeft u heel weinig te vrezen van dementie.

  Lees verder