Vormen van dementie

Er zijn vele soorten dementie. Ongeveer 50 in totaal. Een totaaloverzicht is nergens te vinden. Dat is in principe ook niet nodig: slechts enkele vormen zijn veelvoorkomend. Andere zijn zeer zeldzaam.

In dit artikel zetten we de 9 meest voorkomende vormen op een rijtje, in een overzichtelijk schema. Inclusief een korte opsomming van de belangrijkste symptomen.

Schema van de soorten dementie

De volgorde is van meest voorkomende vormen van dementie, aflopend tot enkele zeldzame (atypische) vormen.

tabel

Soort dementieKenmerken/symptomenHoe vaak komt het voor?
Ziekte van Alzheimer·         Geheugenproblemen

·         Gedragsverandering

·         Karakterverandering

·         Oogproblemen

·         Plaats- en tijdsbesef verdwijnt

·         Lichamelijke achteruitgang

 

In ongeveer 70% van alle gevallen.
Vasculaire dementie·         Trager denken, praten en doen

·         Concentratieproblemen

·         Moeite met multi-tasken

·         Onbalans

·         Ongevoeligheid (lichamelijk)

·         Minder energie

 

In ongeveer 16% van alle gevallen.
Lewy body dementie·         Geheugenproblemen

·         Spiertrillen

·         Stijfheid

·         Gebogen lichaamshouding

·         Verwarring

·         Depressies

·         Hallucinaties

·         Karakterverandering

 

In 15% van alle gevallen.
Frontotemporale dementie (komt in 3 vormen voor)Gedragsvariant (Ziekte van Pick):

·         Gedragsverandering

·         Karakterverandering

·         Veranderende emoties

·         Anders beoordelen van situaties

 

Taalvariant:

·         Spraakproblemen

·         Moeite met begrip

·         Verminderde schrijf- en leesvaardigheid

 

Bewegingsvariant:

·         Bewegings- en coördinatiestoornissen

·         Veranderde motoriek

·         Moeite met bewegen/lopen

·         Trillen en vaak vallen

 

In 3 tot 12% van alle gevallen.
Parkinson-dementieZie symptomen van lewy body dementie. Beide zijn sterk verwant:

 

·         Krijgt iemand dementie vóór Parkinson, of binnen 1 jaar nadat Parkinson is vastgesteld? Dan spreken we van lewy body dementie.

·         Ontwikkelt iemand lewy body dementie later tijdens het ziekteverloop van Parkinson? Dan spreken we van Parkinson-dementie.

 

In 15% van alle gevallen.
Korsakov·         Geheugenverlies

·         Gaten in geheugen opvullen met fantasieverhalen

·         Desoriëntatie

·         Evenwichtsstoornissen

·         Karakterverandering

 

Korsakov is eigenlijk geen vorm van dementie. Het ontstaat door alcoholmisbruik in combinatie met een gebrek aan vitamine B1.
Creutzfeldt-Jakob·         Snelle psychische en lichamelijke achteruitgang

·         Geheugenproblemen

·         Onhandigheid

·         Evenwichtsstoornissen

·         Langzaam en onduidelijk praten

·         Verwarring

 

Zeer zeldzaam; komt bij slechts 1 op de miljoen mensen voor.
Posterieure Corticale Atrofie (PCA)·         Vooral problemen met zien:

·         Dingen niet zien, ook op korte afstand

·         Dingen niet herkennen of onderscheiden van elkaar

·         Afstanden verkeerd inschatten

·         Hallucinaties

 

Zeer zeldzaam.
Mild Cognitive Impairment (MCI)·         Geheugenproblemen

·         Moeite met informatie verwerken

·         Moeite met bepaalde handelingen

MCI is in feite geen vorm van dementie, maar in bijna de helft van de gevallen het voorstadium ervan. De symptomen zijn vaak relatief licht; een persoon met MCI functioneert meestal redelijk normaal. Vaak verdwijnen de klachten vanzelf, zonder dat dementie ontstaat.

 

Heeft u of uw naaste een van de vormen van dementie?

Heeft u of iemand in uw omgeving dementie? Dan komt er een moment waarop u de situatie niet meer alleen aankunt. Als patiënt redt u het niet meer alleen. Of uw taak als mantelzorger wordt te zwaar. Dan is het goed om te weten dat u thuis hulp in kunt schakelen.

Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Samen bespreekt u de mogelijkheden , bijvoorbeeld onze 24 uurs zorg – voor nu of in de toekomst.

Neem contact op:

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *