Wat is lewy body dementie?

Lewy body dementie is één van de vele vormen van dementie. Het wordt veroorzaakt door ongewone ophopingen van eiwitten in de hersenen (‘lewy bodies’). Die zorgen ervoor dat hersencellen beschadigd raken. Het is een veelvoorkomende vorm: in 15% van de dementiegevallen gaat het om lewy body.

Wat zijn de symptomen van lewy body dementie?

Naast geheugenproblemen kenmerkt deze vorm van dementie zich doordat er ook symptomen van Parkinson optreden: bijvoorbeeld spiertrillen, stijfheid en een gebogen lichaamshouding.

Dat is ook niet zo gek; ook bij Parkinson komen lewy bodies voor. Parkinson en lewy body dementie treden dan ook vaak gezamenlijk op:

  • Krijgt iemand dementie vóór Parkinson, of binnen 1 jaar nadat Parkinson is vastgesteld? Dan spreken we van lewy body dementie.
  • Ontwikkelt iemand lewy body dementie later tijdens het ziekteverloop van Parkinson? Dan spreken we van Parkinson-dementie.

Ook typisch voor lewy body dementie is dat de symptomen erg wisselend zijn. Ze kunnen ieder uur of iedere dag veranderen.

Mensen zijn vaak erg verward. Ook depressie en hallucinaties komen vaak voor. Evenals (sterke) karakterveranderingen.

Wat zijn de fases van lewy body dementie?

Zoals hierboven gezegd, het verloop is grillig. De symptomen kunnen per dag veranderen. En iemand kan binnen een jaar achteruitgaan van lichte verschijnselen tot zware dementie. Ook kunnen periodes van symptomen zich afwisselen met periodes zonder symptomen. Wees bedacht op vergeetachtigheid en concentratiestoornissen. Hoewel ook de vroege symptomen erg divers zijn, komen die vaak voor in het begin.

Wat is de oorzaak van lewy body dementie?

Het is nog onduidelijk hoe lewy bodies precies ontstaan. Het vermoeden bestaat dat de eiwitafzettingen ontstaan als hersencellen gevaar lopen. Bijvoorbeeld door een giftige stof.

Is lewy body dementie erfelijk?

Nee. Lewy body dementie is niet of nauwelijks erfelijk.

Wat is de behandeling bij lewy body dementie?

Lewy body dementie is helaas (nog) niet te genezen. Ook is de voortgang van de ziekte niet of nauwelijks te stoppen of vertragen. Dat geldt voor iedere vorm van dementie. Behandeling van de symptomen is moeilijk en moeizaam. Vanwege de combinatie met Parkinson moeten artsen en patiënten goed uitkijken met medicijnen. Want medicatie tegen (de verschijnselen van) Parkinson kunnen de symptomen van lewy body juist verergeren. Zogenaamde cholinesteraseremmers kunnen een gunstige uitwerking hebben op de symptomen.

Is lewy body dementie dodelijk?

Net als andere vormen, is lewy body dementie niet dodelijk. Maar patiënten kunnen wel degelijk overlijden aan de gevolgen van de ziekte. Dementie verzwakt mensen. Hoe verdergevorderd de ziekte, hoe zwakker de patiënt. Dat maakt kwetsbaar voor infecties en andere ziektes. Ook vergevorderde hersenschade kan uiteindelijk zorgen voor overlijden. Maar dit komt dus niet door de dementie; die is immers óók een gevolg van de hersenschade. Gemiddeld overlijden patiënten die aan lewy body dementie lijden binnen 5 tot 12 jaar na de diagnose.

Lewy body dementie kan niemand alleen aan

Lewy body dementie – maar eigenlijk íedere vorm van dementie – heeft grote impact. Op de patiënt, en zeker óók op naasten. Er komt een moment waarop u de situatie niet meer alleen aankunt. Als patiënt redt u zich niet meer thuis. Of uw taak als mantelzorger wordt te zwaar. Dan is het goed om te weten dat u thuis hulp in kunt schakelen. Ook 24-uurszorg is mogelijk, als dat geboden is.

Wilt u hierover eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Samen bespreekt u de mogelijkheden – nu en in de toekomst.