Delier oorzaken en gevolgen

Eén van de gedragsveranderingen die bij ouderen worden geconstateerd, is verwarring. Dit kan onder andere veroorzaakt worden door een delier. Delier betekent acute verwarring, een stoornis die om verschillende redenen kan optreden. De hersenen kunnen, wanneer een delier optreedt, de prikkels niet meer verwerken tot een logisch, realistisch beeld. Er ontstaat als het ware één groot paniekmoment waarbij angst, onrust en ook hallucinaties een rol kunnen spelen. Delier komt voornamelijk voor bij ouderen. Hoe ouder iemand is, hoe meer risico er ontstaat op een delier. In dit artikel leggen we onder andere uit wat de delier oorzaken zijn, zodat u meer weet over waar deze stoornis ‘vandaan komt’ en hoe deze mogelijk te voorkomen is.

Wat zijn delier oorzaken?

Gelukkig is de oorspronkelijke verwarring die bij een delier ontstaat, tijdelijk. Het is echter wel zo dat de tijdelijke variant kan veranderen in een chronische stoornis. Dit gebeurt vooral wanneer de onderliggende oorzaak niet behandeld kan worden. Delier oorzaken kunnen onschuldig lijken, maar kunnen ook wijzen op een situatie die zeer ernstig is en die vooral niet onderschat mag worden. Voorbeelden van mogelijke delier oorzaken:

  • Ondervoeding
  • Koorts
  • Hersenletsel uit het verleden
  • Overmatig medicijngebruik of verkeerde medicijnen
  • Stoppen met medicijnen
  • Uitdroging
  • Kanker

Hoewel een delier vaak acute verwardheid met zich meebrengt, ontstaan de meeste klachten binnen enkele uren tot enkele dagen. Iemand kan verward gaan spreken, ruikt, ziet of hoort dingen die er niet zijn, en kan te maken krijgen met heftige paniekgevoelens. In het geval van een delier (of het vermoeden dat hier sprake van is) is het verstandig om direct contact op te nemen met een arts, zodat men zo snel mogelijk de oorzaak kan achterhalen en bepaalde ziektebeelden kan uitsluiten. Een delier kan iemand erg laten schrikken, maar is meestal dus een gevolg van een onderliggend probleem dat ook andere symptomen kan veroorzaken. Daarom is het belangrijk om direct actie te ondernemen zodra dat kan.

Waar kunt u terecht?

Er bestaat in meerdere ziekenhuizen een speciale polikliniek voor mensen met een delier. Er wordt in deze poli’s uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken, zodat er een passend behandelplan kan worden ingezet. Soms is het niet makkelijk om een specifieke oorzaak te vinden, en moeten er maatregelen worden genomen om het dagelijks leven ‘in te stellen’ op de mogelijke aanwezigheid van deliers. Denk hierbij aan het plaatsen van een klok, vertrouwde foto’s of andere voorwerpen, om symptomen te verminderen.

Wanneer u, door delier-gerelateerde klachten of door andere omstandigheden, meer behoefte krijgt aan verzorging en/of verpleging, kunt u een beroep doen op de particuliere thuiszorg van Zuster Jansen. Wij bieden zorg op maat die bovendien op zeer korte termijn al kan worden ingezet. Wilt u meer lezen over gedragsveranderingen, ouderen of ouderengeneeskunde? Bekijk dan ook eens de andere artikelen in onze Leefwijzer.

Onderwerpen

error: