Wat kost 24-uurs zorg thuis? (tarieven)

De kosten voor particuliere 24-uurs zorg zijn van tevoren moeilijk in te schatten. Die hangen onder andere af van:

  • Wat voor zorg nodig is (complex of niet)
  • Hoe lang de zorg nodig is
  • Of er gediplomeerde zorgverleners ingezet moeten worden (verpleegkundigen of ziekenverzorgenden)
  • Of er spoed is of niet

U kunt er wel van uitgaan dat u voor particuliere zorg meer betaalt dan voor zorg via uw gemeente. Maar daar krijgt u ook iets voor terug:

  • Wij leveren de zorg die u wilt en/of nodig heeft. Particuliere zorg is 100% zorg op maat.
  • Elke cent die u betaalt, besteden we aan de juiste Geen onnodige administratie, maar directe hulp en ondersteuning aan u.
  • De zorg kan vrijwel direct starten. U komt niet op een wachtlijst terecht.

In onze ervaring kunnen de meeste ouderen particuliere thuiszorg goed zelf betalen. Maar er zijn ook mogelijkheden voor vergoeding en inkoop met een pgb. Soms kunt u de kosten zelfs aftrekken bij de Belastingdienst.

Neem direct contact op voor advies

 

Vergoeding via uw verzekering

De mogelijkheden voor vergoedingen zijn beperkt. Een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is moeilijk te krijgen. U kunt proberen deze aan te vragen via het CIZ of uw gemeente.

Krijgt u wél een indicatie? Dan kunt u sommige vormen van 24-uurs zorg declareren bij uw zorgverzekering. Welke dat precies is of zijn, staat in de omschrijving van uw indicatie.

Natuurlijk moet u dan wel rekening houden met uw eigen bijdrage. Pas wanneer die ‘op’ is, gaat de vergoeding in.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een andere manier om onze zorg te betalen, is met een pgb. Ook voor een pgb heeft u een indicatie nodig.

Hoeveel pgb-budget u krijgt, hangt af van uw indicatie.

Meer informatie over uw pgb bij 24-uurs zorg >

Aftrekbaar van uw belastingen

Om de kosten te verzachten, kunt u misschien ook bij de Belastingdienst opgeven: verpleegkundige zorg of lichamelijke verzorging die u zelf betaalt, is soms aftrekbaar.

Het valt dan onder ‘geneeskundige hulp’ of ‘extra gezinshulp’ (daarvoor geldt dan wel een drempelbedrag). Uw boekhouder of financieel adviseur kan u hierover goed adviseren.

Staar u niet blind op tarieven

Voel u vrij om tarieven voor 24-uurs zorg te vergelijken bij verschillende aanbieders. Maar staar u er niet blind op: de kosten voor de zorg zeggen niets over de kwaliteit.

Gelukkig kunt u met de meeste aanbieders vrijblijvend in gesprek vóórdat u een keuze maakt. Met ons ook. Dan kunt u uiteindelijk kiezen voor wat goed voelt, en niet perse voor wat het goedkoopste is.

Neem dus vrijblijvend contact op met onze zorgcoördinator. Dan krijgt u alle informatie die u nodig heeft om een goede keuze te maken. Bel direct:

Bel direct voor persoonlijk advies: 020 – 63 66 837

 

Auteur:Karel de Vries, redactie Zuster Jansen