Arts maakt cruciale fout en krijgt waarschuwing van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Het gebeurt weleens; medische specialisten stellen een verkeerde diagnose bij cliënten en/of patiënten. Gelukkig is er in de meeste gevallen niet direct sprake van een dodelijke afloop. Echter, bij een 70-jarige vrouw ging het wel mis. De specialist ouderengeneeskunde van het geriatrisch revalidatiecentrum waar zij verbleef, stelde een verkeerde diagnose. Hierdoor kwam zij onnodig te overlijden.

Foute diagnose

De behandelend specialist diagnosticeerde een urineweginfectie en zag de verslechterde gezondheid van de vrouw niet als aanleiding om haar door te verwijzen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Dat is niet gebeurd, zo meldt de Limburger. De familie van de 70-jarige vrouw wilde dat zij in het ziekenhuis werd onderzocht, maar de specialist greep pas in toen de ambulance al nodig was. Veel te laat, want toen deze bij de vrouw arriveerde was zij al overleden door nierfalen.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

De specialist heeft in hoger beroep een waarschuwing gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg wegens het niet accuraat handelen; “De focus van de specialist ouderengeneeskunde was te eenzijdig gericht op een urineweginfectie. Hij had onvoldoende oog voor een ernstigere diagnose en had moeten overwegen of een ziekenhuisopname geïndiceerd was”.

Waarschuwing voor arts en verpleegkundige

Aangezien het tuchtcollege de klacht van de familie over het niet doorverwijzen van de 70-jarige vrouw als gegrond verklaard, krijgt de specialist een waarschuwing. Deze waarschuwing geldt overigens ook voor de betrokken verpleegkundige die te weinig zorg bood aan de vrouw. Zij liet tijdens de zitting niet merken dat zij voldoende inzicht had in haar eigen foutief handelen.

Ondanks de woede van de familie over het slechte handelen van de specialist, houden zij hem niet direct verantwoordelijk voor de dood van de vrouw.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen